ประเทศเนเธอแลนด์นั้นอุดมไปด้วยแนวคิดและเทคโนโลยีที่จะมาจัดการกับพื้นที่ต่ำกว่าระดับทะเลของตนเอง สถาบันออกแบบ DP6  จึงได้ออกแบบอาคารที่มีรูปทรงหยดน้ำ ที่เก็บเกี่ยวพลังงานน้ำมาใช้ในอาคาร

โดยการออกแบบเป็นอาคารสำหรับการเรียนสามชั้น ผนังอาคารเป็นรูปทรงหยดน้ำต่อๆ กัน โดยที่วัสดุนั้นทำมาจากฟอยด์โปร่งใส่ที่ให้ทั้งความยั่งยืนและสามารถรีไซเคิลได้

ผนังรูปทรงหยดน้ำนี้นอกจากเก็บเกี่ยวน้ำมาใช้ยังอาคาร ยังทำหน้าที่เป็นกลไกระบายความร้อน โดยรูปทรงหยดน้ำยังทำหน้าที่เหมือนถังพักน้ำในระบบอีกด้วย

dd16ee1d

ที่มา : www.energysavingmedia.com