เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) หรือ CMC Group เข้าร่วมโค้ชชิ่งโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ”  โดยมี นางสาว  อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้เชียวชาญ ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม เข้าร่วมเป็นโค้ชชิ่ง เพื่อแนะนำให้ข้อมูลปรึกษา เกี่ยวกับการออกแบบ การดีไซน์รวมถึงวัตถุประสงค์ของชิ้นงาน เพื่อให้แนวคิด และกลับไปแก้ไขชิ้นงานให้ดียิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ "บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ" เป็นโครงการของการเคหะแห่งชาติได้เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมการออกแบบ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช้บ้านผู้สูงอายุ” ชิงเงินรางวัลรวมถึง 360,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าทั้งหมด 109 ผลงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผลงานออกแบบในงบประมาณ 500,000 บาทต่อหลัง (ไม่รวมค่าที่ดินในการก่อสร้าง) จำนวน 52 ผลงาน และผลงานออกแบบในงบประมาณ 1,500,000 บาทต่อหลัง (ไม่รวมค่าที่ดินในการก่อสร้าง) จำนวน 57 ผลงาน โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา

นอกจากนี้ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์ กล่าวว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดล้วนแล้วแต่เป็นผลงาน ที่มีคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงการวางแผนงานของคนรุ่นใหม่ ที่เกิดจากการออกแบบผลงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ และจะเป็นพลังการออกแบบบ้านในอนาคต ซึ่งไม่ได้แค่เรื่องของฟังก์ชั่นการใช้งานเท่านั้น แต่ต้องมีการออกแบบสวยงาม น่าอยู่ตอบโจทย์การใช้งาน สำหรับให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าอยู่ในที่ของคนชราหรือคล้ายสถานพยาบาล อุ่นกาย สบายใจ ปลอดภัย เพื่อการอยู่อาศัยทุกช่วงวัยได้เป็นอย่างดี

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 80,000 บาท และ รองชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยมี พลตำรวจเอก ดร.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้