Tag : อยู่ดีมีสุข

72 ผลลัพธ์
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 3 – 9 กันยายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคาร ที่ 4 กันยายน ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังประตูและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธ ที่ 5 กันยายน ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารครกและถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู ม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารครกและควรระมัดระวังห้องน้ำและห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันศุกร์ ที่ 7 กันยายน ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวัง โกดัง และห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวังประตูและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่นและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์และควรระมัดระวัง ถังข้าว ประตู และห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 27 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวังห้องครัวและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 28 สิงหาคม ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม แม้กระทั่งซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธที่ 29 สิงหาคม ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านหรือคอนโดมิเนียม แม้กระทั่งซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และควรระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบดและเครื่องบด รวมทั้งระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ที่ 1 กันยายน ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ รวมทั้งระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรือคอนโดมิเนียมในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ปฎิทินชีวิต : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 20 สิงหาคม – 26 สิงหาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ ที่ 20 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง  และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังประตู เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเครื่องบด  และระมัดระวังประตู เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพุธ ที่ 22 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 11  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 3 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องครัว และกรงสัตว์ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือทาสีบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และบ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวัง เตียงนอน และโกดัง เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และบ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 14  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมงตรง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 15  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะทุบบ้านใหม่ในวันนี้ ถือเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่มตรง     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 13 สิงหาคม –  19 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 13 สิงหาคม – 19 สิงหาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต แต่ใครที่จะย้ายบ้าน ไม่เหมาะสม เพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่มไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงินและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคาร ที่ 14 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะทุบบ้านหรือกำแพง ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอนและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูใหญ่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 5  ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกหรือเครื่องบด และระมัดระวังกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียม หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมงตรง ไปจนถึง 11 โมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือตั้งเตียงใหม่  ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือถมที่ดินบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1     ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน และห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 6 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 6 สิงหาคม – 12 สิงหาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ ที่ 6 สิงหาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้านหรือถมที่ดิน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธ ที่ 8 สิงหาคม ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง  และ บ่ายสามโมงตรง ไปจนถึง 5  โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านหรือคอนโด ในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3  และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงินและดำ    ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม ตรงกับแรม 14  ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโด ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังกรงสัตว์ และถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือทาสีบ้านใหม่ ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 9 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันพุธที่ 1 สิงหาคม ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือซ่อมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงถังข้าวและทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ ตี 3 ไปจนถึง ตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่ม ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน รวมทั้ง ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงห้องนอนและระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้     สำหรับวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
ต้นไม้ตามริมรั้วบ้าน ควรตัด ดูแลให้ดี จะมีบริวารที่ดี โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

ต้นไม้ตามริมรั้วบ้าน ควรตัด ดูแลให้ดี จะมีบริวารที่ดี โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

อ.ธนากร แนะนำว่า "ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมรั้วบ้านของเรา เปรียบเสมือนลูกน้อง บริวารของเรา ควรจะดูแล ตัดแต่ง แต่งกิ่ง ให้เป็นระเบียบ สวยงาม การที่ปล่อยให้ต้นไม้เหล่านี้ รกรุงรัง ยื่นเลย รุกล้ำไปนอกบ้าน หรือบ้านคนอื่น ลูกน้อง บริวาร กำลังแตกแยกกัน หรือนอกใจ ไม่จงรักภักดีคุณ ซึ่งเปรียบเสมือนทหาร ที่ต้องมีการฝึกระเบียบวินัยอย่างสม่ำเสมอ เช่นกัน ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยง ตามหลักฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ขอบคุณครับ"         ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ที่  23 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน หรือ ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึง ตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัวและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคารที่  24 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1ไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธที่  25 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องนอนและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่  26 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีเหลืองและน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังห้องน้ำและประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 88 วันนี้ใครที่กำลังจะก่อสร้างบ้านในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ ฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่มตรง ไปจนถึงตี 1   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 88  หากใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน แม้กระทั่งทาสีบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ 11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน และดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังโกดังและกรงสัตว์ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ไม่ควรสร้างบ้านคร่อมถนนหนทาง หรือทางเดินเก่า โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

ไม่ควรสร้างบ้านคร่อมถนนหนทาง หรือทางเดินเก่า โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

อ.ธนากร แนะนำว่า "ไม่ควรเลือกซื้อบ้าน หรือสร้างบ้านคร่อมถนนหนทาง หรือทางเดินเก่าเด็ดขาด ถนนหนทางคนใช้สัญจรเดินทาง ผี หรือวิญญาณก็ใช้เดินสัญจรเหมือนกับเรา เดินมาเป็นแรมปี แล้วอยู่ๆ เราจะไปสร้างบ้านคร่อม แบบนี้ เราจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินผ่านบ้านตลอดเวลา เมื่อใดดาวที่ไม่เป็นมงคลมาเกิด ปีนั้นๆ หรือวันดีคืนดี คุณจะเห็นผีมาเดินในบ้านเรา จะทำให้เรานอนหลับไม่เป็นสุข ชีวิตก็วุ่นวาย มีแต่เรื่องแต่ราว เดือดร้อนไม่สิ้นสุด ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยง ตามหลักฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ขอบคุณครับ"         ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 16 – 22 กรกฎาคม 2561

