สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านตรวจรับมอบห้องน้ำในโครงการ“สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย”  ให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน จ.เพชรบุรี

คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(ที่4ขวามือ) (HBA : Home Builder Association) พร้อมด้วยกรรมการของสมาคมฯตรวจรับมอบห้องน้ำ เป็นกิจกรรมดีๆภายใต้ชื่อโครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย”ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมของสมาคมฯ เพื่อเป็นการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับชุมชนและโรงเรียนบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยคุณอุตส่าห์ ภัทรพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน (ที่3ซ้ายมือ)มาเป็นเกียรติในการต้อนรับ

img_9048-re800

img_9052