นางอรรชกา สีบุญเรือง  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการคือ Fashion Trend 2016 และ TIFA2015 ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (CIDI) ในการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้านการออกแบบแฟชั่นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำแฟชั่นไทยก้าวไปสู่ระดับโลก โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากขวา), ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สาคร สุขศรีวงศ์  ผู้อำนวยการ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ (ที่ 2 จากขวา), คุณพลพัฒน์  อัศวประภา นายกสมาคมดีไซเนอร์กรุงเทพ (BFS) (ที่ 2 จากซ้าย) ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้