สำหรับวันจันทร์ที่  16 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 88 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 1 ไปจนถึงตี 3 และ 7 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศเหนือ  และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เหลือง และน้ำตาล  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูใหญ่ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอังคารที่  17 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 88 หากใครซ่อมแซมหรือทาสีบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง7 โมง และ 11 โมงตรง ไปจนถึง บ่ายโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครกและเครื่องบด และระมัดระวังกรงสัตว์  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพุธที่  18 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึง 7 โมง และ บ่ายโมงตรง ไปจนถึง บ่ายสามโมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออก และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังห้องครัวและเตียงนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่  19 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมง ไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 5 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภและทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน และดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยคครกและระมัดระวังโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันศุกร์ที่  20 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเริ่มทุบกำแพงหรือบ้านในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 3 และ 9 โมง ไปจนถึง 11 โมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 โมงตรง ไปจนถึง 1 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ขาว บรอนซ์และทอง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอนและห้องน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันเสาร์ที่  21 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ  11 โมง ไปจนถึง บ่ายโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ และระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่  22 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 88 หากใครที่กำลังจะเซ็นสัญญาคอนโดมิเนียมและบ้าน หรือ ซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมงตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม   ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่ช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังถังข้าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้  
ที่ดินที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะปฏิกูล อย่าได้เลือก โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

ที่ดินที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะปฏิกูล อย่าได้เลือก โดย อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร

อ.ธนากร แนะนำว่า "ไม่ควรเลือกที่ดินที่เคยเป็นที่ทิ้งขยะและปฏิกูล มาสร้างบ้านเด็ดขาด สำคัญมาก เพราะที่ดินนี้ จะมีขยะ สิ่งสกปรก เต็มไปด้วยมลพิษต่างๆ ความชั่วร้ายอยู่มากมาย ทำให้เราอยู่อาศัยแล้ว จะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บ เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลา รักษาอย่างไรก็ไม่หาย ก่อนเลือก ควรสอบถามบ้านใกล้เรือนเคียง บริเวณนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อที่ดิน  ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยง ตามหลักฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ขอบคุณครับ"         ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่  9 – 15 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  9 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงใหม่ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 3 ไปจนถึงตี 5 และ 11 โมง ไปจนถึงบ่ายโมงตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภ และช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้ ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน ดำ ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้เตาไฟ และระมัดระวังห้องนอนและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่  10 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงและเสาบ้านใหม่ รวมทั้งกำลังจะเริ่มต้นซ่อมแซมบ้าน  ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลาตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า  และ บ่ายโมง ไปจนถึง บ่ายสามโมง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 5 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ ฟ้า น้ำเงิน ดำ  ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเหลืองและน้ำตาล สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตูและห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพุธที่ 11 กรกฎาคม  ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 8 หากใครเซ็นสัญญาซื้อขายคอนโดมิเนียมหรือบ้าน หรือแม้กระทั้ง ตั้งเตียงใหม่ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี  จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมง และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง  หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู ห้องนอน และถังข้าว  เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม ตรงกับ 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะซ่อมแซมบ้าน หรือ ตั้งเสาหรือตั้งเตียงใหม่ ในวันนี้เป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 1 ไปจนถึง ตี 3  และ 9 โมงไปจนถึง 11 โมง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ บ่ายสามโมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีขาว บรอนซ์ และทอง  สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก  เครื่องบด และควรระมัดระวังประตู เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม  ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังหาฤกษ์ถมที่ดิน หรือซ่อมแซมบ้าน ในวันนี้ถือเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 3 ไปจนถึง ตี 5  และ 11 โมงไปจนถึง บ่ายสามโมง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 1 ทุ่มตรง ไปจนถึง 3 ทุ่ม ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู และม่วง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เตาไฟ  และควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมบ้าน หรือหาฤกษ์ตั้งเสา คาน ทำในวันนี้ จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา ตี 5 ไปจนถึง 7 โมงเช้า   และ บ่ายโมงไปจนถึง บ่ายสามโมง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 3 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู และม่วง   ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน และดำ สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู ห้องนอนและโกดัง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 88 ใครที่กำลังจะก่อสร้างในวันนี้ ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ไปจนถึง 11 โมง   และ บ่ายสามโมง ไปจนถึง   หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ และทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิตคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้  ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ เหลืองและน้ำตาล ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงทำอาหารด้วยเตาไฟ และควรระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้
สีกับประตูหลักของบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านดี

สีกับประตูหลักของบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ยบ้านดี

เมื่อพูดถึงปากของบ้าน ทุกคนก็คงทราบว่าปากมนุษย์ กับปากบ้านใช้ประโยชน์คล้ายกัน ปากบ้านกินสิ่งดี เพื่อให้คนทั้งบ้านมีความสุข คนกินอาหารมีประโยชน์เพื่ออวัยวะทุกส่วนมีพลังดีอยู่ยืนยาว ฉนั้นประตูของบ้านหลักที่จำเป็นคงต้องเป็นประตูบ้านที่เป็นประตูหลักของบ้าน คือประตูทางเข้าบ้าน ไม่ใช่ประตูห้องภายใน สีของประตู (ไม่ใช่ขอบวงกบประตู) ทั้งบาน ห้ามมีสีแดง และสีดำ เพราะปากไม่ควรมีเลือดเต็มปาก สีแดง แสดงถึงกำลังจะมีเภทภัย ความหงุดหงิด และอารมณ์ร้อนที่จะเข้ามาสู่คนในบ้าน ซ้ำยังเหนี่ยวนำวิญญาณเข้าบ้านอีกด้วย ส่วนสีดำ จะส่งผลถึงความเศร้าโศก มาสู่คนในบ้าน       ในสมัยโบราณ ประตูนั้นจะทำมาจากไม้ การใช้สีเนื้อไม้ ย่อมเป็นผลดีต่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านได้ดี แต่ถ้าคุณเป็นคนชอบโทนสีแดง หรือสีที่ต้องกระตุ้นตามกำลังของดาวมงคล แดงจึงควรใช้ชมพู หรือสีแดงอ่อนๆ แทน หรือธาตุน้ำก็ต้องใช้สีน้ำเงิน และสีเทาแทนสีดำ  
ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม – 8 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม ตรงกับวันแรม 5 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะเริ่มหรือกำลังก่อสร้างในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมง และบ่ายโมง ถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ และทอง  แต่สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือ เครื่องบด และระมัดระวังห้องนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดี จะประสบความสำเร็จ หากจะย้ายเตียงหรือตั้งเตียงใหม่ ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 11 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่มถึง ตี 1  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ หรือระมัดระวังการใช้ห้องครัว เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันพุธที่ 4 กรกฎาคม ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซ่อมแซ่ม หรือทาสีบ้าน แม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่ หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ อีกทั้งใครอยากจะเปิดร้านก็สามารถทำได้จะทำให้ค้าขายดีเป็นเทน้ำ เทท่า โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 1 ถึง ตี 3 และ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันตก ส่วนทิศใต้จะเสริมความมงคลในชีวิต  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ  แต่สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง  จะเพิ่มความมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและโกดัง เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังสร้างบ้าน หรือแม้กระทั่งตั้งเตียงใหม่วันนี่ถือเป็นวันที่เหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ 11 โมงถึง บ่ายโมง  จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องนอน โดยเฉพาะเตียง ส่วนใครที่อยากจะฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม อาจะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้าน วันนี้ถือเป็นวันที่ดี ส่วนใครที่กำลังจะย้ายบ้านวันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ ตี 3 ถึง  7 โมง และ บ่ายโมงถึง 3 โมง  จากนั้นเป็นช่วง 3 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม  ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีเขียวอ่อน และเขียวเข้ม  แต่สีเหลืองและน้ำตาล  จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังประตูและห้องนอน อาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะซ่อมแซมหรือสร้างบ้านวันนี้สามารถทำได้ แต่ใครที่กำลังย้ายบ้าน วันนี้ไม่เหมาะสม อาจจะเกิดปัญหาหรืออุปสรรคได้ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมง ถึง 9 โมงเช้า  และ 3โมง ถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือถังข้าวสาร เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8 ใครที่จะทุบกำแพงหรือบ้าน หากทำในวันนี้จะประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม   ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก  ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง แต่สีขาว บรอนซ์ ทอง   จะเพิ่มความมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก และระมัดระวังห้องครัวและห้องน้ำ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร  
