บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group ร่วมกับบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด, บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เชิญทุกท่านร่วมใจจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “จุดแสงสว่างนำทางสังคม” มีคณะผู้บริหาร นำโดย นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ กล่าวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้า และพนักงาน ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่งในวันนี้พระองค์ได้ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกาย กำลังพระปัญญา และกำลังพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่าสามพันโครงการ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงพระกรุณาพระราชทานเป็นแนวทางให้พสกนิกรนำไป ปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน ณ มหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำคณะผู้บริหาร และพนักงานกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลดังนี้

ข้าพระพุทธเจ้า และพนักงาน  ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเกล้าล้นกระหม่อม พร้อมกันถวายพระพรชัยมงคล ถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาสอันเป็นมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย องค์พระสยามเทวาธิราช เทวาภินิหารทั้งปวง ได้โปรดอภิบาล ดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ปราศจากโรคาพยาธิภัยพิบัติ ขอจงทรงพระเจริญถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัยทุกประการเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ CMC Group