เทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เรียกว่า “spaser" อาจนำมาซึ่งขนาดโทรศัพท์มือถือที่เล็กลง ให้ประสิทธิภาพและยืดหยุ่นมากขึ้น จนทำให้สามารถพิมพ์ลงบนเสื้อผ้าได้

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโมนาชภาควิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์และระบบไฟฟ้านั้น ได้ทำการจำลองรูปแบบเทคโนโลยี “spaser" หรือการขยายพื้นผิวโดยการปล่อยการกระตุ้นของรังสี ในการสร้างคาร์บอนอย่างสมบูรณ์ โดยจะให้ประสิทธิภาพในการส่งลำแสงผ่านไปยังการสั่นสะเทือนของอิเล็กตรอนอิสระ มากกว่าการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในขบวนการแบบดั้งเดิม

และเนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ทำให้มีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคตโทรศัพท์มือถือที่มีความบางมาก อาจสามารถนำมาพิมพ์ลงบนเสื้อผ้าได้

อีกทั้ง อุปกรณ์ “Spaser” นั้นสามารถนำมาใช้ เป็นทางเลือกของอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันเช่น ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยความจำและเป็นการข้ามผ่านข้อจำกัดของอุปกรณ์ขนาดเล็กต่างๆ

โดยทั้วไป เทคโนโลยี Spacer หรือเลเซอร์ระดับนาโนอื่นๆ จะถูกออกแบบมาใช้ในการสร้างอนุภาคนาโนเงินหรือทอง  และสารกึ่งตัวนำควันตัม ในขณะที่เทคโนโลยีใหม่นี้ จะประกอบไปด้วยด้วยแร่กราฟีน

และองค์ประกอบท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งให้ความแข็งแรงมากกว่าเหล็กร้อยเท่า และยังสามารถนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดง

ยิ่งไปกว่านั้น การใช้คาร์บอนหมายความว่า  Spaser จะให้ประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ในการสามารถทำงานในอุณหภูมิที่สูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังคำกล่าวของ Chanaka Rupasinghe ศาสตราจารย์และผู้นำการวิจัยดังกล่าวข้างต้น

 

ที่มา : www.energysavingmedia.com/