มาร่วมตั้งปณิธาน "ล้านคนล้านความดี" เพื่อถวายแต่พ่อหลวงของเรา.. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ที่นี่.. http://www.reviewyourliving.com/beloved-king/