สวนสนุกเลโก้แลนด์ในรัฐฟลอริดา  เปิดดำเนินการโดยพลังงานทดแทนในวันคุ้มครองโลก 

เลโก้นั้นถูกคิดค้นมาเมื่อ 65 ปีที่แล้วโดยบริษัทดานิช นับว่าเป็นของเล่นที่ประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ และนำออกมาทำเป็นภาพยนตร์ให้ได้ชมกัน  จนอาจเรียกได้ว่าเลโก้นั้นไม่เพียงแต่เป็นของเล่น แต่ยังเป็นตัวแทนของศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เล่น ยิ่งไปกว่านั้นเลโก้ยังนำมาซึ่งการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ด้วยกำลังไฟ 30 กิโลวัตต์จากแผงโซลาเซลล์  ที่ได้รับการติดตั้งเพื่อใช้ในการดำเนินการภายในสวน นอกจากจะให้กำลังไฟ บริเวณนี้ยังเป็นแบบจำลองขนาดเล็กให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทน

เลโก้แลนด์นั้นเริ่มเปิดทำการในปี 2011 โดยหลีกเลี่ยงการใช้คอนกรีต 18,000 ลงในพื้นที่ จากการวางโครงสร้างทางเดินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม อีกทั้งสวนสนุกนั้นยังได้รักษาต้นโอ๊คและต้นปาล์มได้มากกว่า 600 ต้น โดยการย้ายต้นไม้เหล่านั้นในระหว่างก่อสร้าง แล้วก็นำกลับมาปลูกใหม่ในพื้นที่ที่ปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์

เนื่องจากวัตถุดิบของเลโก้แลนด์นั้น ร้อยละ30 เป็นตัวแทนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางบริษัทจึงมองหาทางเลือกในการดำเนินการที่จะลดการปล่อยก๊าซ โดยการเน้นที่หลักการออกแบบเชิงนิเวศในกระบวนการผลิตและไม่ปล่อยของเสีย เพื่อให้เลโก้นั้นไม่เพียงแต่เป็นเพื่อนเล่นกับทุกคน แต่เลโก้แลนด์ยังเปรียบเสมือนบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน

 

ที่มา : www.energysavingmedia.com