ใกล้วันเข้ามาแล้วกับกิจกรรมCSR ดีๆภายใต้ชื่อโครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย”ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน(HBA : Home Builder Association)จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่นกันปีนี้ได้จัดสร้างห้องสุขา มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีและได้กำหนดมอบใน วันที่ 11 - 12 พฤศจิกายน 2559 ว่างเว้นจากทำประโยชน์ให้กับคนสังคมแล้ว..... ยังได้ ปิด ปึกเตียน คาบาน่า บีช รีสอร์ทจัดทำกิจกรรมและเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯได้พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนข้อมูล-วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ต่างๆเตรียมความพร้อมรับมือกับธุรกิจตลาดรับสร้างบ้านปี 2560 อีกด้วย

img_8754-re