Tag : ปฎิทินชีวิต

12 ผลลัพธ์
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคาร ที่ 4 กันยายน ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังประตูและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธ ที่ 5 กันยายน ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารครกและถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารครกและควรระมัดระวังห้องน้ำและห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวัง โกดัง และห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังประตูและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่นและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวัง ถังข้าว ประตู และห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวังห้องครัวและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม แม้กระทั่งซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธที่ 29 สิงหาคม ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม แม้กระทั่งซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และควรระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบดและเครื่องบด รวมทั้งระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ รวมทั้งระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรือคอนโดมิเนียมในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ปฎิทินชีวิต : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง  และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังประตู เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเครื่องบด  และระมัดระวังประตู เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 11  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 3 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องครัว และกรงสัตว์ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือทาสีบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และบ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวัง เตียงนอน และโกดัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และบ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 14  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมงตรง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 15  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะทุบบ้านใหม่ในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 13 สิงหาคม –  19 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 13 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ใครที่จะย้ายบ้าน ไม่เหมาะสม เพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่มไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะทุบบ้านหรือกำแพง ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอนและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูใหญ่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 5  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกหรือเครื่องบด และระมัดระวังกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมงตรง ไปจนถึง 11 โมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือตั้งเตียงใหม่  ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือถมที่ดินบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน และห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 6 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 6 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือถมที่ดิน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง  และ บ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 5  โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรือคอนโด ในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3  และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงินและดำ    ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม ตรงกับแรม 14  ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโด ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังกรงสัตว์ และถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือทาสีบ้านใหม่ ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันพุธที่ 1 สิงหาคม ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือซ่อมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงถังข้าวและทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน รวมทั้ง ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนและระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ที่  23 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน หรือ ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัวและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคารที่  24 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1ไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธที่  25 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่  26 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องน้ำและประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 88 วันนี้ใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ ฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน แม้กระทั่งทาสีบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 88 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 1 ไปจนถึงตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เหลือง และน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูใหญ่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคารที่  17 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 หากใครซ่อมแซมหรือทาสีบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง7 โมง และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเครื่องบด และระมัดระวังกรงสัตว์  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธที่  18 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง 7 โมง และ บ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัวและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่  19 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยคครกและระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเริ่มทุบกำแพงหรือบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอนและห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ  11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่  22 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน หรือ ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่  9 – 15 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  9 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงใหม่ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึงตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึงบ่ายโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ และช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน ดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้เตาไฟ และระมัดระวังห้องนอนและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่  10 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงและเสาบ้านใหม่ รวมทั้งกำลังจะเริ่มต้นซ่อมแซมบ้าน  ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน ดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงใหม่ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู ห้องนอน และถังข้าว  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะซ่อมแซมบ้าน หรือ ตั้งเสาหรือตั้งเตียงใหม่ ในวันนี้เป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมงไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก  เครื่องบด และควรระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังหาฤกษ์ถมที่ดิน หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมงไปจนถึง บ่ายสามโมง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู และม่วง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เตาไฟ  และควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือหาฤกษ์ตั้งเสา คาน ทำในวันนี้ จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า   และ บ่ายโมงไปจนถึง บ่ายสามโมง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู และม่วง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู ห้องนอนและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังจะก่อสร้างในวันนี้ ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง   และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะเริ่มหรือกำลังก่อสร้างในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมง และบ่ายโมง ถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  แต่สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือ เครื่องบด และระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จ หากจะย้ายเตียงหรือตั้งเตียงใหม่ ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 11 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ หรือระมัดระวังการใช้ห้องครัว เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันพุธที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซ่อมแซ่ม หรือทาสีบ้าน แม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่ หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ อีกทั้งใครอยากจะเปิดร้านก็สามารถทำได้จะทำให้ค้าขายดีเป็นเทน้ำ เทท่า โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 1 ถึง ตี 3 และ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศใต้จะเสริมความมงคลในชีวิต  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังสร้างบ้าน หรือแม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่วันนี่ถือเป็นวันที่เหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ 11 โมงถึง บ่ายโมง  จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องนอน โดยเฉพาะเตียง ส่วนใครที่อยากจะฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม อาจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน วันนี้ถือเป็นวันที่ดี ส่วนใครที่กำลังจะย้ายบ้านวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ บ่ายโมงถึง 3 โมง  จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและห้องนอน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้านวันนี้สามารถทำได้ แต่ใครที่กำลังย้ายบ้าน วันนี้ไม่เหมาะสม อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมง ถึง 9 โมงเช้า  และ 3โมง ถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือถังข้าวสาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะทุบกำแพงหรือบ้าน หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม   ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก  ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องครัวและห้องน้ำ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร  
ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือทุบบ้าน ในวันนี้ถือว่าเหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่จะเสริมความมงคลคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศเหนือจะช่วยเสริมโชคลาภ ใครที่อยากเสริมโชคลาภควรใช้สีเขียวอ่อน  เขียวเข้ม ส่วนสี เหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ ระมัดระวังการทำอาหารด้วยครก และเตียงนอน วันนี้หากจัดงานมงคลหรือการฝังศพ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้   สำหรับวันอังคารที่ 26 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซื้อเตียงนอนใหม่แล้วกำลังจะตั้งเตียง หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีทำแล้วจะเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ เขียวอ่อน และเขียวเข้ม แต่สีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องน้ำและประตู ใครที่จะขึ้นเขาหรือลงเรือ วันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพุธที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาวันที่ดีเพื่อตั้งเสาบ้าน และเตียงนอนใหม่ หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม ถือเป็นวันที่ดี เริ่มแล้วชีวิตประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5  และ 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู ม่วง  แต่สีขาว บรอนซ์ และทอง หญิงครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเตาไฟ  อีกทั้งใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาฤกษ์ตั้งเสาหรือซ่อมแซมบ้าน ให้รีบทำในวันนี้ บางคนที่กำลังจะ ตั้งเตียงนอนใหม่ แม้กระทั่งเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงถึงบ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นสิริมงคล ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง ส่วนสีขาว บรอนซ์ ทอง จะเสริมความมงคล หญิงมีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ ระมัดระวังห้องครัวและประตู ในวันนี้ไม่ควรฟ้องร้องเพราะอาจะเกิดอุปสรรคได้ สำหรับวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะขุดดินและตั้งเสา แม้กระทั่งตั้งเตียงนอนใหม่ ควรทำในวันนี้ ถือเป็นวันที่ดีจะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง และบ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึงตี 1 ทิศที่เสริมโชคลาภและเสริมสิริมงคล คือ ทิศใต้ ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล สำหรับวันเสาร์ที่  30 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8  ใครที่กำลังซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งถมที่ดิน วันนี้เป็นวันดี ทำแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต  โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึงตี 3 และ 9 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเป็นช่วงเวลา บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ให้ระมัดระวังเตียงนอน ใครที่กำลังจะเปิดร้าน หรือรับตำแหน่งใหม่ ไม่เหมาะสมในวันนี้อาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม ตรงกับวันแรม 4 ค่ำเดือน 8 ใครที่กำลังจะหาวันตั้งเสา คาน หรือซ่อมแซมบ้าน วันนี้ถือว่าเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5 และ 11 โมงถึงบ่าย 3 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีขาว บรอนซ์ ทอง ส่วนสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังประตู หากใครจะเดินเรือ หรือขุดบ่อน้ำ วันนี้ไม่เหมาะสมอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้     ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  18 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 หากใครมีแพลนจะถมที่ดินหรือซ่อมแซมบ้านบอกเลยว่าเป็นสิริมงคลมาก โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมงเช้า และบ่าย 3 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภในวันนี้คือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ หรือทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสี แดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครที่กำลังเตรียมเปิดกิจการร้านค้า หรือได้รับตำแหน่งใหม่ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้ครก เครื่องบด หรือแม้กระทั่งกรงนกก็ไม่ควรเข้าใกล้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 19 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ตั้งเสาหรือคาน บ้าน ร้านค้า รวมทั้งซ่อมแซม  สามารถทำได้ในวันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล โดยฤกษ์ดีจะมีด้วยกัน 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 3 จนถึง ตี 5 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง และช่วงหัวค่ำคือ 1 ทุ่ม จนถึง 3 ทุ่ม หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเข้าโกดังเพราะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่ช่วยเสริมให้ชีวิตดี และได้โชคลาภก้อนโตคือทิศใต้ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ เป็นสีที่ช่วยเสริมความมงคล ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมโชคลาภ ในวันนี้ใครที่จะเดินเรือหาปลาหรือขุดบ่อน้ำ ไม่เหมาะสมจะทำในวันนี้  เพราะอาจจะเกิดเคราะห์ร้ายได้   สำหรับวันพุธที่ 20 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้ใครที่จะก่อสร้างบ้าน ร้านค้า หรือรับตำแหน่งในอาชีพไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหา อุปสรรคได้ ควรทิ้งของเก่าในบ้าน หรือแก้ฮวงจุ้ยจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น  โดยฤกษ์ดีมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมงถึง บ่าย 3 โมง และตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง ตี 1 หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการเข้าห้องน้ำ หรือเตียงนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศใต้จะเสริมโชคลาภ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะเสริมโชคลาภ   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้มีการเซ็นสัญญาซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรือจะตั้งเจ้าที่ เป็นวันนี้จะช่วยให้ชีวิตดี ไม่มีอุปสรรค โดยฤกษ์ดีจะมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเริ่มบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  และช่วง 5 ทุ่ม ถึงถึงตี 1 หากใครที่ซื้อเตียงใหม่มาจะจัดเตียง หรือย้ายเตียง ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู และเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทิศที่จะช่วยเสริมโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ สีที่ช่วยเสริมในวันนี้คือ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 หากจะทาสีบ้าน  ซ่อมแซม หรือตั้งเตียงสามารถทำได้ในวันนี้ ซึ่งสีที่เหมาะสมคือ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึง ตี 3 จากนั้น 7 โมงเช้าถึง 11 โมง และ 5 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะช่วยเสริมสิริมงคล ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยด้านโชคลาภ  หญิงมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เครื่องบด นอกจากนี้ต้องระมัดระวังประตู อีกด้วย ในวันนี้ใครที่จะเริ่มการเพาะปลูก ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดอุปสรรค พืชผลไม่งอกงามได้   สำหรับวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 หากใครที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างบ้าน หรือย้ายเตียงนอนใหม่ สามารถทำได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมในการก่อสร้างและย้ายเตียงคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนทิศที่ช่วยเสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง7 โมงเช้า จากนั้น 11 โมงถึงบ่าย 3 และ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม สีที่ช่วยเสริมชีวิตควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว และเลี่ยงการเดินใกล้กรงสัตว์ ส่วนใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ไม่ควรทำ เพราะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านควรเริ่มทำในวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดี แต่ในวันนี้ไม่ควรย้ายบ้านเพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ในวันนี้ทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลส่วนทิศตะวันตก จะช่วยในเรื่องโชคลาภ โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง คือ ตี 3 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมง - 3 โมง และ 3 ทุ่ม - 5 ทุ่ม สีที่จะช่วยเสริมในวันนี้ คือ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน หรือเลี่ยงเดินใกล้โกดัง อาจเกิดอุบัติเหตุได้   ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร