จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในประเทศเนปาล นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 81 ปี สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่อาคาร  ถนนหนทาง และที่อยู่อาศัย ซึ่งประเทศเนปาล ไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ทำให้หลายประเทศได้ให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นการเร่งด่วน จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เห็นว่าบนโลกใบนี้ยังมีธารน้ำใจที่กว้างใหญ่และพร้อมจะหลั่งไหลลงไปช่วยเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 CMC Group  ได้แก่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน), บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัทสยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และ บริษัทไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดยคุณเสฏฐวุฒิ มัชฌิมารัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด มอบน้ำดื่ม Happy C และเครื่องอุปโภคบริโภค ภายใต้โครงการ  "CMC Sharing Work Sharing Love" ให้กับ นาวาอากาศเอก นรินทร์ หงสกุล รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย กรมกิจการพลเรือน กองทัพอากาศ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลต่อไป

2.

3.

CMC Sharing Work Sharing Love  เป็นกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน เสริมสร้างกิจกรรมดีๆ ให้กับสังคม เพื่อสร้างกิจกรรมให้กับสังคม พร้อมผลักดันกิจกรรมดีๆ นี้จนเกิดเป็นเกิดกิจกรรมเล็กที่ยิ่งใหญ่และมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยปลุกจิตสาธารณะของบุคลากร และบุคคลทั่วไป เพื่อร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยกัน Sharing Work Sharing Love ทุกสิ่งดีๆ เริ่มต้นจากการให้