Tag : สมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน

1 ผลลัพธ์
จีนเล็งศักยภาพอสังหาฯ ไทย เผยสงครามการค้าจีน-สหรัฐ อาจส่งบวกอสังหาฯ ไทย

จีนเล็งศักยภาพอสังหาฯ ไทย เผยสงครามการค้าจีน-สหรัฐ อาจส่งบวกอสังหาฯ ไทย

กลุ่มนักธุรกิจอสังหาฯจีน รวมตัวตั้งสมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน ฉายภาพโอกาสและศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย รองรับนักลงทุนจากประเทศจีน หลังพบข้อมูลชาวจีนสอบถามข้อมูลอสังหาฯไทยเพิ่มขึ้นสูงถึง 154.9% กลายเป็นอันดับ 3 ที่นักลงทุนจีนสนใจ โดยเฉพาะกลุ่มวัยเกษียณ มองวิกฤตสงครามการค้าจีน-สหรัฐ อาจส่งผลจีนย้ายฐานการผลิตมาอาเซียนเพิ่มโดยเฉพาะไทย ซึ่งส่งผลต่อความต้องการที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะคอนโดมีเนียมใกล้ห้างฯ รถไฟฟ้า โรงพยาบาล    ลุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชาวจีน ร่วมกันจัดงาน“ประกาศผลรางวัลอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018” เป็นครั้งแรก พร้อมเปิดเผยถึงบทบาทสำคัญของ สมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย- จีน ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2559โดยมี นายหลี่ หรง เป็นประธานสมาคมฯ   ซึ่งภายในงาน นางหลี่ หรง ประธานสมาคมฯ ได้เผยถึงบทบาท และมุมมองของชาวจีนต่อวงการอสังหาฯไทย ว่า “สมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย-จีน จัดตั้งขึ้นในปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนการขายอสังหาริมทรัพย์จีนในประเทศไทยสร้างมาตรฐานในการให้บริการและแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาชิก ประกอบด้วยบริษัทตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์จำนวน 20 บริษัทโดยเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงนักลงทุนจากประเทศจีนและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ให้มีโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ การดำเนินงานของสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกลุ่มดีเวลลอปเปอร์ไทย ในการแบ่งปันข้อมูลให้กับสมาคมฯ เพื่อนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน ที่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา ผลสำรวจขององค์กรระดับสากลชีว่า การจัดตลาดดาวรุ่งพุ่งแรงภาคอสังหาฯ ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก โดยในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้ซื้ออสังหาฯชาวจีนมีจำนวนการสอบถามข้อมูลอสังหาฯออสเตรเลีย ลดน้อยลง 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาลดน้อยลง 18.4% แต่ความสนใจในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 154.9%แซงหน้าแคนนาดา กลายเป็นอันดับ 3 ที่นักลงทุนชาวจีนสนใจ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองหลัก ด้วยปัจจัยความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน และการเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวจากนักเที่ยวทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาปีละไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคน ในจำนวนนี้นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังครองอันดับ 1ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงไทยยังเป็นหนึ่งในเส้นทางสำคัญของยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative ของประเทศจีน ที่จะเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งและเศรษฐกิจจีนกับ 65 ประเทศ ใน 3 ทวีป ซึ่งจะสร้างโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมาก   นอกจากนี้ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์ของไทย ยังเอื้อต่อการเข้ามาลงทุน หรือการอยู่อาศัยของชาวต่างชาติ โดยสามารถถือครองกรรมสิทธิ์คอนโดมิเนียมได้ถึง 49% ของพื้นที่ขาย ในช่วงปี 2560-2561 พบว่ายอดการซื้อคอนโดมิเนียมในไทยคิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 แสนล้านบาท มีกำลังซื้อจากชาวต่างชาติสูงถึง 7.6 หมื่นล้านบาท และในจำนวนดังกล่าวเป็นชาวจีน-ฮ่องกงมากที่สุดถึง 2.3 หมื่นล้านบาทโดยห้องชุดที่เป็นที่นิยมสูงสุดอยู่ที่ราคาตารางเมตรละ 100,000 บาท หรือราคาประมาณห้องละ 2-3 ล้านบาท ขณะที่คอนโดมิเนียมระดับราคา 10-20 ล้านบาท ยังเป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงอีกด้วย สำหรับ ทำเลยอดนิยมสำหรัยชาวจีน คือ โครงการฯ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เช่น อโศก สุขุมวิท สีลม รัชดาภิเษก ห้วยขวาง เป็นต้น   จากปัจจัยต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของตลาดอสังหาฯ ของประเทศไทยที่ยังคงเป็นที่สนใจของนักลงทุนจากประเทศจีนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ เข้มข้นขึ้น นายหรี่ หรง มองว่าน่าจะเป็นโอกาสดีของอสังหาฯไทย เนื่องจากอาจมีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากที่ย้ายฐานการผลิตจากอเมริกามาในอาเซียน และไทยจะเป็นประเทศที่นักลงทุนจีนเลือกเข้ามาลงทุนเป็นอันดับต้นๆ และมีความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นตามมาแน่นอน โดยเฉพาะคอนโดมีเนียม ที่อยู่ใกล้โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า จะได้รับความสนใจพิเศษ  ดังนั้น ผู้ประกอบการอสังหาฯ ในประเทศไทย จะต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ต้องสร้างความโดดเด่น ทั้งด้านการออกแบบโครงการที่เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะคนจีนวัยเกษียณที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งมีแนวโน้มการเข้ามาลงทุนและอยู่อาศัยในประเทศไทยมากขึ้นประกอบกับประเทศไทยมีนโยบายการทำวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างชาติที่มีอายุ 50ปีขึ้นไป ให้สามารถพำนักในประเทศได้ถึง 1ปี คนกลุ่มนี้พร้อมจ่ายสำหรับคุณภาพที่ดีทั้งเรื่องสุขภาพ อาหารการกิน และที่อยู่อาศัย ผู้ประกอบการต้องศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของชาวจีนอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำเสนอจุดขายที่แตกต่างและสามารถนำมากำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมทั้งต้องอาศัยช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ที่เป็นที่นิยมอย่างมากของชาวจีนในปัจจุบัน จะต้องสร้างแพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้สามารถค้นหาข้อมูลโครงการได้อย่างละเอียดชัดเจน รวมถึงการนำเสนอโครงการผ่านเอเจนซี่หรือตัวแทนที่น่าเชื่อถือที่สามารถให้ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อการซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์สำหรับแนวโน้มการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยของนักลงทุนจากประเทศจีนยังคงมีทิศทางขยายตัวที่ดี นอกจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ความชัดเจนหลังการเลือกตั้งในประเทศไทยน่าจะเป็นตัวช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนมากขึ้น รวมถึงเมกะโปรเจคของภาครัฐหลายโครงการจะเป็นตัวผลักดันให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง   ทั้งนี้ ล่าสุดสมาคมการค้าตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ไทย- จีน จึงได้จัดงานประกาศผลรางวัลอสังหาริมทรัพย์ไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2018 ขึ้น โดยมีการมอบรางวัลให้กับบริษัทผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่มีผลงานโดดเด่นในหลากหลายสาขา อาทิ รางวัลด้านการออกแบบ การตกแต่งภายใน รางวัลคอนโดมิเนียมยอดนิยม รางวัลการทำการตลาดดีเด่น รางวัลโครงการยอดเยี่ยมฯลฯ รวม 17 รายการ 30 รางวัล โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย นักลงทุนจากประเทศจีน รวมถึงเอเจนซี่ตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งไทยและจีนเข้าร่วมงาน