คุณพงศ์อนันต์ สุขเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้นำตลาดคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า พร้อมด้วย คุณชนิสา แก้วเรือน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานส่งเสริมการตลาด และธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด(ที่ 2 จากซ้าย) คุณอานนท์ ไพโรจน์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งาน Donate it Forward (ที่ 4 จากซ้าย) และคุณทิม มอร์ธี โล็ค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand) (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแนวคิดสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ตอบแทนสู่สังคม กับ โครงการ Donate It Forward by Arnon Pairot ภายใต้เทศกาลงานศิลป์ “Siam Center Art Traction”

ซึ่งเป็นผลงานการคิดของคุณอานนท์ ไพโรจน์ ศิลปินและนักออกแบบที่มีชื่อเสียง โดยอนันดาฯให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสังคมผ่านการบริจาคและการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้อง กับ Passion for ECO & Environment ของอนันดาฯในอันที่จะสนับสนุนการใช้ชีวิตของคนเมืองให้รู้คุณค่าการใช้ทรัพยากรและร่วมกันดูแลสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ที่อนันดาฯยึดถือและให้ความสำคัญตลอดมา งานดังกล่าวได้รับเกียรติจากบุคคลที่มีชื่อเสียงของไทย 24 ท่านมาร่วมเชิญชวนให้คนไทยหยิบยื่นน้ำใจให้แก่ผู้ที่ยังต้องการโอกาสและการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

โดยอนันดาฯ ได้คัดเลือก มูลนิธิที่อยู่อาศัย (ประเทศไทย) (Habitat for Humanity Thailand)ในฐานะองค์กรการกุศลเป็นสื่อกลางในการส่งต่อน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสที่ยังต้องการที่อยู่อาศัยที่แข็งแรงและปลอดภัย งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ลาน Atrium 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้