เริ่มแล้วกับกิจกรรมดีๆ ภายใต้ชื่อโครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย” ที่สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (HBA : Home Builder Association) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เช่นกันปีนี้ได้จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “HBA Bowling Charity 2016” ชิงถ้วยรางวัล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00-13.00 น. ณ เอส เอฟ สไตร์ค โบว์ล เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ศูนย์การค้ามาบุญครอง โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปสร้างห้องสุขา มอบอุปกรณ์การกีฬา และทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นอกจาการแข่งขันดังกล่าวจะทำเพื่อสาธารณะกุศลแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านได้พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกรวมถึงพันธมิตรธุรกิจที่เกี่ยวข้องอีกด้วย