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  18 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 หากใครมีแพลนจะถมที่ดินหรือซ่อมแซมบ้านบอกเลยว่าเป็นสิริมงคลมาก โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมงเช้า และบ่าย 3 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภในวันนี้คือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ หรือทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสี แดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครที่กำลังเตรียมเปิดกิจการร้านค้า หรือได้รับตำแหน่งใหม่ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้ครก เครื่องบด หรือแม้กระทั่งกรงนกก็ไม่ควรเข้าใกล้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 19 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ตั้งเสาหรือคาน บ้าน ร้านค้า รวมทั้งซ่อมแซม  สามารถทำได้ในวันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล โดยฤกษ์ดีจะมีด้วยกัน 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 3 จนถึง ตี 5 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง และช่วงหัวค่ำคือ 1 ทุ่ม จนถึง 3 ทุ่ม หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเข้าโกดังเพราะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่ช่วยเสริมให้ชีวิตดี และได้โชคลาภก้อนโตคือทิศใต้ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ เป็นสีที่ช่วยเสริมความมงคล ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมโชคลาภ ในวันนี้ใครที่จะเดินเรือหาปลาหรือขุดบ่อน้ำ ไม่เหมาะสมจะทำในวันนี้  เพราะอาจจะเกิดเคราะห์ร้ายได้   สำหรับวันพุธที่ 20 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้ใครที่จะก่อสร้างบ้าน ร้านค้า หรือรับตำแหน่งในอาชีพไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหา อุปสรรคได้ ควรทิ้งของเก่าในบ้าน หรือแก้ฮวงจุ้ยจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น  โดยฤกษ์ดีมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมงถึง บ่าย 3 โมง และตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง ตี 1 หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการเข้าห้องน้ำ หรือเตียงนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศใต้จะเสริมโชคลาภ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะเสริมโชคลาภ   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้มีการเซ็นสัญญาซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรือจะตั้งเจ้าที่ เป็นวันนี้จะช่วยให้ชีวิตดี ไม่มีอุปสรรค โดยฤกษ์ดีจะมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเริ่มบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  และช่วง 5 ทุ่ม ถึงถึงตี 1 หากใครที่ซื้อเตียงใหม่มาจะจัดเตียง หรือย้ายเตียง ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู และเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทิศที่จะช่วยเสริมโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ สีที่ช่วยเสริมในวันนี้คือ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 หากจะทาสีบ้าน  ซ่อมแซม หรือตั้งเตียงสามารถทำได้ในวันนี้ ซึ่งสีที่เหมาะสมคือ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึง ตี 3 จากนั้น 7 โมงเช้าถึง 11 โมง และ 5 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะช่วยเสริมสิริมงคล ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยด้านโชคลาภ  หญิงมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เครื่องบด นอกจากนี้ต้องระมัดระวังประตู อีกด้วย ในวันนี้ใครที่จะเริ่มการเพาะปลูก ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดอุปสรรค พืชผลไม่งอกงามได้   สำหรับวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 หากใครที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างบ้าน หรือย้ายเตียงนอนใหม่ สามารถทำได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมในการก่อสร้างและย้ายเตียงคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนทิศที่ช่วยเสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง7 โมงเช้า จากนั้น 11 โมงถึงบ่าย 3 และ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม สีที่ช่วยเสริมชีวิตควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว และเลี่ยงการเดินใกล้กรงสัตว์ ส่วนใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ไม่ควรทำ เพราะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านควรเริ่มทำในวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดี แต่ในวันนี้ไม่ควรย้ายบ้านเพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ในวันนี้ทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลส่วนทิศตะวันตก จะช่วยในเรื่องโชคลาภ โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง คือ ตี 3 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมง - 3 โมง และ 3 ทุ่ม - 5 ทุ่ม สีที่จะช่วยเสริมในวันนี้ คือ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน หรือเลี่ยงเดินใกล้โกดัง อาจเกิดอุบัติเหตุได้   ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร    
การเลือกซื้อคอนโด เลือกอยู่ชั้นไหนเหมาะกับคุณสุดๆ

