Tag : มาตรฐานการประเมินคุณภาพอาคาร LEED

1 ผลลัพธ์
98 Wireless โครงการที่พักอาศัยแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพอาคาร LEED ตอกย้ำความลักชัวรี่ในมิติใหม่ควบคู่ไปกับความยั่งยืน

98 Wireless โครงการที่พักอาศัยแห่งแรกในไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพอาคาร LEED ตอกย้ำความลักชัวรี่ในมิติใหม่ควบคู่ไปกับความยั่งยืน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของแสนสิริที่โครงการ 98 Wireless เป็นโครงการที่พักอาศัยแห่งแรกในไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC) ถือเป็นมาตรฐานสากลด้านการออกแบบ การก่อสร้าง และการปฏิบัติการของอาคารสีเขียว สอดรับกับนิยาม “The Best Comes as Standard” ที่พักอาศัยที่มาพร้อมกับความเป็นเลิศในทุกมิติ โดยมีนายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) (กลาง) รับมอบการรับรอง LEED พร้อมกับนาย จอห์น เลียวนาด พอลลาร์ด (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และคุณ ศศิพร ศิริลัทพร (ขวา) กรรมการ จากบริษัท Meinhardt (Thailand) Ltd. (บริษัท ไมนฮาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด) ร่วมแสดงความยินดีในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาของโครงการ 98 Wireless ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคารและระบบต่างๆ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและก่อสร้างอาคารมาตรฐาน LEED เพื่อให้สอดรับตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้