ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะเริ่มหรือกำลังก่อสร้างในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมง และบ่ายโมง ถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  แต่สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือ เครื่องบด และระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จ หากจะย้ายเตียงหรือตั้งเตียงใหม่ ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 11 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ หรือระมัดระวังการใช้ห้องครัว เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันพุธที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซ่อมแซ่ม หรือทาสีบ้าน แม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่ หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ อีกทั้งใครอยากจะเปิดร้านก็สามารถทำได้จะทำให้ค้าขายดีเป็นเทน้ำ เทท่า โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 1 ถึง ตี 3 และ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศใต้จะเสริมความมงคลในชีวิต  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังสร้างบ้าน หรือแม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่วันนี่ถือเป็นวันที่เหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ 11 โมงถึง บ่ายโมง  จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องนอน โดยเฉพาะเตียง ส่วนใครที่อยากจะฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม อาจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน วันนี้ถือเป็นวันที่ดี ส่วนใครที่กำลังจะย้ายบ้านวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ บ่ายโมงถึง 3 โมง  จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและห้องนอน อาจเกิดอุบัติเหตุได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้านวันนี้สามารถทำได้ แต่ใครที่กำลังย้ายบ้าน วันนี้ไม่เหมาะสม อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมง ถึง 9 โมงเช้า  และ 3โมง ถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือถังข้าวสาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะทุบกำแพงหรือบ้าน หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม   ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก  ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องครัวและห้องน้ำ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

 

Facebook Comments