การเลือกซื้อคอนโด เลือกอยู่ชั้นไหนเหมาะกับคุณสุดๆ

การเลือกห้องชุด คอนโดมิเนียม มีหลักในการเลือกให้เหมาะสมกับตัวคุณเอง โดยยึกหลักฮวงจุ้ยได้ เลือกดีมีผลต่อการอยู่อาศัย อยู่ดีมีสุข ร่มเย็น เรามาลองดูว่า     เลือกซื้อห้องชุด คอนโดมิเนียม ชั้นไหนถูกโฉลกผู้อยู่ แบบไหน  ในการเลือกซื้อคอนโดนั้นตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ยังสามารถตัดสินใจซื้อได้ตามระบบธาตุ ธาตุดิน คือคอนโดที่เป็นสี่เหลี่ยม ควรซื้อชั้นที่ 5, 10, 15, 25 ธาตุไม้ คือคอนโดที่เป็นลักษณะสูง เป็นแท่งขึ้นไป ควรซื้อชั้นที่ 3, 8, 16, 38, 61 ธาตุทอง คือคอนโดทรงกลม ควรซื้อชั้นที่ 10, 15, 49, 94 อีกทั้งคอนโดที่มีการก่อสร้างเป็นลักษณะตัว U จะถูกตามหลักฮวงจุ้ย คือมีรูปลักษณะที่ดีเหมือนปากโอ่ง รับซ้ายขวามาเก็บไว้   ส่วนคนที่เกิดนักษัตรใด ควรเลือกซื้อคอนโดชั้นไหนจึงจะส่งผลดีต่อการอยู่อาศัย ปีชวด มะโรง วอก อยู่ในกลุ่มธาตุน้ำ ชั้นที่ดีคือชั้นที่ลงท้ายด้วย 1 กับ 6 ทั้งหมด ปีฉลู ระกา มะเส็ง อยู่ในกลุ่มธาตุทอง ชั้นที่ดีคือชั้นที่ลงท้ายด้วย 9 กับ 4 ทั้งหมด ปีขาล มะเมีย จอ อยู่ในกลุ่มธาตุไฟ ชั้นที่ดีคือชั้นที่ลงท้ายด้วย 2 กับ 7 ทั้งหมด ปีเถาะ มะแม กุน อยู่ในกลุ่มธาตุไม้ ชั้นที่ดีคือชั้นที่ลงท้ายด้วย 3, 8, 1 และ 6 ทั้งหมด   รวมทั้งในตัวคนเราจะมีกลุ่มถ่อฮวย คือ จุดเสน่ห์ ซึ่งคือทิศทางที่ทำให้นักษัตรเรามีพลัง ปีชวด มะโรง วอก มุมเสน่ห์ คือทิศตะวันตก ปีฉลู ระกา มะเส็ง มุมเสน่ห์ คือทิศใต้ ปีขาล มะเมีย จอ มุมเสน่ห์ คือทิศตะวันออก ปีเถาะ มะแม กุน มุมเสน่ห์ คือทิศเหนือ   ในทิศที่เป็นมุมเสน่ห์ต้องไม่ให้มีห้องน้ำ ถังขยะหรือสิ่งสกปรก ควรทำให้มีสิ่งเคลื่อนไหว มีสิ่งสวยงาม สดชื่นเช่นดอกไม้ เพื่อเพิ่มความมีชีวิตชีวา ถ้าแก้ไม่ได้เช่นเป็นห้องน้ำ ต้องรักษาความสะอาด ฝาห้องน้ำต้องทำให้สวยงาม หาต้นไม้ ดอกไม้สวยๆ มาวางไว้ ไม่ใช้ต้นไม้แห้ง ต้นไม้ตายแล้ว คนจีนอาจจะใช้เป็นต้นกวนอิม คนอยากมีคู่อาจจะเป็นกุหลาบ หรือคนทำการค้า ต้องมองทิศนี้เป็นทิศพลังเพื่อเรียกลูกค้า วางสินค้าโชว์ มีของหอม มีดิสเพลย์สวยๆ รับลูกค้า เป็นต้น   ขอขอบคุณข้อมูลฮวงจุ้ยดีๆ จาก อาจารย์ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
รู้หลักฮวงจุ้ยห้องน้ำ จัดอย่างไรให้เรียกทรัพย์และสุขภาพดี

