คุณศิริพร สิงหรัญ รองเลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (ที่ 2 ซ้ายมือ) ร่วมเป็นเกียรติบรรยายในงานเปิดตัวโครงการประกวด “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2559” ที่จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีคุณดนัย เอกกมล รองอธิบดีกรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ที่ 3 ซ้ายมือ) เป็นประธาน ในการนี้  คุณพันธุ์เทพ  ทานชิติกุล(ที่ 2 ขวามือ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมคเคอร์โฮม จำกัด และกรรมการกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินการประกวดดังกล่าวด้วย