นายภูมิภักดิ์ จุลมณีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัสพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยของบริษัทได้สำรวจความต้องการคอนโดมิเนียมจากผู้บริโภค โดยเจาะกลุ่มคนทำงานผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเข้ม และสีเขียวอ่อน เป็นหลัก เพื่อสำรวจถึงความต้องการที่อยู่อาศัย พบว่าผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นที่เริ่มทำงานหรือทำงานมาระยะหนึ่งแล้ว อายุอยู่ในช่วง 25-35 ปี และส่วนใหญ่ต้องการมีที่อยู่อาศัยใกล้รถไฟฟ้า แม้ผู้บริโภคหลายรายเริ่มมีความต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลที่อยู่ในพื้นที่ชั้นนอกมากขึ้น แต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่แนวรถไฟฟ้าเป็นหลัก

โดยผู้บริโภคให้เหตุผลเรื่องความสะดวกของการเดินทาง สามารถคำนวณระยะเวลาการเดินทางได้ ซึ่งระยะทางที่ผู้บริโภคต้องการอยู่ที่ 9-10 กิโลเมตรจากที่ทำงาน หรือใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาที และมีระยะห่างจากรถไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมตร ราคาที่ต้องการอยู่ที่ 2.5 ล้านบาท ซึ่งอาจขยับขึ้นได้ถึง 3-4 ล้านบาทสำหรับขนาดห้องที่ต้องการ คือประมาณ 35-40 ตารางเมตร

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตคือ กลุ่มตัวอย่างที่ทำการสำรวจนี้มากกว่า 75% ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง หรือประมาณ 50% จะเช่าหอพักหรืออพาร์ตเม้นต์อยู่ ส่วนหนึ่งมาจากการที่คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่ที่เสนอขายราคาสูงกว่างบประมาณที่มีอยู่ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่อาศัยในคอนโดมิเนียมบริเวณโครงข่ายกลางกรุงเทพฯ (เส้นสีเขียว) ที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำ จึงประเมินได้ว่ายังมีความต้องการคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมากจากผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนทำเลที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของคนที่ใช้รถไฟฟ้าสายสีเขียว คือ อ่อนนุช

 

ที่มา www.naewna.com