รู้หลักฮวงจุ้ยห้องน้ำ จัดอย่างไรให้เรียกทรัพย์และสุขภาพดี

  ว่ากันว่าแต่ละตำราก็มักพูดถึงที่ตั้งและตำแหน่งของห้องน้ำแตกต่างออกไปว่าควรอยู่ส่วนไหนของบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าพื้นที่ห้องน้ำในบ้านเปรียบเสมือนจุดรวมพลังงานด้านลบและมีกระแสน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา ทำให้ส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและความร่ำรวยของทุกคนในบ้านได้ ดังนั้นเจ้าของบ้านควรยึดสิ่งสำคัญอย่างการตกแต่งและจัดวางสิ่งของให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อให้เกิดกระแสหมุนเวียนและพลังงานที่ดี ก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้สมาชิกครอบครัวสุขภาพดีและร่ำรวยขึ้นได้..   1. เน้นตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำเป็นสำคัญ หลักการวางตำแหน่งที่ตั้งของห้องน้ำที่ดี คือไม่ควรวางตำแหน่งไว้บริเวณหน้าบ้าน เพราะนอกจากคนโบราณจะถือว่าการมีห้องน้ำอยู่หน้าบ้านจะไม่เป็นมงคลแล้ว ยังส่งผลเสียในเรื่องของมลภาวะอีกด้วย เพราะลมที่พัดเข้าทางหน้าบ้าน จะพัดพาเอากลิ่น และความอับชื้นเข้าไปภายในบ้าน ซึ่งจะไปรบกวนคนในบ้านนั่นเองค่ะ   2. พื้นที่ใต้บันได ไม่ควรทำเป็นห้องน้ำ ใช่แล้วค่ะ! พื้นที่ใต้บันไดที่ว่างเปล่านั้นไม่ควรจะเป็นที่ตั้งของห้องน้ำ เพราะตำแหน่งนี้จะส่งผลกระทบให้คุณมีบุตรยาก หรือใครที่มีลูกแล้วเด็กๆ ก็จะซุกซน ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอน ฉะนั้นห้องน้ำตรงใต้บันไดจึงเป็นข้อห้ามที่ควรเลี่ยง และสามารถแก้เคล็ดได้ด้วยการปิดประตูห้องน้ำตลอดเวลา พร้อมทั้งตกแต่งด้วยสีที่เหมาะสมกับทิศที่ตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล   3. ห้ามมีห้องน้ำมากกว่าจำนวนสมาชิกในบ้าน เมื่อมีห้องน้ำมากกว่าจำนวนสมาชิก ก็จะทำให้ใช้งานห้องน้ำไม่ครบทุกห้อง การที่ปล่อยให้ห้องน้ำไว้ไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ จะทำให้น้ำที่หล่อเลี้ยงชักโครกถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยไม่มีการหมุนเวียน เมื่อมีฝุ่นผงหรือซากแมลงก็จะทำให้น้ำเน่าเสีย กลายเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดเชื้อโรค กลิ่นเหม็น หรือเมื่อน้ำเหล่านั้นแห้งก็อาจทำให้เกิดกลิ่นเหม็นย้อนกลับเข้ามาในบ้านได้อีกด้วย   4. ไม่ควรตั้งห้องน้ำอยู่กลางบ้าน และอยู่ด้านบนของประตูหน้าบ้าน สำหรับตำแหน่งติดตั้งห้องน้ำที่ดีนั้น เจ้าของบ้านไม่ควรตั้งห้องน้ำอยู่กลางบ้าน เพราะจะทำให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ ซึ่งอาจจะเกี่ยวพันกับสุขอนามัยด้วย การระบายออกของกลิ่นและความชื้น จะระบายไปทางไหน ก็หนีไม่พ้นที่จะระบายอบอวนไปทั่วบ้านแถมยังก่อมลภาวะได้ง่าย ที่สำคัญห้องน้ำไม่ควรอยู่ด้านบนของประตูหน้าบ้าน เพราะตำแหน่งนี้จะคอยดักโชคลาภไม่ให้ผ่านประตูเข้ามาในบ้านเรา   5. ทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี! ห้องน้ำที่อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ถือเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีนัก เพราะถือเป็นตำแหน่งอัปมงคล ส่งผลให้เกิดเรื่องฟ้องร้องคดีความอยู่เสมอ และนำโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนในบ้านอยู่เสมอ แถมทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศที่มีลมประจำพัดผ่านอยู่เสมอหากห้องน้ำอยู่ทางทิศนี้จะทำให้ลมพัดเอากลิ่น และสิ่งสรกปกในห้องน้ำกระจายไปทั่วบ้าน ส่งผลต่อสุขภาพและบรรยากาศภายในบ้าน   6. ห้องน้ำที่ดีควรมีความโปร่ง โล่ง มีระบบการระบายอากาศที่ดี มีแสงแดดส่องถึง ห้องน้ำที่ดีไม่ควรมีแสงที่มืดจนเกินไป เพราะแสงสว่างจะช่วยลดความชื้นภายในห้องน้ำได้ เพราะฉะนั้นช่องแสงจึงควรทำให้มีขนาดใหญ่พอสมควร ถ้าห้องน้ำมีขนาดเล็ก อาจใช้กระจกเงาบานใหญ่มาช่วยเพิ่มความสว่างได้ ไม่มีหน้าต่าง ไม่มีแสงแดดเข้า ก็จะยิ่งทำให้มีความชื้นสูงมากขึ้นไปอีก   7. ลดระดับพื้นลงหนึ่งสเต็ป สำหรับพื้นห้องน้ำที่ดีควรออกแบบให้มีระต่ำกว่าห้องอื่นสักประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพราะห้องน้ำเป็นห้องที่มีการไหลออกของกระแสมาก เมื่อน้ำไหลออกก็จะพากระแสอากาศบางส่วนไหลออกไปด้วย หากมีกระแสโชคไปสะสมก็จะลากกระแสโชคนั้นออกไปด้วยทันที ดังนั้นควรก่อธรณีกั้นและลดพื้นลงสักหนึ่งเสต็ปนะคะ   8. ห้ามเปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้ ห้องนำ้เป็นแหล่งพลังงานด้านลบและกระแสน้ำไหลเวียนอยู่ตลอดเวลา สามารถส่งผลกระทบต่อเรื่องสุขภาพและความร่ำรวยของทุกคนในบ้านได้ ใครที่กลัวห้องน้ำจะอับชื้น แนะนำให้ติดพัดลมระบายอากาศ หรือทำช่องระบายอากาศไว้ในห้องน้ำแทน เวลาเปิดประตูห้องส้วมแต่ละครั้ง อากาศเสียภายในห้องส้วม ก็จะฟุ้งกระจายออกมา หมุนเวียนอยู่ในบ้าน ผลกระทบที่ตามมาย่อมตกอยู่กับคนในบ้าน อย่างไม่ต้องสงสัย ทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นเพียงข้อห้ามของหลักฮวงจุ้ยห้องน้ำที่ควรหลีกเลี่ยง หากใครกำลังสร้างบ้านใหม่หรือกำลังอยากจะรีโนเวทห้องน้ำก็ควรคำนึงถึงทิศทางที่ตั้งให้ดีนะคะ เพราะถ้าจัดวางทุกอย่างตามหลักแล้วรับรองว่าช่วยเรียกทรัพย์และสุขภาพของสมาชิกภายในบ้านแข็งแรงอย่างแน่นอน อ่อ! หรือถ้าใครมีงบประมาณอยากปรึกษาซินแสผู้รู้จริงก็เป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน    ขอขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก : ซินแสหวาง
วิธีแก้เคล็ดดวงชะตาจากเลขที่บ้าน

วิธีแก้เคล็ดดวงชะตาจากเลขที่บ้าน

จากบทความครั้งก่อนที่เราเอาเรื่อง "ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ผลรวมบ้านเลขที่ดีอย่างไร" มาให้ทุกท่านได้ลองคำนวณผลรวมเลขที่บ้านกันดูไปแล้ว ใครยังไม่ได้ดูติดตามได้ที่นี่เลยนะครับ "ฮวงจุ้ยเลขที่บ้าน ผลรวมบ้านเลขที่ดีอย่างไร" ใครที่ดูแล้วบางคนก็ออกมาดี บางคนก็ออกมาไม่ดี แต่อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับ ยังมีทางแก้ไขอยู่ อย่างที่เราเอามาฝากในวันนี้ครับ   คนที่คำนวณได้เลข 1 จากที่ทำนายนั้นคนที่ได้เลข 1 จะมีปัญหาตรงที่บางครั้งเรามักจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือมีความรู้สึกเหมือนถูกทิ้ง ถึงแม้จะมีคนอยู่ล้อมรอบขนาดไหนก็ตาม ปัญหาตรงนี้เกิดจากภายในจิตใจครับ วิธีแก้คือ ลองหากำยานหรือธูปหอมมาจุด เพื่อสร้างพลังชี่ที่ดีในการรักษาจิตใจ และทำให้เราผ่อนคลายอีกด้วยครับ   คนที่คำนวณได้เลข 2 หมายเลข 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความเงียบสงบ แต่สำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้นหรือความเปลี่ยนแปลงนั้น คงดูน่าเบื่อแย่แน่ๆ วิธีแก้ไขอันดับต้นๆคือ พยายามจัดการของที่เกะกะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้พลังชี่ที่ไหลเข้ามาภายในที่อยู่อาศัยวิ่งผ่านไปยังทุกจุดได้สะดวก อันดับต่อมาคือ หาตู้หรือโหลใส่ปลามาวางที่จุดการเงินหรือการงานก็ได้   คนที่คำนวณได้เลข 3 การเอาเรื่องคนอื่นมาคิดแทนจนตัวเองเครียดตามหรือเดือดร้อนไปด้วย อีกทั้งยังเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่มากพอสมควรสำหรับเลข 3 ดังนั้นเราต้องมาดูวิธีแก้แต่ละอันครับ เริ่มจากอันแรก สาเหตุก็คือการรับปัญหาเข้ามาภายในบ้าน ดังนั้นให้นำกระจกนูนแปดทิศมาติดไว้ที่เหนือประตูบ้าน เพื่อลดหรือสลายสิ่งที่ไม่ดีออกไป อีกทั้งควรจัดการให้บ้านมีแสงสว่างอย่างพอดี อย่าให้มีส่วนใดภายในบ้านมืดสนิทจนมองไม่เห็นอะไรเลย ต่อมาคือเรื่องเก็บเงินไม่อยู่ ปัญหานี้อยากให้เริ่มพิจารณาจากตัวเราเองก่อนว่า เรานิสัยการใช้เงินอย่างไร มีวินัยมากพอมั้ย เพราะถ้ายังมีนิสัยการใช้เงินที่ไม่ดี ต่อให้แก้ฮวงจุ้ยไปดีขนาดไหน ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับ แต่ถ้าเรามั่นใจว่าเรามีวินัยในการเก็บเงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย แต่ก็ยังมีเหตุให้ต้องได้เสียเงินทุกที ให้ลองดูที่บ้านก่อนว่า ประตูหน้าบ้านตรงกับประตูหลังบ้านเลยรึเปล่า ? ถ้าใช่ ก็ให้หาตู้หรือฉากกั้นมาวางคั่นไว้ เพื่อกันไม่ให้พลังชี่หอบเงินออกหลังบ้านไปทันที อีกทั้งสามารถนำตู้ปลามาวางไว้ที่จุดการเงินภายในบ้าน เพื่อเป็นการกระตุ้นจุดเงินทองอีกทางหนึ่ง   คนที่คำนวณได้เลข 4 คนที่ได้เลข 4 มีดวงชะตาที่ออกแนวเป็นตัวร้ายในสายตาคนอื่นพอสมควร ด้วยความเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการและระเบียบจัด ทำให้บางครั้งย่อมมีคนไม่ชอบ พาลเกลียดเราไปดื้อๆเลยด้วยซ้ำก็มีเหมือนกัน ดังนั้น วิธีแก้ก็คือ การหาพระพุทธรูปหรือรูปเจ้าแม่กวนอิมมาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานหรือห้องพระ และที่สำคัญคือต้องหมั่นสวดมนต์และทำสมาธิเยอะๆ จะช่วยทำให้จิตใจเราผ่องใสและมีคนรักมากขึ้นด้วยครับ   คนที่คำนวณได้เลข 5 