ในโลกที่สภาพแวดล้อมและทรัพยากรกำลังหมดไป ทำให้มีการศึกษาออกมามากมายถึงความเป็นไปได้ในการอยู่อาศัยนอกโลก

“Silk Leaf” หรือใบไม้เทียมนี้ เป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อการผลิตก๊าซออกซิเจนในอวกาศโดยใช้แสงและน้ำเป็นส่วนประกอบ เป็นผลงานการประดิษฐ์โดย “Julian Melchiorri”

f54b901c

โดยใบไม้ที่ว่านี้ นักประดิษฐ์ได้ใช้ใยไหมประกบคลอโรพลาสต์ที่สกัดจากพืชไว้ภายใน เพื่อที่ให้ใบไม้เทียมนั้นยังสามารถทำหน้าที่เหมือนต้นไม้ได้ พร้อมด้วยการจัดเรียงโครงสร้างแบบพิเศษที่ทำให้มีความทนทานมากขึ้น

โดยจุดมุ่งหมายของนักประดิษฐ์นั้น ต้องการสร้างระบบธรรมชาติในการกรองอากาศชีวภาพและการผลิตก๊าซออกซิเจนของตัวเอง เพื่อให้มนุษย์สามารถอยู่รอด ท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันรุนแรงในการเดินทางสำรวจระหว่างดวงดาวได้

d594aa53

ที่มา : www.energysavingmedia.com