ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยว่า ผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในภูมิภาคจำนวน 26 เมืองใหญ่ มีรายละเอียดดังนี้

1. ที่อยู่อาศัยทั้งบ้านและคอนโดมิเนียมราคาเฉลี่ยสูงสุดคือ หัวหิน-ปราณบุรี จ.ประจวบฯ ราคา 4.483 ล้านบาท/หน่วย รองลงมาคือ กระทู้ จ.ภูเก็ต 3.507 ล้านบาท ส่วนพัทยาฝั่งทะเลมีราคาเฉลี่ย 3.355 ล้านบาท ขณะที่เมืองที่มีราคาขายต่ำสุดคือ อ.เมืองชลบุรี ราคาเฉลี่ย 1.616 ล้านบาท และบ่อวิน (ชลบุรี) 1.717 ล้านบาท เป็นต้น เทียบกับโครงการในเขตกรุงเทพฯ ราคาเฉลี่ย 3.0 ล้านบาท

2. ในรอบปี 2557 ที่อยู่อาศัยขายได้ 45,296 หน่วย มีหน่วยเปิดใหม่ 38,124 หน่วย ชี้ให้เห็นว่า ปริมาณที่อยู่อาศัยที่ขายได้และเปิดตัวในภูมิภาคมีสัดส่วน 50% ของจำนวนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ขายได้ 90,000 หน่วย แต่จำนวนหน่วยเปิดใหม่มีสัดส่วน 1 ใน 3 โดยเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปิดใหม่ 116,000 หน่วย

3. อำเภอเมืองชลบุรี เปิดตัวมากที่สุด 6,094 หน่วย จาก 38,124 หรือ 16% มูลค่ารวม 11,382 ล้านบาท จากภาพรวม 108,196 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากมูลค่าการพัฒนา พบว่า ศรีราชาครองแชมป์เปิดตัวสูงสุด 13,668 ล้านบาท หรือ 12.6% ของทั้งหมด

4. แชมป์ขายได้สูงสุดเขตเมืองชลบุรี 3,913 หน่วย จากทั้งหมด 46,296 หน่วย คิดเป็น 8.4%, เมืองที่ขายได้มูลค่าสูงสุด อำเภอเมืองภูเก็ต 11,382 ล้านบาท คิดเป็น 24.5% จากหน่วยขายเพียง 2,925 หน่วย หรือ 6.3% เนื่องจากมีมูลค่าสูงเฉลี่ยหน่วยละ 3.89 ล้านบาท เทียบกับราคาขายในกรุงเทพฯ เฉลี่ย 3 ล้านบาท

5. เมืองที่มีการเปิดตัวน้อยมาก ได้แก่ มาบตาพุต จ.ระยอง, ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ไม่มีโครงการเปิดใหม่เลย สอดคล้องกับมูลค่าโครงการที่ขายได้ในปี 2557 ที่ขายได้เพียง 64 หน่วยในมาบตาพุต จ.ระยอง, อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ขายได้ 169 หน่วย, อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ขายได้ 243 หน่วย

ทั้งนี้ เขตชะอำ ขายได้เพียง 393 หน่วย แต่มีการเปิดตัวใหม่ในปี 2557 จำนวน 1,077 หน่วย แสดงให้เห็นภาวะล้นตลาดในพื้นที่

6. เมืองที่มีสินค้าเหลือขายมากที่สุด ได้แก่ พัทยา ฝั่งทะเล จ.ชลบุรี เหลือขาย 12,572 หน่วย เมืองที่มีอุปทานเหลือมากที่สุดคือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขายได้ 55% ส่วนเมืองที่มีอุปทานเหลือน้อยที่สุดคือ มาบตาพุด จ.ระยอง เหลือ 9%

7. ในแง่อัตราการขายพบว่า เมืองสันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีหน่วยรอขาย 3,096 หน่วย ต้องใช้เวลาขาย 25.4 เดือนจึงจะขายหมด รองลงแม่ริม จ.เชียงใหม่ เหลือขาย 530 หน่วย ต้องใช้เวลาขาย 20.4 เดือน อำเภอถลาง จ.ภูเก็ต มีหน่วยเหลือขาย 2,865 หน่วย ต้องใช้เวลา 12.7 เดือนในการขายหน่วย

 

ที่มา : www.prachachat.net