Tag : ซินแสมังกร

16 ผลลัพธ์
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคาร ที่ 4 กันยายน ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังประตูและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธ ที่ 5 กันยายน ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารครกและถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารครกและควรระมัดระวังห้องน้ำและห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวัง โกดัง และห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังประตูและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่นและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวัง ถังข้าว ประตู และห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวังห้องครัวและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม แม้กระทั่งซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธที่ 29 สิงหาคม ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม แม้กระทั่งซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และควรระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบดและเครื่องบด รวมทั้งระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ รวมทั้งระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรือคอนโดมิเนียมในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ปฎิทินชีวิต : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง  และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังประตู เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเครื่องบด  และระมัดระวังประตู เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 11  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 3 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องครัว และกรงสัตว์ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือทาสีบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และบ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวัง เตียงนอน และโกดัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และบ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 14  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมงตรง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 15  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะทุบบ้านใหม่ในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 13 สิงหาคม –  19 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 13 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ใครที่จะย้ายบ้าน ไม่เหมาะสม เพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่มไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะทุบบ้านหรือกำแพง ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอนและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูใหญ่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 5  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกหรือเครื่องบด และระมัดระวังกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมงตรง ไปจนถึง 11 โมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือตั้งเตียงใหม่  ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือถมที่ดินบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน และห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 6 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 6 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือถมที่ดิน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง  และ บ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 5  โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรือคอนโด ในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3  และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงินและดำ    ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม ตรงกับแรม 14  ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโด ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังกรงสัตว์ และถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือทาสีบ้านใหม่ ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันพุธที่ 1 สิงหาคม ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือซ่อมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงถังข้าวและทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน รวมทั้ง ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนและระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ต้นไม้ตามริมรั้วบ้าน ควรตัด ดูแลให้ดี จะมีบริวารที่ดี โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

ต้นไม้ตามริมรั้วบ้าน ควรตัด ดูแลให้ดี จะมีบริวารที่ดี โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

อ.ธนากร แนะนำว่า "ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมรั้วบ้านของเรา เปรียบเสมือนลูกน้อง บริวารของเรา ควรจะดูแล ตัดแต่ง แต่งกิ่ง ให้เป็นระเบียบ สวยงาม การที่ปล่อยให้ต้นไม้เหล่านี้ รกรุงรัง ยื่นเลย รุกล้ำไปนอกบ้าน หรือบ้านคนอื่น ลูกน้อง บริวาร กำลังแตกแยกกัน หรือนอกใจ ไม่จงรักภักดีคุณ ซึ่งเปรียบเสมือนทหาร ที่ต้องมีการฝึกระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ เช่นกัน ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยง ตามหลักฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ขอบคุณครับ"         ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ที่  23 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน หรือ ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัวและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคารที่  24 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1ไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธที่  25 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่  26 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องน้ำและประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 88 วันนี้ใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ ฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน แม้กระทั่งทาสีบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ไม่ควรสร้างบ้านคร่อมถนนหนทาง หรือทางเดินเก่า โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

ไม่ควรสร้างบ้านคร่อมถนนหนทาง หรือทางเดินเก่า โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

อ.ธนากร แนะนำว่า "ไม่ควรเลือกซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านคร่อมถนนหนทาง หรือทางเดินเก่าเด็ดขาด ถนนหนทางคนใช้สัญจรเดินทาง ผี หรือวิญญาณก็ใช้เดินสัญจรเหมือนกับเรา เดินมาเป็นแรมปี แล้วอยู่ๆ เราจะไปสร้างบ้านคร่อม แบบนี้ เราจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินผ่านบ้านตลอดเวลา เมื่อใดดาวที่ไม่เป็นมงคลมาเกิด ปีนั้นๆ หรือวันดีคืนดี คุณจะเห็นผีมาเดินในบ้านเรา จะทำให้เรานอนหลับไม่เป็นสุข ชีวิตก็วุ่นวาย มีแต่เรื่องแต่ราว เดือดร้อนไม่สิ้นสุด ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยง ตามหลักฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ขอบคุณครับ"         ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 88 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 1 ไปจนถึงตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เหลือง และน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูใหญ่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคารที่  17 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 หากใครซ่อมแซมหรือทาสีบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง7 โมง และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเครื่องบด และระมัดระวังกรงสัตว์  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธที่  18 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง 7 โมง และ บ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัวและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่  19 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยคครกและระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเริ่มทุบกำแพงหรือบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอนและห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ  11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่  22 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน หรือ ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่  9 – 15 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  9 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงใหม่ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึงตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึงบ่ายโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ และช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน ดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้เตาไฟ และระมัดระวังห้องนอนและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่  10 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงและเสาบ้านใหม่ รวมทั้งกำลังจะเริ่มต้นซ่อมแซมบ้าน  ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน ดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงใหม่ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู ห้องนอน และถังข้าว  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะซ่อมแซมบ้าน หรือ ตั้งเสาหรือตั้งเตียงใหม่ ในวันนี้เป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมงไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก  เครื่องบด และควรระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังหาฤกษ์ถมที่ดิน หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมงไปจนถึง บ่ายสามโมง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู และม่วง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เตาไฟ  และควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือหาฤกษ์ตั้งเสา คาน ทำในวันนี้ จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า   และ บ่ายโมงไปจนถึง บ่ายสามโมง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู และม่วง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู ห้องนอนและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังจะก่อสร้างในวันนี้ ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง   และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
สีกับประตูหลักของบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านดี

สีกับประตูหลักของบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านดี

เมื่อพูดถึงปากของบ้าน ทุกคนก็คงทราบว่าปากมนุษย์ กับปากบ้านใช้ประโยชน์คล้ายกัน ปากบ้านกินสิ่งดี เพื่อให้คนทั้งบ้านมีความสุข คนกินอาหารมีประโยชน์เพื่ออวัยวะทุกส่วนมีพลังดีอยู่ยืนยาว ฉนั้นประตูของบ้านหลักที่จำเป็นคงต้องเป็นประตูบ้านที่เป็นประตูหลักของบ้าน คือประตูทางเข้าบ้าน ไม่ใช่ประตูห้องภายใน สีของประตู (ไม่ใช่ขอบวงกบประตู) ทั้งบาน ห้ามมีสีแดง และสีดำ เพราะปากไม่ควรมีเลือดเต็มปาก สีแดง แสดงถึงกำลังจะมีเภทภัย ความหงุดหงิด และอารมณ์ร้อนที่จะเข้ามาสู่คนในบ้าน ซ้ำยังเหนี่ยวนำวิญญาณเข้าบ้านอีกด้วย ส่วนสีดำ จะส่งผลถึงความเศร้าโศก มาสู่คนในบ้าน       ในสมัยโบราณ ประตูนั้นจะทำมาจากไม้ การใช้สีเนื้อไม้ ย่อมเป็นผลดีต่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านได้ดี แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบโทนสีแดง หรือสีที่ต้องกระตุ้นตามกำลังของดาวมงคล แดงจึงควรใช้ชมพู หรือสีแดงอ่อนๆ แทน หรือธาตุน้ำก็ต้องใช้สีน้ำเงิน และสีเทาแทนสีดำ  
ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะเริ่มหรือกำลังก่อสร้างในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมง และบ่ายโมง ถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  แต่สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือ เครื่องบด และระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จ หากจะย้ายเตียงหรือตั้งเตียงใหม่ ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 11 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ หรือระมัดระวังการใช้ห้องครัว เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันพุธที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซ่อมแซ่ม หรือทาสีบ้าน แม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่ หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ อีกทั้งใครอยากจะเปิดร้านก็สามารถทำได้จะทำให้ค้าขายดีเป็นเทน้ำ เทท่า โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 1 ถึง ตี 3 และ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศใต้จะเสริมความมงคลในชีวิต  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังสร้างบ้าน หรือแม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่วันนี่ถือเป็นวันที่เหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ 11 โมงถึง บ่ายโมง  จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องนอน โดยเฉพาะเตียง ส่วนใครที่อยากจะฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม อาจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน วันนี้ถือเป็นวันที่ดี ส่วนใครที่กำลังจะย้ายบ้านวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ บ่ายโมงถึง 3 โมง  จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและห้องนอน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้านวันนี้สามารถทำได้ แต่ใครที่กำลังย้ายบ้าน วันนี้ไม่เหมาะสม อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมง ถึง 9 โมงเช้า  และ 3โมง ถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือถังข้าวสาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะทุบกำแพงหรือบ้าน หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม   ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก  ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องครัวและห้องน้ำ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร  
ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือทุบบ้าน ในวันนี้ถือว่าเหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่จะเสริมความมงคลคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศเหนือจะช่วยเสริมโชคลาภ ใครที่อยากเสริมโชคลาภควรใช้สีเขียวอ่อน  เขียวเข้ม ส่วนสี เหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ ระมัดระวังการทำอาหารด้วยครก และเตียงนอน วันนี้หากจัดงานมงคลหรือการฝังศพ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้   สำหรับวันอังคารที่ 26 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซื้อเตียงนอนใหม่แล้วกำลังจะตั้งเตียง หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีทำแล้วจะเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ เขียวอ่อน และเขียวเข้ม แต่สีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องน้ำและประตู ใครที่จะขึ้นเขาหรือลงเรือ วันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพุธที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาวันที่ดีเพื่อตั้งเสาบ้าน และเตียงนอนใหม่ หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม ถือเป็นวันที่ดี เริ่มแล้วชีวิตประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5  และ 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู ม่วง  แต่สีขาว บรอนซ์ และทอง หญิงครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเตาไฟ  อีกทั้งใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาฤกษ์ตั้งเสาหรือซ่อมแซมบ้าน ให้รีบทำในวันนี้ บางคนที่กำลังจะ ตั้งเตียงนอนใหม่ แม้กระทั่งเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงถึงบ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นสิริมงคล ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง ส่วนสีขาว บรอนซ์ ทอง จะเสริมความมงคล หญิงมีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ ระมัดระวังห้องครัวและประตู ในวันนี้ไม่ควรฟ้องร้องเพราะอาจะเกิดอุปสรรคได้ สำหรับวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะขุดดินและตั้งเสา แม้กระทั่งตั้งเตียงนอนใหม่ ควรทำในวันนี้ ถือเป็นวันที่ดีจะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง และบ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึงตี 1 ทิศที่เสริมโชคลาภและเสริมสิริมงคล คือ ทิศใต้ ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล สำหรับวันเสาร์ที่  30 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8  ใครที่กำลังซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งถมที่ดิน