เตรียมการณ์จะปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธิน 22 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยจะทุบสะพานข้ามแยกรัชโยธินเพื่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทดแทนในแนวถนนรัชดาภิเษก และสร้างสะพานข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธิน รวมทั้งเพื่อเตรียมโครงสร้างงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างบริเวณแยกรัชโยธินประมาณ 2 ปี เรามาดูกันว่าอนาคตหากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบ้าง

- แยกรัชโยธินก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2562

- รถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2563

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99-2

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99-1

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99-3

%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95-%e0%b9%81%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%8a%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%99-4

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

  • Render Thailand
  • www.home.co.th