นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงรางสถานีสะพานตากสินโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอสให้รถสามารถเดินสวนกันได้ว่า ขณะนี้ กทม. ขอปรับรูปแบบก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสที่สถานีสะพานตากสิน โดยได้เสนอคณะกรรมการชุดเล็ก ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมทางหลวงชนบท สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้รับทราบแนวทาง โดยการทุบพื้นชานชลาที่พักรอผู้โดยสารในปัจจุบันออกไปเพื่อวางรางให้เป็นทางคู่ จากนั้นจะขยายตัวสถานีรถไฟฟ้าตากสินออกไปฝั่งละ 1 เมตร ซึ่งจะกินพื้นที่สะพานสาทรทั้ง 2 ฝั่งประมาณ 2 ช่องจราจร เพื่อตั้งเสาตอม่อเป็นฐานของพื้นที่ที่จะก่อสร้างจุดพักรอผู้โดยสารทั้ง 2 ฝั่งขึ้นมาทดแทน จากนั้นจะเจาะพื้นที่ของสะพานสาทรด้านปลีกนอกออกไปอีกประมาณ 80 เซนติเมตร เพื่อจะขยายพื้นที่แนวสะพานออกไปเป็นการชดเชย

ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียด หากคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามที่ กทม. ได้เสนอจะมีการนำเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิจารณาขอความเห็นชอบเพื่อให้ กทม. ดำเนินการต่อไปแต่หากคณะกรรมการฯ ไม่เห็นชอบตามที่ กทม. เสนอ กทม. จะดำเนินในรูปแบบเดิมคือยกเลิกสถานีตากสินเพื่อวางรางเพิ่มอีก 1 รางให้เป็นทางคู่วิ่งสวนกัน ส่วนการก่อสร้างสกายวอล์กพร้อมทางเลื่อนอัตโนมัติ จากสถานีสะพานตากสินเชื่อมไปยังสถานีสุรศักดิ์ระยะทาง 700 เมตร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนนั้นหากมีการยกเลิกสถานีสะพานตากสิน กทม. ก็ต้องทำต่อแต่ถ้าไม่ยกเลิกสถานีสะพานตากสิน กทม. ก็มี 2 ทางเลือก 1.สร้างสกายวอล์กแต่ไม่สร้างทางเดินเลื่อนอัตโนมัติหรือ 2.ยกเลิกการสร้างสกายวอล์ก

อย่างไรก็ตาม กทม.จะรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนจะสรุปในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์