กนอ.เตือน 3 นิคมเสี่ยงน้ำไม่พอใช้ บ้านหว้า(ไฮเทค) นิคมบางปะอิน นิคมสหรัตนนครสั่งด่วนนิคม 7 แห่งเตรียมฟื้นบ่อบาดาลตั้งรับน้ำแล้ง

นายวีระพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้การนิคมอุตสาหกรรมเตรียมรับมือภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วและรุนแรงกว่าปีก่อน ๆ และคาดว่าจะมีระยะเวลาต่อเนื่องหลายเดือน โดยปริมาณน้ำเริ่มส่งสัญญาณว่าจะไม่พอใช้ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดังนั้น กนอ.จึงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับนิคมอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง และต้องเฝ้าระวังว่า ปริมาณน้ำที่ปล่อยมาจากกรมชลประทานอาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ 3 นิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร มีปริมาณการใช้น้ำทั้งสิ้นหลายล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้นิคมอุตสาหกรรมทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค), นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน, นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ, นิคมอุตสาหกรรมแฟคเตอรี่แลนด์, นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร, นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี และนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เตรียมนำบ่อบาดาลที่มีอยู่กลับมาใช้อีกครั้ง โดยก่อนหน้านี้บ่อบาดาลจะใช้เป็นน้ำสำรองในแต่ละนิคมอยู่แล้ว จากนั้นได้ประกาศยกเลิกการใช้น้ำบาดาลในอุตสาหกรรม เนื่องจากเกิดตะกอนดิน ส่งผลต่อคุณภาพในการผลิต จึงเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ำประปาในอุตสาหกรรมแทนทั้งหมด ดังนั้น ประสิทธิภาพและความสามารถของการใช้งานจึงไม่สมบูรณ์ ใช้ได้ประมาณ 50-60% เท่านั้น แม้บ่อบาดาลจะใช้ได้ไม่สมบูรณ์ แต่หากเทียบกับปริมาณน้ำที่กรมชลประทานจะปล่อยมาให้ใช้แล้ว ยังถือว่าเพียงพอกับการใช้ในอุตสาหกรรมจนกว่าจะถึงช่วงหน้าฝน"

ตอนนี้กรมชลประทานมีการปล่อยน้ำมาจากต้นน้ำคือเขื่อนป่าสัก จังหวัดลพบุรี วันละ 25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือวันละประมาณ 1 ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรซึ่งกว่าน้ำปริมาณดังกล่าวจะไหลมาถึงนิคมอุตสาหกรรมจะถูกเกษตรกรบางแห่งสูบน้ำขึ้นไปใช้ดังนั้น จะเหลือปริมาณน้ำใช้ในนิคมอุตสาหกรรมจริง ๆ วันละ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 1.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

แหล่งข่าวจากโรงงานที่ตั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมกล่าวว่า ปกติโรงงานจะสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอ แต่หากภัยแล้งระยะเวลานาน บวกกับปริมาณน้ำประปา หรือน้ำจากแม่น้ำที่มีขีดจำกัด อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ไม่ได้มากจนถึงขั้นกระทบยอดการผลิต

นายประสงค์ นรจิต ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) กล่าวว่า กรอ.ได้เตือนโรงงานทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงประสบกับภาวะแล้ง เพื่อให้เตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำในการทำอุตสาหกรรม และตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน รวมถึงมาตรการป้องกันไว้ เนื่องจากในช่วงหน้าแล้งสิ่งที่เป็นห่วงคือ การขาดแคลนระบบน้ำ และการเกิดอัคคีภัย โดยเฉพาะโรงงานประเภทที่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารและโรงงานฟอกย้อม

 

ที่มา : www.prachachat.net