สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA:Home Builder Association) โดยคุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมฯ(ที่4ขวามือ) นำคณะที่เป็นสมาชิกของสมาคม 34 รายเดินทางไปเยือนพันธมิตร บริษัท ทามะโฮม จำกัด (Tama Home Co., Ltd.) ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านต่างๆรวมทั้งภาพรวมของธุรกิจก่อสร้างในประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 26-31 ตุลาคม 2559ที่ผ่านมา

การไปครั้งนี้สืบเนื่องจากช่วงเดือนเมษายน2559ทางสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการของของ JTA (Japan Traditionnal Wooden Home Association) ซึ่งเป็นสมาคมเกี่ยวกับการรับสร้างบ้านประเภทไม้(แบบดั้งเดิม) และiforce จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งนำโดยมร.คาซึยะ ทามากิ (Mr.Katsuya Tamaki) กรรมการบริหารอาวุโส บริษัท ทามะโฮม จำกัด (Tama Home Co., Ltd. ) ,มร. ชินยะ นิชิดะ (Mr.Shinya Nishida )กรรมการ(Diretor ) ของ JTA (Japan Traditionnal Wooden Home Association) , มร.คิมิโตะ ฮิงูจิ (Mr.Kimito Higuchi) ประธานกรรมการบริหาร (CEO :Chief Executive Officer iforce และ มร.ชูเฮ นิชิโมโตะ(Mr.Shuhei Nishimoto) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์( CSO:Customer Service Officer)ของ iforce และเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้ลงนามความร่วมมือขั้นต้นกับ  JTAและ iforce การลงนามครั้งนี้จะมีความร่วมมือในหลายๆด้าน อาทิเช่น การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีวิธีการก่อสร้าง การแลกเปลี่ยนเรื่องจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุน การออกแบบ การประหยัดพลังงาน และการปรับสู่สังคมผู้สูงอายุ ฯลฯ