ถึงเวลาแห่งการผลัดใบ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือปูนซีเมนต์ไทย หรือ SCG  ผู้ผลิตและจำหน่ายประตูหน้าต่างไวนิลชั้นนำของไทย ภายใต้แบรนด์ WINDSOR พร้อมผลักดันคลื่นลูกใหม่ที่สั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานกว่า 26 ปี  “นายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์” ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด หลังจากขึ้นมารับตำแหน่งใหม่ ลองมาดูกันว่าหลังจากนี้ “WINDSOR” จะมีไม้เด็ดอะไร

ประวัตินายสัมพันธ์ ลู่วีระพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด / บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด

วุฒิการศึกษา

  • วศ.บ. เคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ปี 2530)

ประวัติการทำงานในเครือซิเมนต์ไทย

เริ่มงาน 1 สิงหาคม 2532 อายุงาน 26 ปี 9 เดือน

  • ปี 2532   วิศวกร-ฝ่ายผลิต บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
  • ปี 2538 ผู้จัดการขายสินค้าพิเศษ  บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์จำกัด
  • ปี 2543 ผู้จัดการส่วนขายต่างประเทศ  บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์จำกัด
  • ปี 2548 ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์จำกัด
  • ปี 2553 ผู้จัดการทั่วไป-กลุ่มการค้า บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  • ปี 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี อินโด พลาสติก แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
  • ปี 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีพีซี เพสต์ เรซิน จำกัด
  • ปี 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด /บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
  • ปี 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด /บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด