ร.อ. อติชาติ อรรถกระวีสุนทร ผู้บริหาร บริษัท อรรถเคหพัฒน์ จำกัด บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มอรรถกระวี  เตรียมเนรมิต “สวนเพลิน มาร์เก็ต” บนที่ดินแปลงงามกว่า 10 ไร่ ของตระกูลอรรถกระวีสุนทร ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มายาวนานกว่า 80 ปีให้เป็นมาร์เก็ตมอลล์รูปโฉมใหม่ รวบรวมที่ช้อป ที่ชิมเก๋ไก๋ใจกลางกรุงริมถนนพระราม 4 ยังพอมีพื้นที่ให้จับจองร้านค้ากันได้ ก่อนเปิดตัวแน่นอนรับปี 2016