นายชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายทิมอร์ธี  เวงกองลก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) ส่งมอบบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 หลัง  ในโครงการ   “คุณได้บ้าน = คุณให้บ้าน”  ปีที่ 3  ซึ่งเป็นโครงการด้าน CSR ที่บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม   ด้วยการมอบเงินสนับสนุน  พร้อมนำทีมอาสาสมัครกว่า 90 คน ที่อาสาไปช่วยกันก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสได้มีบ้านเป็นของตนเอง ในพื้นที่  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ด้วยความตั้งใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น  โดยอนันดาฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) ด้วยดีอย่างต่อเนื่อง