TakeHomeDesign the Special Knock Down

เอกลักษณ์ของแบรนด์ TakeHomeDesign คือการเป็นผลิตภัณฑ์ "น็อคดาวน์" ที่นำเอาสิ่งที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ให้มีสีสันมีชีวิตชีวา ด้วยการออกแบบที่เรียบเท่จากวัสดุคุณภาพ พร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยอันหลากหลาย อย่างเก้าอี้ SIM STOOL ที่ได้รับรางวัล Demark และ GOODDESIGN Award ปี 2012 นี้เกิดจากแนวความคิดการใช้วัตถุดิบที่ถูกมองว่าเชย มาใส่รายละเอียดและคิดวิเคราะห์ถึงความสมดุลระหว่างความงามและทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุด จนเกิดเป็นดีไซน์ร่วมสมัยที่ตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่่ ทั้งยังถอดประกอบได้จึงง่ายต่อการขนส่งอีกด้วย

ที่มา : www.scgexperience.co.th