ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ร่วมถ่ายภาพกับคุณสมเกียรติ  เรือนทองดี  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ซีพี แลนด์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 1 จากทาง ซ้าย) ในงาน RFM FORUM หัวข้อ “ทิศทางอสังหาริมทรัพย์ในยุค AEC และกลยุทธ์ขับเคลื่อนในการพัฒนาคน” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของบริหารงานด้านอสังหาฯ อันมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืนในยุค AEC กระตุ้นภาคธุรกิจอสังหาฯ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพของตลาดแรงงาน ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมีประสิทธิภาพ ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆ นี้