Tag : จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้

4 ผลลัพธ์
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดตัว “สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา”

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดตัว “สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา”

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณแห่งแรกของไทยก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย เปิดตัว “สถาบันจิณณ์ เวลเนส” (Jin Wellness Institute) สถาบันดูแลสุขภาพ และ “โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา” โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ที่ครบวงจรสำหรับคนวัยเกษียณและทุกคนในครอบครัว ภายในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ชูจุดแกร่งความเชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด “Total Wellness Solutions” นำเสนอบริการการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณและวัยเตรียมเกษียณด้วยการสร้างสมดุลให้แก่ “ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา” (Body / Soul / Spirit) หวังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง (Active Aging Society) ในอนาคตอันใกล้ของเมืองไทย ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่เข้าถึงได้ซึ่งถูกออกแบบให้เข้ากับความต้องการของแต่ละคน ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน พร้อมเปิดให้บริการแก่ลูกบ้านในโครงการฯและบุคคลภายนอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562     นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG กล่าวว่า “หลังจากที่เราได้เปิดตัวโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณเมื่อปีที่ผ่านมาและได้เปิดขายส่วนที่พักอาศัย Active Living ซึ่งพร้อมจะเปิดให้เข้าอยู่ในเดือนธันวาคมนี้ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่หลากหลาย ซึ่งสนใจในการเตรียมตัวการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ ทั้งกลุ่มลูกค้าที่เกษียณแล้ว กลุ่มเตรียมเกษียณ หรือแม้แต่กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาพร้อมกับครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในวัยเกษียณ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวโครงการและระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของโครงการ และเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มานานกว่า 40 ปี ว่าจะสามารถดูแลสมาชิกวัยเกษียณในครอบครัวของพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีพลังภายในโครงการ” “เพราะหัวใจสำคัญของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คือ ‘การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี’ (Wellbeing) การเปิดตัว ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ สถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯในวันนี้ จึงเป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการประกาศถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในทุกๆด้านสู่การเป็น ‘เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ’ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทย ที่พร้อมก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย ภายใต้แนวคิด ‘Total Wellness Solutions’ ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) เป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch) โดยออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และ การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ส่งเสริมให้คนในโครงการและผู้ที่มาใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นับเป็นการกระตุ้นสมอง ช่วยชะลอความเสื่อม รวมทั้งทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ไม่เหงาอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าการสร้างสมดุลให้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญานั้น เป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่มุ่งสร้างคนวัยเกษียณในวันนี้ให้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะสร้างสังคมผู้สูงวัยที่เปี่ยมด้วยพลัง หรือ Active Aging Society ของเมืองไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ”     “นอกจากนี้ ระบบการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของโครงการจะออกมาสมบูรณ์แบบได้นั้น ก็ต้องได้ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้วางระบบและสร้างสรรค์รายละเอียดการบริการ ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือ หมออ้อม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกมือต้นๆของเมืองไทย