กรุงเทพฯ (2 ธ.ค. 58) – วันนี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิง ระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวนรวม 30 คนร่วมฝึกงานในหลักสูตร “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2016 – ชีวิตจริงยิ่งกว่าทฤษฎี ภายใต้ “เอพี อะคาเดมี่” สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกของไทย ซึ่งริเริ่มและก่อตั้งโดย บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงานแก่นิสิตนักศึกษา เจาะลึกกระบวนการที่อยู่อาศัยกับทีมงานมืออาชีพของเอพี โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานที่ทั้งสนุกและได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

การฝึกงานในหลักสูตร “เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2016” เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2559 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.apthai.com/career/openhouse การฝึกงานจะมีขึ้นระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2559 นิสิตนักศึกษาที่สนใจสามารถรับชมคลิปวิดีโอ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ได้ที่ https://youtu.be/ji6l5pD2Z6M หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-261-2518 ต่อ 266 หรือที่ apopenhouse@apthai.com

5

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) และผู้อำนวยการสถาบันเอพี อะคาเดมี่ กล่าวว่า “เราเปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ทั่วประเทศ เข้าฝึกงานใน หลักสูตร ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจและโครงสร้างหลักของ ‘เอพี อะคาเดมี่’ สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย ในการสร้าง ‘คน’ ผ่านการสร้างองค์ความรู้ แบบรู้ลึก รู้จริงให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย”

“นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเอพี โอเพ่นเฮ้าส์จะได้รับใบประกาศนียบัตร และเหนือสิ่งอื่นใดคือการได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับจากที่ใดมาก่อน ซึ่งไม่ใช่แค่การก่อสร้างเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเรียนรู้การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรอีกด้วย” นายภูมิพัฒน์กล่าว

นอกจากนี้ เอพียังพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ด้วยการคัดเลือกตัวแทนนิสิต นักศึกษาจำนวน 3 คน ที่มีผลงานโดดเด่นในระหว่างเข้าร่วมหลักสูตรฝึกงาน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาและดูงานด้านต้นแบบการก่อสร้าง และการบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก กับบริษัท Mitsubishi Estate Corporation ประเทศญี่ปุ่น พันธมิตรทางธุรกิจสำคัญของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นายภูมิพัฒน์ กล่าวเสริมว่า “หลักสูตร ‘เอพี โอเพ่นเฮ้าส์’ ภายใต้สถาบัน ‘เอพี อะคาเดมี่’ ส่งเสริมความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานจริงให้กับนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นแรงงานและกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในอนาคต นับเป็นโอกาสดีๆ ที่บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) ตั้งใจมอบให้เยาวชนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง โดยในช่วงรับสมัคร เอพีได้เตรียมแผนโปรโมทโครงการในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้าถึงตัวน้องๆ นิสิตนักศึกษาในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้มากที่สุด ทั้งทางโซเชียล มีเดีย สื่อประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการทำโรดโชว์เข้าไปแนะนำโครงการกับน้องๆ ด้วยตนเอง”

เอพีเห็นความสำคัญที่นิสิตนักศึกษาไทยต้องการโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการทำงานจริงแบบเจาะลึก ได้นำความรู้ในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่จริง เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากทีมงานมืออาชีพของเอพีที่จะเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดหลักสูตร ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างคน สร้างบุคลากรไทยให้มีศักยภาพในระดับสากลพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)

4

2

3