คุณอลงกรณ์ พลบุตร (ที่ 5 จากขวา) รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ ในงาน สัมมนา “โซลาร์รูฟเสรี ความหวัง พลังงานไฟฟ้าไทย” จัดขึ้นโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาบ้านและอาคาร ลดความเหลื่อมล้ำให้การผลิตไฟฟ้าไม่ถูกจำกัดเฉพาะผู้ลงทุนขนาดใหญ่ โดยในงาน ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการบริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ได้ร่วมการเสวนา ท่ามกลางการให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้