Tag : ศิริพร สิงหรัญ

4 ผลลัพธ์
HBA พลิกกลยุทธ์ย้ำความสำเร็จงานรับสร้างบ้าน เผยยอดจอง “HBEXPO 2018”ทะลุเป้า 3 พันล้าน  ++ราคาบ้าน 2-5 ล้านบาทมาแรงสุด

HBA พลิกกลยุทธ์ย้ำความสำเร็จงานรับสร้างบ้าน เผยยอดจอง “HBEXPO 2018”ทะลุเป้า 3 พันล้าน ++ราคาบ้าน 2-5 ล้านบาทมาแรงสุด

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เผยความสำเร็จงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018” ภายใต้แนวคิด ”สร้างบ้านที่ชอบ ในราคาที่ใช่” 4 วัน กวาดยอดขายทะลุกว่า 3,000 ล้านบาท สูงเกินเป้า 12% สร้างสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี เผยราคาบ้าน 2-5 ล้านบาทยังคงมาแรงสุด   นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association :HBA) เปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน “Home Builder & Materials Expo 2018” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “สร้างบ้านที่ชอบ ในราคาที่ใช่” ซึ่งตลอด 4 วันของการจัดงาน มียอดจองสร้างบ้านภายในงานกว่า 3,000 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 12% จากเป้าที่ตั้งไว้ 2,700 ล้านบาท นับว่าประสบความสำเร็จ และเป็นการทำสถิติด้านยอดจองสร้างบ้านสูงกว่าการจัดงานที่ผ่านมา โดยประเภทแบบบ้านราคาตั้งแต่ 2-5 ล้านบาทขึ้นไปได้รับยอดจองจากลูกค้ามากสุด   ทั้งนี้ จากตัวเลขยอดจองปลูกสร้างบ้านภายในงานที่เพิ่มขึ้น น่าจะมาจากหลายปัจจัย ทั้งภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดการณ์ขยายตัวสูงถึง 4.8% การเร่งลงทุนโครงการของภาครัฐ และมาตรการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคเติบโต และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่สมาคมฯ ได้ปรับกลยุทธ์ในการสื่อสารและเพิ่มงบประมาณ รวมถึงช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยเน้นสื่อออนไลน์ และโฆษณาทางโทรทัศน์ ทำให้มีจำนวนยอดผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดจองในงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับการจัดงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา     จากการประมวลผลข้อมูลแบบสอบถาม ผู้เข้าชมงาน พบว่า ระดับราคาบ้านที่ได้รับความสนใจจองปลูกสร้างมากที่สุด ยังเป็นแบบบ้านกลุ่มราคา 2-5 ล้านบาท คิดเป็น 21.95% รองลงมาเป็นราคา 1-2 ล้านบาท คิดเป็น 19.51% กลุ่มราคา 8-10 ล้านบาท คิดเป็น 4.88% ขณะที่กลุ่มราคา 5-8 ล้านบาท และราคา 10-15 ล้านบาท คิดเป็น 2.44% เท่ากัน   สำหรับเหตุผลที่เลือกสร้างบ้านเองกับสมาชิกสมาคมฯ พบว่าส่วนใหญ่ มีที่ดินเปล่าอยู่แล้ว ในทำเลที่ต้องการ ซึ่งเจ้าของบ้านสามารถเลือกแบบบ้านและวัสดุสร้างบ้านได้ตามความต้องการและงบประมาณ     “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2018” ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักสำคัญของสมาคมฯที่จะยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคโดยทั่วไป รวมถึงการเพิ่มศักยภาพความเชื่อมั่นธุรกิจรับสร้างบ้านโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น ครั้งนี้มีบริษัทรับสร้างบ้านที่ร่วมออกงานกว่า 40 บริษัท พร้อมด้วยแบบบ้านที่มีให้เลือกมากมาย ถือเป็นงานเดียวที่รวบรวมแบบบ้านไว้มากที่สุด นอกจากนี้ หลายบริษัทยังมีการนำแบบบ้านที่ออกแบบใหม่ล่าสุดมาจัดแสดงพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ  
HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

HBA เปิดหลักสูตร “HBEX” หวังสร้างมาตรฐานรับสร้างบ้าน ชูกลยุทธ์ “Content Marketing” เน้นสื่อสารเพิ่มสมาชิกสมทบ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดแผนดันองค์กรเติบโตแบบยั่งยืน ชู Content Marketing วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคยุค 4.0 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร “รับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ “HBEX : Home Builder Expert” หวังดึงดูดและเสริมทักษะผู้ประกอบการ รับสร้างบ้านรุ่นใหม่ มั่นใจเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ มุ่งให้เห็นโอกาสและประสบการณ์ใหม่ พร้อม เคล็ดลับสร้างธุรกิจให้โตแบบมีคุณภาพ เปิดรับสมัครถึง 31 ก.ค. นี้     นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA) เปิดเผยว่า ธุรกิจรับสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ที่มีความเชื่อมโยงในหลายมิติ การสร้างบ้านหนึ่งหลังให้สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่เฉพาะซัพพลายเชนเดียว แต่มีส่วนเกี่ยวเนื่องหลายส่วน ทั้ง การถมดิน งานตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัว อุปกรณ์อำนวยความสะดวก งานจัดสวน เป็นต้น การประกอบธุรกิจนี้ไม่มีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ แต่ต้องอาศัยทัศนคติที่ถูกต้อง และใช้ทักษะประสบการณ์ที่สั่งสม เพื่อสร้างบ้านที่มีคุณภาพ จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ   ปัจจุบันตลาดรับสร้างบ้านและพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านมากยิ่งขึ้นจากการเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน และเชื่อมต่อกับเศรษฐกิจโลกมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันกลุ่มประชากรทั้งด้าน อายุ รายได้ รสนิยมก็มีการเปลี่ยนแปลง จำเป็นที่ผู้ประกอบการรับสร้างบ้านต้องปรับตัวและรู้เท่าทันแนวโน้มต่างๆเหล่านี้     นอกจากนี้ เพื่อสร้างการเติบโตขององค์กร สมาคมฯ จึงได้เพิ่มกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบใหม่ๆที่มุ่งเชิง Content Marketing เน้นเนื้อหาหลากหลายมิติ หลายแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยอัพไซส์องค์กรให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นนโยบายหลักของสมาคมฯในปีนี้ ที่ต้องการขยายฐานสมาชิกสมทบเพิ่มอีกอย่างน้อย 10% ซึ่งเป็นกลุ่มวิศวกร สถาปนิก ช่างฝีมือและกลุ่มรับสร้างบ้านคุณภาพรุ่นใหม่ ที่ประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทภายใน 3 ปี เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นของธุรกิจรับสร้างบ้าน จากปัจจุบันที่มีสมาชิกอยู่ 136 ราย เพื่อสร้างมูลค่าตลาดรวมของธุรกิจให้เพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมูลค่าตลาดรวมราว 11,000 ล้านบาท ทำให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรับสร้างบ้านมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น   สำหรับปีนี้ ในการสร้างตลาด สมาคมฯจะใช้เนื้อหาควบคู่ไปกับเทคโนโลยี และเพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยเริ่มเปิดตัวแคมเปญแรกไปแล้ว กับ “โอกาสทางธุรกิจ” ด้วยคลิปวีดีโอ ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งได้เริ่มเผยแพร่แล้วทาง Social Media ของสมาคมฯ ทั้ง YouTube Fanpage (Facebook) และเว็บไซต์สมาคม นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ยังได้ผลิต รายการสาระความรู้ ”สร้างบ้าน สร้างสุข” จะออกอากาศทุกวันพฤหัส หลังข่าว ทางสถานีดิจิตอลทีวี ช่อง NEW18 เริ่ม 21 มิ.ย.-23 สิงหาคม ศกนี้ โดยเป็นการออกอากาศคู่ขนาน ไปพร้อมกับผ่านทาง Social Media ของสมาคมฯ ทั้ง YouTube Fanpage (Facebook) และเว็บไซต์สมาคม โดยเนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับประเด็นที่คนอยากสร้างบ้านควรรู้ตั้งแต่จนจบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลที่สมาคมฯ มักได้รับการสอบถามจากผู้บริโภคบ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมก่อนจะสร้างบ้าน การเลือกใช้วัสดุ การขอสินเชื่อ ฯลฯ เราก็ได้รวบรวมมาเป็นตอนๆ ได้ 10 ตอน เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้น   ด้านนายธีร์ บุญวาสนา อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า ในด้านการเตรียมความพร้อมรับสมาชิกภาคสมทบ ทางสมาคมได้เปิดหลักสูตร อบรมรับสร้างบ้านอย่างมืออาชีพ HBEX (เอชบีเอ็กซ์) : Home Builder Expert เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในงานสายงานจากการถ่ายทอดประสบ การณ์ จากเจ้าของธุรกิจรับสร้างบ้านชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ ไปสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือผู้รับเหมาที่ต้องการเข้าสู่ธุรกิจรับสร้างบ้าน เพื่อขยายฐานสมาชิกสมทบ เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากขึ้น โดยทางสมาคมฯ อยากให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้ ทักษะ มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ กับเหล่าวิทยากร นักคิด นักบริหารตัวจริงของวงการ เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ร่วมสานพลัง ยกระดับธุรกิจรับสร้างบ้านไปพร้อมกัน   ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการอบรมในภาคเช้า และการ Work shop ในภาคบ่าย จำนวน 5 ครั้ง และการดูงานร่วมกับสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านอีก 1 ครั้ง รวม 6 ครั้ง โดยหัวข้อจะเน้นเนื้อหาที่อยู่ในความสนใจ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจรับสร้างบ้านแบบเจาะลึก ได้แก่ การสร้างแบรนด์สมัยใหม่ในยุคดิจิทัล , การออกแบบที่อยู่อาศัยให้อยู่สบายและถูกใจลูกค้า ,การบริหารต้นทุนและการเงิน ธุรกิจเดินไม่สะดุด , การบริหารคุณภาพ เหนือความคาดหวัง , สร้างบ้านเสร็จตามเวลา ในราคาที่ลงตัว และการร่วมศึกษาดูงาน Home Builder & Materials Expo 2018 ซึ่งสมาคมได้เชิญวิทยากรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง ทั้งที่อยู่ในและนอกวงการรับสร้างบ้าน มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริง อาทิ คุณสุริยะ อัม-พันศิริรัตน์ คุณปราโมทย์ ธีรกุล คุณศักดา โควิสุทธิ์ คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ คุณไผท ผดุงถิ่น คุณเนรมิต สร้างเอี่ยม ฯลฯ โดยมี รศ.ดร.ธนิต ธงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติที่เป็นที่ปรึกษาหลักสูตรนี้ด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน โทร 02 570-0153 , 02 970-2744 หรือสืบค้นเว็ปไซต์สมาคม http://www.hba-th.org FACEBOOK : homebuilderclub  
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชี้ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 โตรอบ 3ปี คาดไตรมาส2 สดใสลูกค้าเร่งสร้างหนีต้นทุนใหม่

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ชี้ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 โตรอบ 3ปี คาดไตรมาส2 สดใสลูกค้าเร่งสร้างหนีต้นทุนใหม่

  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ระบุตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 ขยายตัวสูงสุด ในรอบ  3 ปี สะท้อนตัวเลขงาน”รับสร้างบ้านและวัสดุ 2018”  ยอดขายเพิ่มขึ้น  65% ขณะที่มูลค่า เพิ่มถึง 40% แรงหนุนเศรษฐกิจ กำลังซื้อผู้บริโภคฟื้น  คาดไตรมาส 2 ตลาดเติบโตต่อเนื่อง เหตุผู้บริโภคเร่งสร้างบ้าน ก่อนราคารับสร้างบ้านปรับขึ้นในครึ่งปีหลัง เตรียมเจรจากลุ่มวัสดุก่อสร้างคงราคาพิเศษ หวังตรึงราคาค่าก่อสร้าง   นางศิริพร สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน  เปิดเผยว่า จากแนวโน้มความต้องการปลูกสร้างบ้านของผู้บริโภคที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 ปี2561 มีการเติบโตในทุกด้าน ทั้งในแง่ของปริมาณและมูลค่าตลาด”รับสร้างบ้าน” ที่ขยายตัวสูงขึ้นมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 สะท้อนจากตัวเลขการจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2018” พบว่า ยอดขายแง่ยูนิตเพิ่มขึ้นถึง 65%  ในแง่ของมูลค่า ก็เพิ่มขึ้นมากถึง  40%  ของยอดขายรวม  1,200 ล้านบาท จากตั้งเป้ายอดขายไว้ที่  1,100 ล้านบาท  ซึ่งทั้งตัวเลขยอดขายและมูลค่า นับเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ 3 ปี   เนื่องด้วยปัจจัยบวกหลายอย่าง ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ทำให้มีการใช้จ่ายเรื่องบ้านหรือที่อยู่อาศัยมากขึ้น เห็นได้จากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมีนาคม 2561 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 79.9 จากเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ 79.3  ทั้งปัจจัยบวกทางเศรษฐกิจที่ดีต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาจากการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวและการส่งออกปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน   อย่างไรก็ดี สมาคมฯ ประเมินว่า ตลาดรับสร้างไตรมาส 2  จะยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัย จากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐที่มีความเป็นรูปบธรรมชัดเจน และหากรัฐบาลมีการขับเคลื่อนการใช้งบประมาณกลางปี โครงการไทยนิยมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มขึ้น ส่งให้ผลให้เศรษฐกิจไตรมาส 2 ขยายตัวเกิน 4.2%  ทำให้จีดีพีทั้งปีเติบโต 4.2-4.6%  อีกทั้งกำลังซื้อผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง  เพราะความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ข่วงชาขึ้น ทำให้เชื่อว่า ผู้บริโภคจะมีความสนใจและความต้องการปลูกสร้างบ้านใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ แนวโน้มการปรับขึ้นราคารับสร้างบ้าน เนื่องมาจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ  ซึ่งจะมีผลทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับขึ้น และมีผลต่อค่าเฉลี่ยราคาก่อสร้างปรับสูงขึ้นตาม ซึ่งจะช่วยเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินปลูกสร้างบ้านเร็วขึ้น   “ตลาดหลักของรับสร้างบ้านในขณะนี้ ยังคงเป็นบ้านระดับราคา 2.5-10 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 70% ของตลาดรวม ทั้งนี้กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ยังเป็นตลาดที่มีการเติบโต ส่วนตลาดสร้างบ้านในต่างจังหวัดยังเติบได้ไม่มาก ส่วนหนึ่งเพราะราคาสินค้าเกษตรยังไม่ดีมาก ขณะที่จังหวัดที่มีรายได้จากภาคบริการ เช่นธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวดียังพอที่จะผลักดันธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตดี” นางศิริพร กล่าว   นางศิริพร กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน มีแนวโน้มพิจารณาปรับราคาก่อสร้างขึ้น คาดว่าจะเป็นช่วงกลางปีไปแล้ว เพราะผู้ประกอบการเองก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จากองค์ประกอบหลายด้าน ทั้งต้นทุนราคาวัสดุ  ค่าแรงของกลุ่มแรงงาน และกลุ่มแรงงานฝีมือ เพราะส่วนที่มีผลกระทบต่อการปรับราคามากสุด คือ กลุ่มแรงงาน  ตามมาด้วยแรงงานฝีมือซึ่งต้องปรับตาม แม้ว่าปัจจุบันอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่แล้วก็ตาม แต่แนวโน้มคาดว่าราคาจะปรับขึ้นไม่ต่ำกว่า 3-5 %   อย่างไรก็ตามสมาคมฯ ได้มีการประสานกับกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้คงราคาพิเศษสำหรับสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อให้สามารถตรึงต้นทุนค่าก่อสร้างไว้ได้  รวมถึงสถาบันการเงินพันธมิตรที่พิจารณาให้สินเชื่อกับสมาชิกสมาคมฯ เป็นกรณีพิเศษด้วย เพื่อที่ผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมฯ สามารถประคองราคาไว้นานที่สุดเพื่อช่วยผู้บริโภค   “ปกติในจังหวะที่เศรษฐกิจขยายตัว ธุรกิจรับสร้างบ้านจะพิจารณาปรับราคา จากต้นทุนต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้ว ปีนี้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เข้ามาเป็นปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มอีก ผู้ประกอบการจึงพิจารณาขึ้นราคาในช่วงกลางปีไปแล้ว แต่เชื่อว่าจะไม่กระทบลูกค้า เพราะเป็นช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น” นางศิริพร กล่าว   นางศิริพร กล่าวอีกว่า  สมาคมฯ ยังเดินหน้าแผนสร้างสมาคมฯ ให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยการขยายเพิ่มจำนวนสมาชิกทุกประเภทขึ้นอีกอย่างน้อย 10% จากปัจจุบันที่มีอยู่จำนวนทั้งสิ้น 127 ราย เป็นผู้ประกอบการรับสร้างบ้าน 53 ราย และที่เหลือเป็นกลุ่มวัสดุ  นอกจากนี้จะสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของสมาชิกผ่านกิจกรรมในทุกๆ ด้าน โดยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ทำธุรกิจรับสร้างบ้านได้เข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกและเครือข่าย และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ  
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลุยงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ 2018″ ชูคอนเซ็ปท์ “Innovative Living” มัดใจลูกค้ายุคดิจิทัล

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลุยงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ 2018″ ชูคอนเซ็ปท์ “Innovative Living” มัดใจลูกค้ายุคดิจิทัล

  สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จัดเต็มงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2018” ชูคอนเซ็ปท์ "Innovative Living" รวมเทรนด์แบบบ้านรุ่นใหม่ นวัตกรรมสร้างบ้านและวัสดุ รับลูกค้ายุคดิจิทัล พร้อมอัดโปรโมชั่นเต็มพิกัดกระตุ้นตลาดตั้งแต่ต้นปี พร้อมจองสร้างบ้านได้ในงานระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคมนี้ ศูนย์ฯสิริกิติ์ ตั้งเป้ายอดขาย 4 วันราว 1,100 ล้านบาท   นางศิริพร  สิงหรัญ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association :HBA) เปิดเผยถึงการจัดงาน “รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2018” ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการตลาดให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ตลอดจนพันธมิตรในธุรกิจ ซึ่งหากธุรกิจรับสร้างบ้านเติบโตเพิ่มขึ้น บริษัทรับสร้างบ้านก็สามารถขยายธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคก็จะได้ทั้งประโยชน์จากโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของบริษัทรับสร้างบ้านในแต่ละราย และได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปีนี้มีสมาชิกที่ร่วมออกบูธกว่า 30 ราย   ในปีนี้สมาคมฯ จัดงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Focus 2018” ภายใต้แนวคิด “ Innovative Living ” เป็นงานที่รวมเทรนด์แบบบ้านรุ่นใหม่ และนวัตกรรมใหม่การสร้างบ้านและวัสดุ มารวมไว้ให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร เพื่อความสมบูรณ์แบบในการอยู่อาศัยในยุคดิจิทัล ที่โลกเชื่อมโยงถึงกันหมดด้วยอินเทอร์เนต เมื่อโลกเชื่อมกันมากขึ้น ย่อมสร้างโอกาสให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆได้   ที่สำคัญปีนี้สมาคมฯ ได้เปิดบูธเพื่อรับสมัครสมาชิก สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สนใจต้องการจะร่วมเป็นสมาชิกและขยายการเติบโตธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของสมาคมฯ มุ่งขยายฐานสมาชิก และเพิ่มขนาดองค์กรให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น จากฐานสมาชิกปัจจุบันที่มีอยู่ 127 ราย     นางศิริพร ยังกล่าวอีกว่า สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 1 สมาคมฯ จะเน้นในเรื่องของนโยบายการเร่งสร้างขยายเครือข่ายฐานสมาชิก  และนโยบายในเชิงของผู้บริโภค ผ่านการจัดงาน"Home Builder & Materials Focus 2018” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2561 คาดตลอด 4  วันของการจัดงานจะช่วยกระตุ้นตลาดให้คึกคักมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการรวมตัวของบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ พร้อมด้วยสถาบันการเงินที่จะมาให้สินเชื่อในอัตราพิเศษ สำหรับภาพตลาดรับสร้างบ้านในกรุงเทพ-ปริมณฑลปี 2561 เชื่อว่าตลาดจะยังคงเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5% มูลค่าเพิ่มเป็น 11,000 ล้านบาท โดยมีสัญญาณที่ดีทางเศรษฐกิจมาตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 โดยสินค้ากลุ่มหลักยังคงเป็นบ้านราคา 2.5-5 ล้านบาท คิดเป็น 40%  ของยอดขายรวม รองลงมาเป็นกลุ่มราคา 5-10 ล้านบาท คิดเป็น 36% ของยอดขายรวม ส่วนที่เหลือคือบ้านกลุ่มราคาต่ำกว่า 2.5 ล้านบาท สัดส่วน 10% กลุ่มราคา 10-20 ล้านบาท สัดส่วน 5% และมากกว่า 20 ล้านบาท สัดส่วน 4% ส่วนในไตรมาส 1 ตลาดรับสร้างบ้านภาพรวมมีสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่มีความชัดเจนว่าดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นไปในทางที่ดีขึ้น มีสัญญาณปัจจัยบวกจากการบริโภคภายในประเทศขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2560 จากการใช้จ่ายด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ การขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งผู้ประกอบการมีการปรับแผนและพัฒนากลยุทธ์เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่จะเพิ่มขีดความสามารถและการแข่งขัน   “กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้นอกจากจะกระตุ้นการขายของสมาชิกที่ร่วมออกบูธแล้ว ในเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจสมาคมฯ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ สมาชิกและขยายฐานสมาชิกใหม่เพิ่ม รวมทั้งก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจ เนื่องด้วยธุรกิจรับสร้างบ้านถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แต่ละปีมีมูลค่านับหนึ่งหมื่นล้านบาท รวมถึงส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง” นางศิริพรกล่าว   ด้านนายจิระวัฒน์ มาลีรักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวเสริมถึงการจัดงาน" Home Builder & Material Focus 2018 " มีผู้ประกอบการที่มาร่วมออกบูธ แบ่งเป็น บริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำ บริษัทวัสดุก่อสร้าง บริษัทออกแบบและตกแต่ง สถาบันการเงิน บริษัทอุปกรณ์-เครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน สื่อสายอสังหาริมทรัพย์ และบูธของทางสมาคมฯ รวมกว่า 45 บูธ โดยมีไฮไลท์กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านที่เตรียมแบบบ้านใหม่ซึ่งเป็น เทรนด์ล่าสุดของปีนี้มานำเสนอ และกลุ่มวัสดุซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งออกสู่ตลาด เช่น CEMENT NANO PAINT-ฉาบเช้า ทาบ่าย ไร้กลิ่นไร้รอยแตก เครื่องปรับอากาศลดโลกร้อนซึ่งพัฒนาเพื่อรองรับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ลิฟต์บ้านอัจฉริยะจากประเทศสวีเดน กระเบื้องที่ออกแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอลที่จำลองรูปแบบสีของหินธรรมชาติ ฯลฯ ทั้งนี้ สมาคมคาดว่าจะมียอดขายภายในงาน 4 วัน ไม่ต่ำกว่า 1,100 ล้านบาท และยอดขายตามมาภายหลังงานอีกไม่ต่ำกว่า 1,800 ล้านบาท     ในส่วนการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรม สมาคมฯยังคงเน้นสื่อออนไลน์เป็นหลัก โดยได้มีการผลิตสื่อภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “1-100 ล้านบาท” เพื่อเผยแพร่ โดยต้องการสื่อให้เห็นว่าไม่ว่าในงาน HBMF 2018 ปีนี้ได้รวบรวมบ้านทุกระดับราคาเอาไว้ในงานเดียว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับ ไม่ว่างบประมาณของลูกค้าจะมีเท่าไหร่ สำหรับกิจกรรมภายในงาน สมาคมฯได้เตรียมกิจกรรมที่หลากหลายทั้งสาระ ความรู้ พร้อมโปรโมชั่นในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้าร่วมงานล่วงหน้า ผ่านเว็ปไซต์ของสมาคมฯที่ www.hba-th.org และจองปลูกสร้างบ้านภายในงานจะได้รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท บ้านราคาไม่เกิน 5,00,000 บาท รับส่วนลดทันที  5,000 บาท และบ้านราคา 5,000,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดทันที 10,000 บาท พร้อมยังได้รับส่วนลดหนังสือ รวมแบบบ้านสวยจากบริษัท และรับสร้างบ้านชั้นนำ ส่วนที่สองผู้ที่จองปลูกสร้างบ้านภายในงานยังมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่ากว่า 100,000 บาท อีกทั้ง ยังมีสินเชื่อพิเศษจากสถาบันการเงินชั้นนำ   ส่วนนายวรวุฒิ กาญจนกูล เลขาธิการสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า งานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Material Focus 2018 ถือเป็นกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของธุรกิจรับสร้างบ้านให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านและบุคคลทั่วไป ทุกปีที่ผ่านมาก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี   นอกเหนือจากกิจกรรมนี้ ในเดือนมีนาคมทางสมาคมฯ ยังวางแผนจัดกอล์ฟการกุศล HBA Golf Charity 2018 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ หาทุนเพื่อนำไปใช้ในโครงการ “สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านสร้างอนาคต เพื่อเด็กไทย” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่สมาคมจัดเป็นประจำทุกปีอีกทั้งสมาคมยังเล็งเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวจะสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่30 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ณ สนาม กอล์ฟ เลกาซี่ กอล์ฟคลับ วางเป้าหมายเปิดรับสมัครทั้งหมด 30 ทีม ทีมผู้ชนะจะได้ถ้วยรางวัลเกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ องคมนตรี