ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริหาร (คนที่ 5 แถวหน้าจากซ้าย) บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) ถ่ายภาพร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในงาน Analyst Meeting โดยผู้บริหารได้ให้ข้อมูลยุทธศาสตร์การดำเนินธุรกิจในอนาคต ที่รุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยการทำโซล่าร์รูฟ โซล่าร์ฟาร์ม เพื่อต่อยอดธุรกิจ และกระจายความเสี่ยงการลงทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต โดยมีนักวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งงานนี้จัดขึ้น ณ ห้อง Stateroom 1-2 ชั้น 8 โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท