การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

หากใครมาบอกคุณว่า ขยะกำลังจะล้นโลก เมื่อสักสิบกว่าปีก่อนหน้านี้ คงฟังดูเป็นเรื่องตลก แต่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมถูกนำเสนอให้เราได้เข้าถึงความจริงอย่างรอบด้านอย่างทุกวันนี้ ปัญหาขยะล้นโลกย่อมจะไม่ใช่เรื่องเหนือจริงอีกต่อไป ถ้าเราไม่ร่วมมือกันป้องกัน

กล่องพิซซ่า กล่อมโฟมข้าวมันไก่ แก้วชากาแฟ ถุงพลาสติกถุงกระดาษ เศษผักอาหาร ขวดแชมพู เครื่องสำอางฯลฯ เหล่านี้เป็นขยะที่มาจากครัวเรือนในบ้านเราแทบทั้งสิ้น ยิ่งเราอุปโภคบริโภคกันทุกวัน สร้างขยะจากเศษอาหารไม่ต่ำกว่าสามมื้อ จึงนับว่าขยะในครัวเรือนมีส่วนช่วยเพิ่มปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษในปี 2559 พบว่าขยะทั่วประเทศมีจำนวนถึง 27.04 ล้านตัน และคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนรัฐบาลได้พยายามดันปัญหาขยะให้เป็นวาระแห่งชาติ ถึงกับตั้งศูนย์ปฏิบัติการให้เป็นประเทศไทยไร้ขยะ

 

1. ใช้ถุงผ้า

การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

ไปตลาดหรือห้างคราวหน้าถือถุงผ้าไปช็อปปิ้ง การใช้ถุงผ้าใส่ของจะช่วยลดจำนวนถุงพลาสสติกได้ เมื่อกลับมาบ้านเราจะได้ไม่มีขยะถุงพลาสติกเหลือทิ้ง

 

2. ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม

การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) กับน้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม สบู่เหลว อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ภายในบ้านของเรา นอกจากจะราคาถูกกว่าแล้วการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมจะเป็นการลดบรรจุภัณฑ์หีบห่อในส่วนที่เป็นขยะภายในบ้านได้ และยังเป็นการลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรจำนวนมากในการผลิต ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางอ้อมได้อีกทางด้วย

 

3. แยกประเภทขยะภายในบ้าน

การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

เพื่อสะดวกแก่พนักงานผู้เก็บขยะ และเรายังสามารถนำขยะบางชนิดไปขายเพิ่มรายได้เข้าบ้านอีกด้วย เช่น ขวดพลาสสติก ขวดแก้ว กล่องกระดาษ ฯลฯ

 

4.ผลิตปุ๋ยใช้เองภายในครัวเรือน

การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

เศษพืชผัก ใบไม้สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยใส่ต้นไม้และบำรุงดิน ลดการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงแล้วยังมีสารพิษตกค้างด้วย

 

5.นำสิ่งของที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนดัดแปลงใช้ประโยชน์

การลดขยะในครัวเรือน Household waste reduction

ยกตัวอย่างเช่น ถุงพลาสติก ถุงกระดาษที่ไม่เปรอะเปื้อนให้เก็บไว้ใช้ใส่ของ ใครมีไอเดียบรรเจิดจะนำ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม มาดัดแปลงเป็นกระบอกใส่ของ หรือกระถางต้นไม้ก็ไม่ว่ากันและหากมีเศษกระดาษสำนักงานเหลือใช้ ก็สามารถนำมาตกแต่งไว้เป็นกระดาษโน๊ตหรือทำเป็นสมุดทำมือก็เก๋ไม่เบา

 

เห็นไหมว่าการจัดการลดขยะในครัวเรือนเราเองก็สามารถทำได้ง่ายๆ ซึ่งนอกจากบ้านเราจะดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามขึ้นแล้ว เราเองยังมีส่วนช่วยลดปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมให้กับโลกที่เรารักอีกด้วย

 

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.livingdd.com/household-waste-reduction/

ภาพประกอบจาก : https://pixabay.com

Facebook Comments