ด้วยแนวคิดจากหลักการของหน้าต่างอาคาร สามารถสะท้อนแสงแดดเข้ามายังพื้นที่ที่ต้องการแสงส่องสว่างได้ 

เทคโนโลยีใหม่ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยซินซินนาติ  ที่สามารถเปลี่ยนห้องมืดให้มีไฟอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารสำนักงานหรือในบ้าน การออกแบบนี้เรียกว่า สมาร์ทไลท์  เป็นการควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ไม่ใช่ในลักษณะทั่วไป

ปกติแสงอาทิตย์มักส่องเข้ามาในอาคารยังจุดที่ไม่ต้องการใช้หรือไม่จำเป็น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่แสงอาทิตย์เข้ามาทำให้อาคารนั้นเก็บกักความร้อนมากไปจนเราต้องปิดม่าน ในขณะบางที่ก็ขาดซึ่งแสงสว่างเกินไป

เพื่อแทนที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ นักวิจัยได้พัฒนาสารเคลือบผิวเล็กๆ เต็มไปด้วยเซลล์ของเหลว ซึ่งสามารถประยุกต์ไปใช้ยังหน้าต่างด้านนอกกำแพง หรือการตกแต่งหน้าต่างภายในได้ ด้วยการกระตุ้นจากชีพจรไฟฟ้าขนาดเล็ก ของเหลวในเซลล์จะเปลี่ยนรูปร่างที่สามารถสะท้อนแสงไฟไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ โต๊ะทำงาน หรือส่วนใดที่ต้องจัดไฟไว้

โดยที่แสงส่วนเกินสามารถถูกเก็บไว้เป็นไฟฟ้า หรือเก็บไว้ใช้ในอาคารยามค่ำคืน นอกจากนั้นกระบวนการสามารถทำงานย้อนกลับ ด้วยสะสมพลังงานจากห้องที่เต็มไปด้วยความสว่างไว้  เพื่อที่ว่าในวันที่มืดมัว แสงจากธรรมชาติและแสงเทียมสามารถทำงานร่วมกันได้

อย่างไรก็ตาม โครงการนั้นยังอยู่ในระยะเริ่มต้น นักวิจัยต้องการทดสอบในระบบขนาดใหญ่ แต่พวกเขาเชื่อว่าเทคโนโลยีนี้สามารถสร้างได้ในราคาต้นทุนที่ถูก  ในส่วนที่แพงก็คือ ออกแบบภายในและการติดตั้งระบบเครือข่ายเชื่อมโยง เมื่อเทคโนโลยีนี้ประสบผลสำเร็จแล้วนั้น ปริมาณค่าไฟหรือต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมจะถูกจำกัดออกไป

 

ที่มา : www.energysavingmedia.com