บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ CMC Group เชิญชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม กับ”โครงการแฟชั่นสัญจร  ต้านภัยหนาว” สู่น้องๆ และผู้ด้อยโอกาส ภายใต้แนวคิด “CMC Sharing Work Sharing Loveโดยคณะผู้บริหาร นำโดยนายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัทในเครือ CMC Group

“โครงการแฟชั่นสัญจร ต้านภัยหนาว” สู่น้องๆ และผู้ด้อยโอกาส จัดขึ้นเพื่อส่งต่อสายใยรักจากใจสู่น้องๆ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา CMC Group ได้ให้ความสำคัญกับคำว่า “สถาบันครอบครัว" เป็นอย่างยิ่งเพราะคำว่าครอบครัวถือเป็นตัวแปรสำคัญยิ่ง ที่จะสร้างอนาคตที่งดงามให้แก่น้องๆ และผู้ด้อยโอกาส เหล่านี้ได้มีโอกาสพัฒนาเช่นบุคคลทั่วไป ซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการสร้างศักยภาพที่จะขับเคลื่อนสังคม และโลกของเราให้เดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างประสบการณ์แห่งการแบ่งปันให้กับน้องๆ และผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ จะช่วยทำให้พวกเขาเกิดความโอบอ้อมอารี และเข้าอกเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต่อไป

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์กร บุคลากรภายนอก  และลูกบ้านทุกโครงการ ทั้งแบงค์คอก ฮอไรซอน, ชาโตว์ อินทาวน์, แบงค์คอก เฟ'ลิซ, คาซ่า ยูเรก้า และคาซ่า ดีว่า ได้มีส่วนร่วมแบ่งปันเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มในครั้งนี้  ตั้งแต่วันนี้- 22 ธันวาคม 2558 ได้ที่อาคาร ซีเอ็มซีทาวเวอร์ ณ จุดรับบริจาคกล่องรับบริจาคบริเวณชั้น 2 และ ชั้น 6  โทร 02-468-9000 ต่อ 8604