วันนี้เป็นวันดี ทำแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต  โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึงตี 3 และ 9 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเป็นช่วงเวลา บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ให้ระมัดระวังเตียงนอน ใครที่กำลังจะเปิดร้าน หรือรับตำแหน่งใหม่ ไม่เหมาะสมในวันนี้อาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม ตรงกับวันแรม 4 ค่ำเดือน 8 ใครที่กำลังจะหาวันตั้งเสา คาน หรือซ่อมแซมบ้าน วันนี้ถือว่าเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5 และ 11 โมงถึงบ่าย 3 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีขาว บรอนซ์ ทอง ส่วนสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังประตู หากใครจะเดินเรือ หรือขุดบ่อน้ำ วันนี้ไม่เหมาะสมอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้     ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  18 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 หากใครมีแพลนจะถมที่ดินหรือซ่อมแซมบ้านบอกเลยว่าเป็นสิริมงคลมาก โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมงเช้า และบ่าย 3 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภในวันนี้คือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ หรือทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสี แดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครที่กำลังเตรียมเปิดกิจการร้านค้า หรือได้รับตำแหน่งใหม่ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้ครก เครื่องบด หรือแม้กระทั่งกรงนกก็ไม่ควรเข้าใกล้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 19 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ตั้งเสาหรือคาน บ้าน ร้านค้า รวมทั้งซ่อมแซม  สามารถทำได้ในวันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล โดยฤกษ์ดีจะมีด้วยกัน 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 3 จนถึง ตี 5 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง และช่วงหัวค่ำคือ 1 ทุ่ม จนถึง 3 ทุ่ม หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเข้าโกดังเพราะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่ช่วยเสริมให้ชีวิตดี และได้โชคลาภก้อนโตคือทิศใต้ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ เป็นสีที่ช่วยเสริมความมงคล ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมโชคลาภ ในวันนี้ใครที่จะเดินเรือหาปลาหรือขุดบ่อน้ำ ไม่เหมาะสมจะทำในวันนี้  เพราะอาจจะเกิดเคราะห์ร้ายได้   สำหรับวันพุธที่ 20 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้ใครที่จะก่อสร้างบ้าน ร้านค้า หรือรับตำแหน่งในอาชีพไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหา อุปสรรคได้ ควรทิ้งของเก่าในบ้าน หรือแก้ฮวงจุ้ยจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น  โดยฤกษ์ดีมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมงถึง บ่าย 3 โมง และตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง ตี 1 หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการเข้าห้องน้ำ หรือเตียงนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศใต้จะเสริมโชคลาภ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะเสริมโชคลาภ   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้มีการเซ็นสัญญาซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรือจะตั้งเจ้าที่ เป็นวันนี้จะช่วยให้ชีวิตดี ไม่มีอุปสรรค โดยฤกษ์ดีจะมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเริ่มบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  และช่วง 5 ทุ่ม ถึงถึงตี 1 หากใครที่ซื้อเตียงใหม่มาจะจัดเตียง หรือย้ายเตียง ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู และเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทิศที่จะช่วยเสริมโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ สีที่ช่วยเสริมในวันนี้คือ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 หากจะทาสีบ้าน  ซ่อมแซม หรือตั้งเตียงสามารถทำได้ในวันนี้ ซึ่งสีที่เหมาะสมคือ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึง ตี 3 จากนั้น 7 โมงเช้าถึง 11 โมง และ 5 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะช่วยเสริมสิริมงคล ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยด้านโชคลาภ  หญิงมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เครื่องบด นอกจากนี้ต้องระมัดระวังประตู อีกด้วย ในวันนี้ใครที่จะเริ่มการเพาะปลูก ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดอุปสรรค พืชผลไม่งอกงามได้   สำหรับวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 หากใครที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างบ้าน หรือย้ายเตียงนอนใหม่ สามารถทำได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมในการก่อสร้างและย้ายเตียงคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนทิศที่ช่วยเสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง7 โมงเช้า จากนั้น 11 โมงถึงบ่าย 3 และ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม สีที่ช่วยเสริมชีวิตควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว และเลี่ยงการเดินใกล้กรงสัตว์ ส่วนใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ไม่ควรทำ เพราะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านควรเริ่มทำในวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดี แต่ในวันนี้ไม่ควรย้ายบ้านเพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ในวันนี้ทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลส่วนทิศตะวันตก จะช่วยในเรื่องโชคลาภ โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง คือ ตี 3 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมง - 3 โมง และ 3 ทุ่ม - 5 ทุ่ม สีที่จะช่วยเสริมในวันนี้ คือ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน หรือเลี่ยงเดินใกล้โกดัง อาจเกิดอุบัติเหตุได้   ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร