เมื่อวันที่ 21ธันวาคม ที่ผ่านมา บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อีกหนึ่งบริษัทในเครือ CMC Group เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ CMC Group เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า CMC Group  รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น และเชื่อมั่นว่า จะนำหลักธรรมาภิบาลมาเป็นหลักในการบริหารงานในปัจจุบันเพื่อให้เกิดศักยภาพอย่างแพร่หลาย ช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมองค์การให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ โดยเน้นย้ำให้พนักงานต่างทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีความขยันหมั่นเพียร เพื่อทำให้ผลประกอบการขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วยังทำให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้า ลูกค้า เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่น และเพื่อให้ทุกส่วนทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข