ทช.เวนคืนที่ดินขยายถนนราชพฤกษ์ไปด้านเหนือ ดำเนินการแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ คาดเริ่มก่อสร้างได้ปลายปี 58 ชี้โครงการเปิดทางให้ที่ดินตาบอดให้ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่ม

นายปฐม เฉลยวาเรศผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางกลวงชนบท (ทช.)เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการขยายถนนราชพฤกษ์กับถนนกาญจนาภิเษกในแนวเหนือ-ใต้ตัดใหม่วิ่งตรงขึ้นไปทางด้านเหนือความยาวกว่า12.3 กิโลเมตรจากบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลย 345 ถึงทางหลวงหมายเลข 346 ว่าขณะนี้ทช.ได้ดำเนินการเวนคืนพื้นที่จำนวน537แปลงครบ100เปอร์เซ็นต์แล้วโดยประชาชนเริ่มทยอยเข้ารับเงินทดแทนไปแล้วกว่าร้อยละ80-90ของจำนวนประชาชนที่ถูกเวนคืน587รายโดยทช.ได้ตั้งงบประมาณปี2559เพื่อดำเนินการก่อสร้างงบประมาณทั้งสิ้น9,000ล้านบาทและโครงการจะสามารถเริ่มดำเนินการประมาณปลายปี2558นี้ทั้งนี้ในการก่อสร้างและการประกวดราคาจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4สัญญาวงเงินประมาณสัญญาละ1,700-2,000ล้านบาทเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากโครงการดังกล่าวอยู่ในแผนเร่งด่วนตามโครงสร้างพื้นฐานของกระทรวงคมนาคมคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการก่อสร้าง3ปีอย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางให้แก่ที่ดินตาบอดคาดว่าหากดำเนินการเสร็จสิ้นจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในหารเดินทางและผลประโยชน์ด้านราคาที่ดินเพิ่มมากยิ่งขึ้น

สำหรับแนวเส้นทางโครงการเริ่มจากทางแยกต่างระดับจุดตัดระหว่างถนนราชพฤกษ์กับทางหลวงหมายเลข345 ข้ามคลองพระอุดมที่ กม.1+990 โดยอยู่ห่างมาทางด้านทิศตะวันออกของวัดท่าเกวียนมาประมาณ 300เมตรเส้นทางจะผ่านพื้นที่นา ลอดใต้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ. ที่กม. 2+870โดยที่ กม.4+180    เส้นทาง ตัดผ่านถนนสายเกาะเกรียง - พระอุดมบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านขจีนุช  ผ่านคลองบางเดื่อและถนนสายพระอุดม-ปทุมธานีที่ประมาณ กม.6+070 เส้นทางตัดผ่านคลองบางโพธิ์ใต้ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ที่กม. 6+770 และ7+140 ตามลำดับหลังจากนั้นแนวเส้นทางที่ประมาณ กม.8+000 จะเบนไปทางขวาเพื่อเข้าบรรจบกับทางหลวงหมายเลข346   โดยตัดผ่านถนนสาย  บ.บางหลวง –  บ.บุญประดับ  ที่  กม.9+100   ตัดผ่านคลองบางหลวงที่  กม.10+070    ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข346    ที่  กม.11+050 ไปบรรจบทางหลวงหมายเลข346บริเวณทางเลี่ยงเมืองปทุมธานีรวมระยะทางประมาณ 12.3กิโลเมตร   และมีถนนรวม    และกระจายการจราจรในแนว ตะวันออก - ตะวันตก     แยกจากแนวเส้นทางโครงการบริเวณวัดไพร่ฟ้า กม.6+350วางตัวไปทางทิศตะวันตกผ่านพื้นที่เกษตรที่อยู่ระหว่างคลองตันกับคลองบางโพธิ์ใต้ตลอดแนว เข้าต่อเชื่อมกับถนนกาญจนาภิเษกโดยตรงระยะทางประมาณ 4.6กิโลเมตร มีทางแยกต่างระดับ ทั้งสิ้น4 แห่ง.

 

ที่มา : www.dailynews.co.th