มารับหน้าที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ และ คุณวรัญญา สืบสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริหารการให้บริการในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพมากว่า 20 ปี ซึ่งทั้งสองท่านจะเข้ามาดูแลด้านการวางระบบและบริหารงานด้าน Wellness อันเป็นหัวใจสำคัญของเมืองวัยเกษียณของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น” นายแพทย์บุญ กล่าวเสริม   สถาบัน จิณณ์ เวลเนส (Jin Wellness Institute) ตั้งอยู่ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บนถนนพหลโยธินขาออก ประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,685 ตารางเมตร และ 8,058 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) Integrative Wellness Clinic and Medical Spa คลินิกสุขภาพที่ให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าพักอาศัย การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสุขภาวะสำหรับการจัดแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล การรักษาโรคต่างๆ การบำบัดแบบองค์รวม การให้คำแนะนำ และการบำบัดด้วยการนวด 2) Jin MediFit ศูนย์ออกกำลังกายภายใต้การดูแลแนะนำโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกาย เช่น โยคะ การบริหารลมหายใจ คลาสซุมบ้า จี้กง ไทเก็ก รวมถึงคลาสธาราบำบัด 3) Life Enrichment ศูนย์สร้างสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ ที่มีการจัดกิจกรรม เช่น สมาธิบำบัด 4) กิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย เช่น ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เรียนทำอาหาร เป็นต้น และ 5) โภชนบำบัด โดยมีนักกำหนดอาหารให้คำแนะนำผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมทั้งจัดเมนูอาหารเพื่อปรับสมดุลร่างกายในรูปแบบเฉพาะบุคคล   ขณะที่ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ขนาด 54 เตียง ภายในประกอบด้วย ห้องพัก, คลินิกรักษาโรคทั่วไป รวมถึงบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการและนักจิตวิทยา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกุมภาพันธ์ 2562 เช่นเดียวกัน ก็จะยิ่งเสริมทัพทำให้ภาพของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงของที่พักอาศัย และระบบการดูแลสุขภาพ มีศักยภาพในระดับภูมิภาค     นอกจากนี้ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ยังมีการออกแบบเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัยสำหรับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อาศัยถือเป็นอีกจุดเด่นของโครงการ โดยนำ สายรัดข้อมืออัจฉริยะ (Tracking System) ที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้สวมใส่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการดูแลผู้สูงวัยที่มีอาการหลงลืมหรือหลงทาง ไปพร้อมๆกับการแจ้งเตือนเมื่อผู้สวมใส่หกล้ม ด้วยระบบตรวจจับการทรงตัว แจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ซึ่งภายในห้องพักก็จะมีการติดตั้ง Emergency Call ซึ่งจะเชื่อมสัญญาณไปที่โรงพยาบาลที่มีเพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และ จิณณ์ แอพลิเคชั่น” (Jin Application) ที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยสะดวกสบายยิ่งขึ้น เช่น แนะนำเมนูอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพเฉพาะบุคคล ทำนัดแพทย์ จองคลาสกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของโครงการ และเรียกบริการรถโครงการ ซึ่งทั้ง 2 เทคโลยีนี้จะถูกเชื่อมต่อข้อมูลของผู้พักอาศัยทุกคน มีระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้อาศัยด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์ ที่บันทึกไว้ตั้งแต่เริ่มเข้าอาศัยในโครงการและทำการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนการดูแลแบบเฉพาะบุคคลโดยแพทย์ของโครงการ เช่น หากผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวหรือแพ้อาหาร ก็จะมีการแนะนำเมนูที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ โดยในแต่ละห้องพักในส่วน Active Living จะมีระบบเก็บข้อมูลติดตั้งอยู่ และจะสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น สายรัดข้อมือ โทรศัพท์มือถือ เครื่องวัดความดัน เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น     นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า “เรามีความมั่นใจในเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณว่าจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยคุณภาพได้อีกในไม่ช้า โดย ส่วนที่พักอาศัย Active Living ที่เป็นอาคาร 7 ชั้นในคลัสเตอร์ 1 และ 2 จำนวน 5 อาคาร รวม 494 ยูนิต จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ขณะที่สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก็จะยิ่งเติมเต็มให้ภาพเมืองสุขภาพแห่งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา โครงการฯก็ได้เดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตนารมย์ของโครงการ ด้วยการก่อตั้งหลักสูตร Grand Age Management by Jin Academy รุ่นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นชั้นเรียนปูพื้นฐานการพัฒนาตนสู่สังคมผู้สูงวัยที่ใช้ชีวิตอย่างมีพลัง ครอบคลุมทั้งด้านการแพทย์ โภชนาการ การลงทุน เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ความบันเทิง และการเดินทาง พร้อมระดมวิทยากรทรงคุณวุฒิหลากหลายวงการ ได้แก่ นพ. เฉก ธนะสิริ, พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล, โค้ช เบ็กกี้ รัสเซล (Coach Becky Russell) และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ อีกมากมาย มาร่วมถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไปในช่วงเดือนกันยายน - ธันวาคมนี้ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด เหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโครงการในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยคุณภาพในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ”   สำหรับผู้สนใจสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ของการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีพลังภายในโครงการฯ ได้แล้ววันนี้ ที่ เซลส์ แกลอรี่ ภายใต้แนวคิด Life Exploring ณ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ริมถนนพหลโยธินขาออก พร้อมพบกับโปรโมชั่นพิเศษ ดาวน์เพียง 5% รับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง พร้อมถือกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2561 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ www.jinwellbeing.com Facebook: www.facebook.com/jinwellbeing โทร. 062-802-9999
ไจก้า จับมือ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ต่อยอดนวัตกรรมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

ไจก้า จับมือ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ต่อยอดนวัตกรรมคุณภาพเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

ไจก้าเยี่ยมชม “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ย้ำแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรแห่งแรกของไทยจะเป็นประโยชน์สูงสุด พร้อมหารือต่อยอดองค์ความรู้และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยกับผู้สูงอายุในประเทศไทย นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้คณะผู้บริหารและทีมนักวิจัยจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency)  หรือ JICA  นำโดย ดร. โยชิโนริ คอนโดะ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อการศึกษาสิ่งแวดล้อมประจำภูมิภาค  ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร (Integrated Healthcare)  แห่งแรกของเมืองไทย นอกจากการเยี่ยมชมโครงการ และรับฟังแนวคิดในการออกแบบ การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลแบบ Personalized  Medicine การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ ของโครงการที่จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ได้เลือกผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านต่างๆ มาเป็นผู้ออกแบบและให้บริการแล้ว  คณะผู้แทนไจก้ายังได้หารือแนวทางในการต่อยอดนวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ยานยนต์อเนกประสงค์สำหรับใช้ในโครงการ เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและปลอดภัยให้ผู้สูงอายุสามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆ ภายในโครงการได้ด้วยตัวเอง เมื่อพัฒนาสมบูรณ์แล้ว นวัตกรรมเหล่านี้จะกลายเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลไปยังสาธารณชนต่อไป เพื่อสร้างเมืองแห่งอนาคตที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายสำหรับคนทุกกลุ่ม จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้  เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงาน ของ กลุ่มธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ซึ่งมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลและการดูแลสุขภาพมามากกว่า 40 ปี  โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากที่กลุ่ม THG เล็งเห็นว่า สังคมไทยและหลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  จึงริเริ่มพัฒนาเมืองแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างครบวงจร  พร้อมดูแลผู้สูงวัยและทุกคนในครอบครัว ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อเติมเต็มการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ 360 องศา โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ถูกพัฒนาให้เป็น “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” ที่จะสร้างความสุข ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ให้แก่ผู้อยู่อาศัย ด้วยบริการที่เป็นเลิศระดับสากล มีสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติกว่า 50% ของโครงการ  นอกจากนี้ ยังออกแบบโดยคำนึงถึงรูปแบบการใช้ชีวิตในทุกช่วงวัย (Universal Design) รวมถึงการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ อาทิ การนำเทคโนโลยี Tracking System ระบบติดตามตัวอัจฉริยะมาใช้  ให้ความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของผู้พักอาศัย และมีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของแต่ละบุคคล เพื่อให้โครงการสามารถดูแลผู้อยู่อาศัยในโครงการได้แบบ Personalized Medicine ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของแต่ละคนอย่างแท้จริง ตัวโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 140 ไร่ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มติดด้านหลังโครงการ  และได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้  เป็นโครงการหนึ่งเดียวจากทวีปเอเชีย และเป็น 1 ใน 7 โครงการจากทั่วโลกที่ถูกคัดเลือก ให้ได้รับรางวัล Honorable Mention ในการประกวด EFA Design Showcase 2018 จาก นิตยสาร EFA ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีโครงการต่างๆเข้าร่วมรวม 36 โครงการ โดยจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ได้รับการยกย่องในฐานะโครงการเฮลท์แคร์และที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความโดดเด่นและศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในด้านแนวคิด ด้านความสวยงาม และด้านนวัตกรรมอย่างลงตัว  ผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมพร้อมสัมผัสประสบการณ์แห่งการใช้ชีวิตวัยเกษียณรูปแบบใหม่ได้ที่ เซลส์ แกลอรี่ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ริมถนนพหลโยธิน ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต โทร. 062-802-9999 Facebook: www.facebook.com/jinwellbeing
“จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” ฉลองยอดพรีเซลล์ทะลุเป้า เปิด Sales Gallery แนวคิด “Life Exploring” ตอกย้ำผู้ นำเมืองวัยเกษียณด้วยดีไซน์ระดับโลก เผยนวัตกรรมดูแลผู้สูงวัยสุดล้ำ

“จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” ฉลองยอดพรีเซลล์ทะลุเป้า เปิด Sales Gallery แนวคิด “Life Exploring” ตอกย้ำผู้ นำเมืองวัยเกษียณด้วยดีไซน์ระดับโลก เผยนวัตกรรมดูแลผู้สูงวัยสุดล้ำ

 “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ฉลองยอดพรีเซลล์ กว่า 300 ห้อง ประกาศความเป็นผู้นำเดินหน้าอัดทีมขายทั้งในและต่างประเทศ พร้อมเผยโฉม Sales Gallery แนวคิด “Life Exploring” บนพื้นที่โครงการจริงย่านรังสิต นำเสนอมิติใหม่ของการใช้ชีวิตสูงวัยครบวงจรแห่งแรกในเมืองไทย เปิดประสบการณ์สุดพิเศษจำลองการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติด้วยดีไซน์ระดับโลก อัดแน่นคลาสกิจกรรมไลฟ์สไตล์เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีพลังของคนวัยเกษียณ พร้อมโชว์นวัตกรรมอัจฉริยะทั้ง “สายรัดข้อมืออัจฉริยะ” และ “จิณณ์ แอพลิเคชั่น” ที่จะช่วยตอบโจทย์การอยู่อาศัยและการดูแลสุขภาพเหนือระดับของผู้สูงวัยเพื่อการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยกว่าที่เคย มร. จอห์น ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ และประธานกรรมการบริษัทพรีเมียร์โฮม เฮลท์แคร์ จำกัด ผู้บริหารโครงการแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณด้วยความเชี่ยวชาญด้านเฮลท์แคร์ภายใต้เครือโรงพยาบาลธนบุรี กล่าวว่า “เราพร้อมแล้วที่จะเปิด Sales Gallery ในพื้นที่จริงด้วยแนวคิด “Life Exploring” ซึ่งเป็นมากกว่าห้องตัวอย่างทั่วไป แต่เป็นการจำลองโครงการฯมาไว้ในพื้นที่แห่งนี้ นอกจากห้องตัวอย่างที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยรวมถึงวัยทำงานที่เตรียมมองหาสถานที่ในอนาคต (Young Senior) แล้ว ยังมีการจัดคลาสกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ลูกค้าและผู้ที่สนใจได้สัมผัสกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอย่างมีพลัง ซึ่งสอดรับกับนวัตกรรมแนวคิด Integrated Healthcare ด้วยรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแบบบูรณาการที่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงวัยดีไซน์ระดับโลก การบริการระดับโรงแรมด้วย Concierge Service สปาและทรีทเมนต์ ร้านอาหารและ   คาเฟ่ การบริการด้านสุขภาพที่เรามีคลินิกผู้สูงวัย คลินิกรักษาโรค โรงพยาบาลกายภาพบำบัด และหน่วยฉุกเฉินเตรียมพร้อม 24 ชม. ที่สำคัญที่สุดคือเรานำเอานวัตกรรมอย่าง “สายรัดข้อมืออัจฉริยะ” และ “จิณณ์ แอพลิเคชั่น” มาช่วยเติมเต็มให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ทั้งหมดนี้จะสร้างความโดดเด่นตอกย้ำความเป็นผู้นำของ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ทั้งในแง่ของการตอบโจทย์การใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพและในแง่ของศักยภาพโครงการเชิงการลงทุนอีกด้วย” “หลังจากงานแถลงข่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เรามียอดจอง ถึงกว่า 300 ห้อง ถือเป็นการตอบรับที่ดีเยี่ยมสำหรับการสร้างเมืองที่มีความโดดเด่นและแปลกใหม่สำหรับคนหลังวัยเกษียณและครอบครัวอย่างแท้จริง โดยเรามุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการใช้ชีวิตวัยเกษียณอย่างมีพลังอย่างต่อเนื่อง เช่น นิทรรศการภาพถ่าย The Golden Spirit Gallery กิจกรรมประกวดภาพถ่าย Jin The Golden Spirit Photo Contest โดยเราได้เริ่มเปิดตัวเมืองและ Sales Gallery โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างเต็มที่ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ทั้งในสื่อ Offline คือ โฆษณาโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา และ Digital บิลบอร์ดทั่วกรุงเทพ รวมถึงการโปรโมทผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ  มีการส่ง Direct Mail ถึงกลุ่มเป้าหมายกว่า 50,000 ราย  โดยเรามีความพร้อมที่จะเสริมกำลังทีมงานขายมืออาชีพทั้งในส่วนของทีมขายประจำโครงการฯและตัวแทนขายบริษัทชั้นนำของเมืองไทย เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าคนไทยและกลุ่มลูกค้าต่างชาติ เสริมด้วยโปรโมชั่นสำหรับผู้จองห้องด้วยสิทธิพิเศษมูลค่าสูงสุดถึง 350,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 พย.60 โดยจะมีงาน Grand Opening โครงการอย่างยิ่งใหญ่เร็วๆนี้” มร. จอห์น กล่าว Sales Gallery ของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ในบริเวณที่ตั้งโครงการจริง ตัว Sales Gallery ครอบคลุมพื้นที่ถึง 560 ตารางเมตร ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ โถงต้อนรับ พร้อมโมเดลจำลองโครงการ ตกแต่งด้วยสีเอิร์ธโทนและลายหินอ่อน สามารถมองเห็นภูมิทัศน์ที่จำลองจากโครงการจริง ไม่ว่าจะเป็น ลำธาร ร่มไม้ และจุดนั่งพัก ห้อง Life Explore ห้องรูปวงรีบริเวณโถงต้อนรับ สำหรับแสดงวิดีทัศน์นำเสนอนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีพลังพร้อมด้วยความพิเศษของโครงการ Life Exploring Class ห้องทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมร่วมสัมผัสกับการใช้ชีวิตอย่างมีพลังภายในโครงการ ตลอดเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ อาทิ คลาสโยคะ คลาสหัวเราะบำบัด และคลาสการเรียนรู้ต่างๆ  และส่วนห้องพักอาศัยตัวอย่าง (Active Living)  2 ขนาด ขนาด 46 ตารางเมตร นำเสนอการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยที่ยัง Active และคนวัยทำงาน (Young Senior) ที่เริ่มมองหาสถานที่สำหรับอนาคต และห้องขนาด 66 ตารางเมตรสำหรับผู้สูงวัยที่อาจมีผู้ดูแล ภายในแต่ละห้องจะตกแต่งด้วยวัสดุและอุปกรณ์ที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยอย่างครอบคลุม ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ภายนอกที่ใกล้เคียงบรรยากาศจริงภายในโครงการเมื่อสร้างเสร็จ ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อผู้สูงวัย โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ นำร่องด้วย “สายรัดข้อมืออัจฉริยะ” ระบบ Tracking System สามารถใช้งานด้าน Location Tracking แสดงตำแหน่งการเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่ไปยังศูนย์ควบคุม พร้อมแจ้งเตือนข้อมูลสุขภาพจำเพาะแก่ผู้สวมใส่ และ Fall Detection แจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ เมื่อผู้สวมใส่เกิดเหตุพลัดตก หกล้ม หรือเหตุอื่นๆ เพื่อการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมี “จิณณ์ แอพลิเคชั่น” (Jin Application) ที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงวัยสะดวกสบายยิ่งขึ้น  เช่น แนะนำเมนูสุขภาพ ทำนัดแพทย์ จองคลาสกิจกรรม และเรียกบริการรถโครงการ ซึ่งทั้ง 2 เทคโนโลยีนี้เชื่อมต่อข้อมูลของผู้พักอาศัยทุกคนด้วยเทคโนโลยี Data Analytics เพื่อวางแผนการดูแลแบบเฉพาะบุคคลหรือ Tailor-Made Medicine ซึ่งจะมีจัดแสดงไว้ภายในพื้นที่ Sales Gallery เช่นกัน สำหรับการออกแบบโครงการถือเป็นอีกที่สุดที่ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ยกให้เป็นอีกหัวใจสำคัญ “โจทย์ใหญ่สำหรับการออกแบบโครงการนี้คือการสร้างพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยและใช้งานได้จริงตลอดทุกช่วงชีวิตหรือ Architecture for Life จึงเน้นเปิดพื้นที่สีเขียวเป็นธรรมชาติมากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้คนออกมาใช้ชีวิตนอกห้องพัก มีสังคม ทำกิจกรรมร่วมกัน ให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เราได้นำมาให้ลูกค้าได้สัมผัสจริงๆ ในเซลล์แกลเลอรี่นี้ด้วย” มร. จอห์น ลี กล่าว หนึ่งในจุดเด่นของโครงการ คือ การออกแบบด้วยหลัก Universal Design มีการออกแบบและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งในช่วงวัยที่ร่างกายแข็งแรงดี ไปจนถึงช่วงวัยที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย เช่น ผู้ที่นั่งรถเข็น หรือมีผู้ดูแล เป็นต้น โดยมีบริษัท ซีร่า อาร์คิเทคท์ (Cira Architects) จากสหรัฐอเมริกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบตกแต่งภายใน มีประสบการณ์โครงการสำหรับผู้สูงอายุ โรงพยาบาล และโครงการขนาดใหญ่ในหลายประเทศ เป็นผู้ดูแลการออกแบบภายในห้องพักให้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย เสมือนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เสริมทัพด้วยบริษัท โอเพ็นบ็อกซ์ อาร์คิเทคท์ จำกัด (OpenBox Architects) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคาร ที่นำประสบการณ์กับโครงการขนาดใหญ่มาใช้ โดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย เปิดพื้นที่รับแสงธรรมชาติและอากาศถ่ายเทได้มากที่สุด และยังสร้างบรรยากาศที่ชวนให้ใช้ชีวิตได้อย่างกระฉับกระเฉง มีพลัง และใกล้ชิดธรรมชาติ มีสังคมที่อบอุ่น เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สำหรับด้านภูมิทัศน์ บริษัท ฉมา จำกัด (Shma) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์ของไทย ได้รับหน้าที่ในการสร้างสรรค์บรรยากาศในแนวคิด “Community in the Ravine Forest” สร้างระบบนิเวศน์เสมือนป่าที่สมบูรณ์เพื่อดึงดูดนก แมลง เข้ามาในพื้นที่ เชื่อมโยงคนกับธรรมชาติ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรม เช่น ปลูกผักสวนครัวทั้งบนดินและบนโต๊ะเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่นั่งรถเข็น  การออกแบบเส้นทางจักรยาน เส้นทางวิ่งหรือเดินออกกำลังกาย ที่ปลอดภัย ไม่ลื่น มีจุดนั่งพักเป็นระยะและเชื่อมต่อส่วนกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน เป็นต้น “ทุกมิติในการออกแบบโครงการ เราคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยได้ใช้ศักยภาพของตนเองให้เต็มที่ กระตุ้นให้ทุกคนมีสังคม มีกิจกรรม อยากออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอย่างมีความสุข  เราเชื่อว่านี่คือแนวคิดสำคัญที่จะทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีพลังในทุกช่วงวัยและทุกสภาพร่างกาย จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ พร้อมจะเป็นผู้นำในการสร้างมิติใหม่แห่งการใช้ชีวิตวัยเกษียณ และเผยแพร่แนวคิดนี้ไปสู่สังคมผู้สูงวัยที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ประเทศไทยมีสังคมที่แข็งแรงและดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ” มร. จอห์น ลี กล่าวสรุป
คอนโด Jin Wellbeing County – จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ : รีวิวคอนโด

คอนโด Jin Wellbeing County – จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ : รีวิวคอนโด

Jin Wellbeing County - จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คอนโด Low Rise สูง 7 ชั้น เพื่อผู้สูงวัยและครอบครัว ในคอนเซ็ปท์ "เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ" ครบวงจร บนที่ดินรวมกว่า 140 ไร่ ย่านรังสิต รายละเอียดโครงการ ราคาเริ่มต้น     3,600,000 บาท ราคาต่อตารางเมตร    84,000 บาท เจ้าของโครงการ    บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด ลักษณะคอนโด    Low Rise สูง 7 ชั้น , 13 อาคาร พื้นที่โครงการ     140 ไร่ จำนวนห้อง      1,300 ยูนิต ที่ตั้งโครงการ    ริมถนนพหลโยธิน ย่านรังสิต จังหวัดปทุมธานี   สถานที่สำคัญใกล้เคียง ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บิ๊กซี รังสิต โลตัส รังสิต ร.ร.ธัญวิทย์ รพ.เปาโล รังสิต ลักษณะห้องและขนาดห้อง 1 ห้องนอน ขนาด 43 ตารางเมตร 2 ห้องนอน ขนาด 63 ตารางเมตร 1 ห้องนอน ขนาด 43 ตร.ม. 2 ห้องนอน ขนาด 63 ตร.ม.   สิ่งอำนวยความสะดวก สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องเรียนดนตรี ห้องเรียนศิลปะ ห้องเล่นเกมส์ พื้นที่ปลูกผัก สวนสาธารณะสำหรับเลี้ยงสัตว์ ทะเลสาบ สนามเด็กเล่น ลู่วิ่ง เลนจักรยาน ทางสำหรับรถเข็น ลานกิจกรรม ลานหินบำบัด ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 062-802-9999 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.jinwellbeing.com