สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สนับสนุนตัวแทนเยาวชนไทย 3 คนข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนครั้งที่11 สาขาอิฐก่อสร้างประกอบด้วย นาย พงษ์พัฒน์  ทาคำมิล จากวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมและเป็นตัวแทนภาค 7 อุบลราชธานี ,นาย พงศกร พราหมเกษม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร และเป็นสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี และนายตะวัน ชิดหอระดี จากวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวรและเป็นตัวแทนจากสภาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา โดยมีคุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(ที่4 จากซ้ายมือ)พร้อมด้วยคุณโอฬาร จันทร์ภู่ เลขาสมาคมฯ(ขวาสุด)เป็นตัวแทนของสมาคมฯในการมอบทุนดังกล่าวเพื่อพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและค่านิยมที่ดีของการทำงานในกลุ่มแรงงานฝีมือและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีฝีมืออยู่ในระดับสูง โดยทั้ง3คนเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์เทคโนโลยีงานผนังปูนซีเมนต์

ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน :สำนักงานโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นที่เอเชียและแปซิฟิก (ILO/APSDEP) ได้จัดประชุมประเทศสมาชิกระหว่างวันที่ 7 – 17 กันยายน 2536 ณ เมืองชิบา ประเทศญี่ปุ่น และตกลงที่จะจัดให้มีการแข่งขันฝีมือแรงงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนขึ้น ดังนั้น การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน