ศูนย์ข้อมูลฯ เปิดดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไตรมาสแรกลด โดยเฉพาะบริษัทนอกตลาดหุ้น

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยประจำไตรมาสแรกปี 2558 ที่มีค่ากลางของดัชนีเท่ากับ 50 พบว่า ค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันมีค่าเท่ากับ 52.2 ปรับลดลงจากไตรมาส 4/2557 ซึ่งดัชนีมีค่าเท่ากับ 55.4 ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นลดลง ทั้งในด้านผลประกอบการ ยอดขาย การลงทุน การจ้างงานและการเปิดโครงการใหม่หรือเฟสใหม่

ทั้งนี้ เมื่อแยกประเภทผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเท่ากับ 55 สูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 55 สูงกว่าผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นในภาวะปัจจุบันเท่ากับ 49.3 ซึ่งต่ำกว่าค่ากลาง แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนยังมีความเชื่อมั่นที่ดี แต่ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีความเชื่อมั่นลดลง

สำหรับดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าประจำไตรมาสแรกปี 2558 มีค่าเท่ากับ 64.8 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้ว ซึ่งมีค่าเท่ากับ 69.9 โดยผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 71.7 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 78.6 ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนมีค่าดัชนีความคาดหวังในอีก 6 เดือนข้างหน้าเท่ากับ 57.9 ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 61.1

นายสัมมา กล่าวว่า ผู้ประกอบการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่ง มองอนาคต 6 เดือนนับจากนี้ (ช่วงประมาณเดือน ก.ย. 2558) ว่าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบันจากความคืบหน้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่ยังกังวลกับปัจจัยลบจากความอ่อนไหวของเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่แน่นอน ปัจจัยการเมืองและปัญหาหนี้ครัวเรือน

นายอิสระ บุญยัง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กานดา พร็อพเพอร์ตี้ เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.พ. 2558) มีจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ 9,092 ยูนิต ลดลง 34% เมื่อเทียบกับ 2 เดือนแรกในปี 2557 ที่มียูนิตเปิดใหม่ 13,950 ยูนิต แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรรเปิดใหม่ 5,390 ยูนิต เพิ่มขึ้น 4% ส่วนคอนโดมิเนียม 2 เดือนแรกปีนี้เปิดใหม่ 3,690 ยูนิต ลดลง 58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีคอนโดมิเนียมเปิดใหม่ 8,770 ยูนิต

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในช่วงไตรมาส 2 สถานการณ์จะดีขึ้นจากไตรมาสแรกและเชื่อว่าทั้งปีอสังหาริมทรัพย์จะโต 5-7% จากปีที่แล้ว

 

ที่มา : www.posttoday.com