วันที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 8.00 น. กลุ่มบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group โดยมี นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า  และพนักงาน  รวมพลังแห่งความภักดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมร้องเพลงต้นไม้ของพ่อ นำถวายสัตย์ปฏิญาณทำความดีทั้งกาย วาจา ใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และแปรอักษร  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรให้เกิดการทรงพัฒนาประเทศไทยในทุกด้าน ตลอดรัชสมัยของพระองค์ ตราบจนถึงปัจจุบัน

1

2