ก้าวสู่ปีที่ 28 เอ็มเพอเร่อร์ ประกาศปฏิวัติองค์กร  โชว์วิสัยทัศน์ พร้อมปรับโลโก้ วิเคราะห์ตลาดรับสร้างบ้านและกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ ประกาศยังคงครองความเป็นหนึ่งตลาดรับสร้างบ้านระดับสูง

บจก.ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ ปฏิวัติตัวเองเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจในยุคที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน ปัดฝุ่นพร้อมประกาศปฎิวัติองค์กรใหม่ เปลี่ยนมุมมองวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สอดรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่“กลุ่ม MESTEEM”  พร้อมปรับตัวโลโก้ใหม่ให้มีความเรียบง่าย (Simplify) ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความเป็นเอ็มเพอเร่อร์ได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงสื่อถึงความปราณีตบรรจงอย่างเหนือมาตรฐาน นอกจากนั้นเปลี่ยนการเรียกชื่อแบรนด์ให้สั้นลง โชว์โครงสร้างองค์กรและการทำงานแบบร่วมกันอย่างเป็นระบบ (Integrated) เชื่อมั่นช่องว่างทางการตลาดบ้านสร้างเอง ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกหลังกวาดเค้กก้อนใหญ่ไว้ในมือกว่า 380 ลบ. หรือคิดเป็น 61% ของกลุ่มผู้ประกอบการในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่สร้างบ้านเกิน 50 ลบ. ขึ้นไป

DSC_5429

นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้นำบริษัทรับสร้างบ้านระดับสูง ที่ให้บริการทั้งออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และการจัดสวนสวยเพื่อบ้านสั่งสร้างระดับตั้งแต่ 4ล้านบาทขึ้นไป กล่าวว่า “เอ็มเพอเร่อร์ ดำเนินงานมาจวบจนปีนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 แล้ว ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้เรารับรู้ได้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจใดสิ่งสำคัญที่สุด คือ การปรับตัวให้ทันยุคสมัย และเข้าใจลูกค้าอยู่เสมอ เมื่อเราได้เรียนรู้ถึงปัจจัยในข้อนี้ เราพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลา จะเห็นได้ว่า เอ็มเพอเร่อร์ ได้มีการพัฒนาการด้านแบรนด์มากว่า 5 ยุคตั้งแต่การสร้างตัวเองขึ้นมาจากกลยุทธ์ Word of Mouth ซึ่งเป็นช่วงแรกในการก่อตั้งบริษัทในปี 2531 กระทั่งปี 2538 จากนั้นได้มีการพัฒนาการที่มากขึ้น โดยเริ่มเข้าสู่ยุคที่ 2  (2539-2544)  Quality Beyond Standard หรือ คุณภาพที่เหนือกว่ามาตรฐาน โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อ จากเอ็มไพร์กรุ๊ป เป็น ดิ เอ็มเพอเร่อร์เฮ้าส์ พร้อมเริ่มมีสโลแกน “บ้านคู่บารมี...ของคุณ” จากนั้นเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องของการ “สร้างแบรนด์” ซึ่งเข้าสู่ยุคที่ ของเรา ในปี 2545-2549 โดยเราเป็นรายแรกในวงการธุรกิจรับสร้างบ้านที่สามารถนำโลโก้ของทางบริษัทไปติดไว้ที่หน้าบ้านที่เราสร้าง ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากทั้งกับตัวเราเอง และกับตัวลูกค้า ในช่วงนั้นยังได้ทำสถิติส่งมอบบ้านมูลค่าสูงสุด 217 ล้านบาท และในปี 2550-2554 เป็นปีที่เรามีประสบการ์ทำงานที่ยาวนานพอ เริ่มมีผลงานการออกแบบและก่อสร้างในต่างประเทศ เช่น ประเทศปากีสถานและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรายังได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการรับสร้างบ้านอีกครั้ง คือ การนำผลงานการออกแบบ ก่อสร้าง และตกแต่งภายในบ้านของเอ็มเพอเร่อร์ มารวมเป็นหนังสือ The House of The Emperor แล้วเผยแพร่แก่ผู้สนใจ และการส่งมอบบ้านมูลค่าสูงสุด 270 ล้านบาท และในปี 2555 ปัจจุบัน เราได้สร้างกลยุทธ์เรื่องการเป็น “Brand Leadership” โดยเน้นเรื่องการใส่ความเป็นผู้นำลงไปในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของเราด้วย เริ่มมีผลงานในต่างประเทศมากขึ้น การส่งมอบบ้านมูลค่าสูงถึง 360 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติใหม่แห่งวงการรับสร้างบ้าน หรือ เรื่องการออกแคมเปญ บ้าน 100  ปี และออกหนังสือรวมผลงานบ้าน The House of The Emperor เล่มที่ และสิ่งสำคัญที่สุด คือ ในครั้งนี้ เอ็มเพอเร่อร์กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองอย่างน่าตื่นเต้นอีกครั้ง คือ การลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองให้ไม่ย่ำอยู่กับที่นั่นเอง” 

เหตุที่เอ็มเพอเร่อร์ได้ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองนั้นเป็นเพราะว่า  เราได้วางตัวเองไว้ในยุคของการเป็น Brand Leadership  และสิ่งสำคัญไปกว่านั้น คือ เรารับรู้ได้ว่าปัจจุบัน ผู้บริโภครู้ว่าตัวเองต้องการอะไร โลกของอินเตอร์เน็ตที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการสื่อสารที่รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่ายขึ้น การจะนำพาบริษัทให้ดำรงอยู่ได้ ต้องการปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้า การเติบโตของเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางบริษัทเชิงสังคมนั่นเอง 

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการปฏิวัติอย่างยิ่งใหญ่ของเอ็มเพอเร่อร์ เพื่อให้องค์กรมีร่วมสมัย ความคล่องตัว และมีทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งจะสะท้อนไปถึงการทำงาน และผลงานที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งนั่นเป็นเป้าหมายที่สำคัญ โดยเอ็มเพอเร่อร์ได้วิเคราะห์เรื่องของ Brand Values ขององค์กร คุณค่าภายองค์กรที่ให้ความสำคัญ และคุณค่าที่ต้องการสื่อไปยังลูกค้า

1) วิเคราะห์ Brand Value ของเอ็มเพอเร่อร์ คุณค่าภายในองค์กร (Internal Principle) และคุณค่าที่ต้องการสื่อไปยังกลุ่มลูกค้า (External Principle)

2) การปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่ ที่ถูกออกแบบมา เพื่อให้รู้สึกถึงความเรียบง่ายมากยิ่งขึ้น ลายเส้นและสัดส่วนของรูปทรงเลขาคณิต แต่ยังคงความละเอียดอ่อนผสมผสานอยู่ แสดงถึงความมั่นคง คุณภาพ เต็มไปด้วยความปราณีต บรรจงอย่างเหนือมาตรฐาน รูปลักษณะความกลมมน เปรียบเสมือน เสาโรมันและยังสื่อได้ถึงชื่อเอ็มเพอเร่อร์ เพื่อสร้างการรับรู้

Photo 7-27-2558 BE, 1 19 25 PM

emperor group2