นวัตกรรมตึกระฟ้าเปลี่ยนก๊าซเรือนกระจกที่อันตราย สู่การเป็นวัสดุที่เป็นประโยชน์ในการสร้างอาคาร

การแข็งขันตึกระฟ้า 2014 หรือ “eVolo Skyscraper 2014 Competition”  ได้ผู้ชนะรางวัลที่ 3 ที่มากับนวัตกรรมการสร้างอาคารในรูปแบบใหม่ นั้นคือตึกระฟ้าที่แผ่ขยายตัวเองได้ โดยการเติบโตจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางด้านอุณหภูมิและคุณภาพอากาศ  และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกเปลี่ยนไปเป็นวัสดุแข็ง ที่สามารถก่อขึ้นกับโครงสร้างนั่งร่างที่มีอยู่

0762e666

นวัตกรรมตึกระฟ้าขยายตัวได้ นับเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการแปลงมลพิษในอากาศเป็นวัสดุก่อสร้าง ซึ่งมีวิธีการสร้างตามการวิจัยคือ การจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านทางเรซินที่ชอบคาร์บอน และเปลี่ยนคาร์บอนเป็นวัสดุโครงสร้างที่สามารถขยายตัว ซึ่งไม่เป็นเพียงการเปลี่ยนวิกฤตทางมลพิษให้เป็นโอกาส มันยังเป็นการสร้างรูปแบบของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

87bc7498

ที่มา : www.energysavingmedia.com/