กรุงเทพฯ (15 ก.ย. 59) – เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย และผู้ริเริ่มก่อตั้ง “เอพี อะคาเดมี่” (AP Academy) สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย นำโดย นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล ครั้งแรกในวงการอสังหาริมทรัพย์จับมือ “สภาวิศวกร” จัดอบรมฟรีแก่วิศวกรโยธารุ่นใหม่ เจาะลึก เสริมพื้นฐานสำคัญ ในหัวข้อ ฐานรากและโครงสร้าง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศไทยให้เกียรติร่วมบรรยาย และมีวิศวกรโยธาให้ความสนใจเข้าร่วมรวมกว่า 500 คน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของประเทศไทย ได้แก่ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร และ อ.ชูเลิศ จิตเจือจุน ผู้ชำนาญการพิเศษสภาวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานรากอาคาร เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความรู้ความสามารถทางวิศกรรมโยธา

ap-academy-3

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อำนวยการสถาบันเอพี อะคาเดมี่ กล่าวว่า “เอพีเล็งเห็นว่าถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร เพราะ ‘คน’ คือหัวใจสำคัญในการจะพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และประเทศ จึงริเริ่มความร่วมมือกับ ‘สภาวิศวกร’ เป็น   ครั้งแรกของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อจัดอบรมให้วิศวกรรุ่นใหม่ ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ มีโอกาสได้รับคะแนนสะสมเพื่อเลื่อนระดับทางวิชาชีพมากขึ้น โดยจัดให้วิทยากรชั้นนำระดับประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดโลกทัศน์ให้กับวิศวกรโยธารุ่นใหม่”

ap-academy-4

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคาร กล่าวว่า “ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการก่อสร้างได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมโยธาจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เช่นเดียวกัน เพื่อจะได้สร้างสรรค์งานการก่อสร้างที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ โดยพื้นฐานสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือ วิศวกรโยธาต้องรอบรู้ถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของงานก่อสร้างด้วย”

การอบรม “ฐานรากและโครงสร้าง” เจาะลึกทุกประเด็นเกี่ยวกับพื้นฐานสำคัญที่วิศวกรโยธาต้องรู้เกี่ยวกับฐานรากและโครงสร้างของอาคาร ในหัวข้อ 1) เหตุและการป้องกันโครงสร้างถล่ม กรณีศึกษาจากโครงสร้างจริง 2) สาเหตุการวิบัติของฐานราก แนวทางการแก้ไขฐานรากที่วิบัติ 3) ปัญหาการทรุดตัวไม่เท่ากันของอาคาร วิธีการตรวจสอบและตรวจวัดการทรุดของอาคาร 4) การยกอาคารไม่ให้ถล่ม 5) ทบทวนความรู้การออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และหัวข้อพิเศษ 6) การแนะนำการเขียนผลงานและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา

ตัวแทนวิศวกรโยธารุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นหลังจากได้เข้าอบรม “ฐานรากและโครงสร้าง” ที่เจาะลึกเสริมพื้นฐานสำคัญให้อย่างเข้มข้น โดยต่างรู้สึกว่าการอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

ap-academy-7

นายกิตติพัฒน์ วิเศษสมภาคย์ วิศวกรโยธา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี กล่าวว่า “ผมทราบข่าวโครงการนี้จากบริษัทที่กำลังทำงานอยู่ เลยรู้สึกสนใจในหัวข้อและรายชื่อวิทยากร ซึ่งเป็นบุคคลที่ผมนับถือ และเป็นหัวข้อที่กำลังสนใจศึกษาอยู่พอดี ที่ชอบที่สุดคือมีกรณีศึกษาหลายกรณีมากครับ ทำให้ได้เห็นวิธีการแก้ปัญหาจากหน้างานจริง และตัวผมเองสามารถนำวิธีการที่ท่านวิทยากรบรรยายไปประยุกต์ใช้ได้จริงด้วยครับ”

ap-academy-8

นายกฤติน กังวาลกุลกิจ วิศวกรโยธา บริษัทเอกชน ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี กล่าวว่า “ส่วนตัวผมรู้สึกประทับใจอาจารย์ที่มาบรรยาย และสนใจในหัวข้อการอบรมมากครับ โดยเฉพาะเรื่องฐานราก ที่เป็นเพียงจุดเล็กๆ ที่หลายคนมองข้าม แต่อาจารย์สามารถชี้ประเด็นและเน้นย้ำในจุดสำคัญให้เข้าใจได้ง่ายๆ นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังช่วยให้เรารู้สึกว่าต้องเพิ่มความระมัดระวังในการทำงานมากขึ้น”

“เอพี มุ่งหวังให้เอพี อะคาเดมี่เป็นเหมือนสถาบันการเรียนรู้และมหาวิทยาลัยด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งบุคลากรของเอพี นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์และรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาให้วงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน” นายภูมิพัฒน์กล่าวสรุป

ติดตามข้อมูลข่าวสารของ ‘เอพี อะคาเดมี่’ และกิจกรรมต่างๆ ของเอพี (ไทยแลนด์) ได้ที่ www.apthai.com และ www.facebook.com/APthai

ap-academy-5

ap-academy-6

ap-academy-2

ap-academy-9