ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือทุบบ้าน ในวันนี้ถือว่าเหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่จะเสริมความมงคลคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศเหนือจะช่วยเสริมโชคลาภ ใครที่อยากเสริมโชคลาภควรใช้สีเขียวอ่อน  เขียวเข้ม ส่วนสี เหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ ระมัดระวังการทำอาหารด้วยครก และเตียงนอน วันนี้หากจัดงานมงคลหรือการฝังศพ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับวันอังคารที่ 26 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซื้อเตียงนอนใหม่แล้วกำลังจะตั้งเตียง หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีทำแล้วจะเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ เขียวอ่อน และเขียวเข้ม แต่สีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องน้ำและประตู ใครที่จะขึ้นเขาหรือลงเรือ วันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้

 

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันพุธที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาวันที่ดีเพื่อตั้งเสาบ้าน และเตียงนอนใหม่ หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม ถือเป็นวันที่ดี เริ่มแล้วชีวิตประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5  และ 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู ม่วง  แต่สีขาว บรอนซ์ และทอง หญิงครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเตาไฟ  อีกทั้งใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาฤกษ์ตั้งเสาหรือซ่อมแซมบ้าน ให้รีบทำในวันนี้ บางคนที่กำลังจะ ตั้งเตียงนอนใหม่ แม้กระทั่งเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงถึงบ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นสิริมงคล ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง ส่วนสีขาว บรอนซ์ ทอง จะเสริมความมงคล หญิงมีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ ระมัดระวังห้องครัวและประตู ในวันนี้ไม่ควรฟ้องร้องเพราะอาจะเกิดอุปสรรคได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะขุดดินและตั้งเสา แม้กระทั่งตั้งเตียงนอนใหม่ ควรทำในวันนี้ ถือเป็นวันที่ดีจะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง และบ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึงตี 1 ทิศที่เสริมโชคลาภและเสริมสิริมงคล คือ ทิศใต้ ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันเสาร์ที่  30 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8  ใครที่กำลังซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งถมที่ดิน วันนี้เป็นวันดี ทำแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต  โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึงตี 3 และ 9 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเป็นช่วงเวลา บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ให้ระมัดระวังเตียงนอน ใครที่กำลังจะเปิดร้าน หรือรับตำแหน่งใหม่ ไม่เหมาะสมในวันนี้อาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม ตรงกับวันแรม 4 ค่ำเดือน 8 ใครที่กำลังจะหาวันตั้งเสา คาน หรือซ่อมแซมบ้าน วันนี้ถือว่าเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5 และ 11 โมงถึงบ่าย 3 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีขาว บรอนซ์ ทอง ส่วนสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังประตู หากใครจะเดินเรือ หรือขุดบ่อน้ำ วันนี้ไม่เหมาะสมอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

อาจารย์ธนากร ตันอาวัชนการ

Facebook Comments