ด้วยความหมายของเลข 5 ที่บอกไว้คือ เป็นเลขที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและความมีอิสระ แต่คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่สำหรับคนที่รักความสงบและสันโดษ (มันน่าจับคนที่ได้เลข 2 มาแลกบ้านกับคนที่ได้เลข 5 จริงๆ ฮ่าๆ) ดังนั้นวิธีแก้คือ หาต้นไม้มาปลูกรอบๆบ้าน แต่ถ้าไม่มีพื้นที่มากนักหรืออาศัยอยู่ในคอนโด สามารถหาภาพธรรมชาติที่ดูเคลื่อนไหวช้าๆ อย่างเช่น ภาพสายน้ำไหลเอื่อยๆ, ภาพกังหันลม, วิวทิวทัศน์ ฯลฯ มาตกแต่งภายในห้อง   คนที่คำนวณได้เลข 6, 9 ทั้งเลข 6 และเลข 9 เป็นเลขที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เสียสละกันเลยทีเดียว เพราะคอยดูแลเทคแคร์คนรอบข้าง แต่ด้วยความที่สนใจแต่คนอื่นจนลืมสนใจตัวเอง จึงกลายดาบที่แทงเข้าตัวเอง ทำให้บางครั้งต้องรับปัญหาจากคนอื่นและมีเวลาดูแลตัวเองน้อยลง ดังนั้น วิธีแก้คือ สร้างโซนพักผ่อนสำหรับตัวเองขึ้นมา อาจจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้ แต่ตกแต่งให้มีสีโทนเย็นและพื้นที่โปร่งสบาย ส่วนของตกแต่งอื่นๆ อาจหาโมบายกระดิ่งลมมาแขวนไว้ หรือขวลโหลปลามาตั้งตรงกลางโต๊ะก็ได้เช่นกัน   คนที่คำนวณได้เลข 7 จากที่บอกไว้ เลข 7 เหมาะสำหรับคนที่รักสงบหรือผู้ที่เบื่อกับทางโลก แน่นอนว่ากลุ่มคนที่ไม่ชอบแบบนี้คือคนที่ยังต้องชื่อเสียงและเงินทองรวมไปถึงกำลังตามหาคู่ชีวิต ดังนั้นวิธีแก้คือ การเสริมดวงด้านต่างๆภายในบ้าน เริ่มจากอันแรกชื่อเสียงและเงินทอง จุดนี้ต้องทำการส่งเสริมด้านการงาน โดยการตั้งที่นั่งทำงานให้ด้านหลังพิงกำแพงหรือฉากทึบ อีกทั้งไฟภายในห้องทำงานก็ต้องมีความสว่างด้วยเช่นกัน เพราะถ้ามืดไป พลังหยินจะเข้าครอบงำภายในห้องทำให้เกิดความรู้สึกหดหู่หรือเหนื่อย จนทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงไปกว่าเดิม ต่อมาเรื่องของเงินทอง สามารถเสริมได้โดยการหาพวกต้นไม้มงคลหรือไม้น้ำ เช่น ไผ่กวนอิม พลูด่าง เป็นต้น มาตกแต่งที่จุดการเงินภายในบ้าน หรือถ้าไม่สะดวก ก็สามารถหารูปภาพแหล่งน้ำเช่น แม่น้ำหรือน้ำตก มาตั้งไว้แทนก็ได้เช่นกัน ส่วนเรื่องสุดท้ายคือความรัก การดึงดูดความรักเข้ามานั้น ก่อนอื่นต้องจัดการเคลียร์ข้าวของส่วนตัวให้เป็นระเบียบและสะอาดเรียบร้อย จากนั้น อาจจะหาเครื่องประดับอัญมณีหรือคริสตัลมาติดตัวซักชิ้นเพื่อช่วยเพิ่มเสน่ห์ด้านความรัก   เป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระดีๆ ที่เราเอามาฝาก ยังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบ้านและคอนโดแบบนี้อีกมากมาย ติดตามต่อได้ที่นี่เลยนะค้าบบบ www.reviewyourliving.com/infographic ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dotproperty.co.th
ฮวงจุ้ยบ้านปี 2561 เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ด้วยฮวงจุ้ยสีแต่งบ้านตามธาตุเกิด

ฮวงจุ้ยบ้านปี 2561 เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ ด้วยฮวงจุ้ยสีแต่งบ้านตามธาตุเกิด

ฮวงจุ้ยสีแต่งบ้าน 2561 ตามธาตุประจำตัวทั้ง 5 ธาตุ เสริมสิริมงคล โชคลาภ และความโชคดีต้อนรับปีใหม่ด้วย ฮวงจุ้ยสีแต่งบ้านตามธาตุประจำตัว 2561  มาต้อนรับปี 2561 (ปีจอ) ด้วยสิ่งดี ๆ เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ด้วยฮวงจุ้ยสีแต่งบ้านที่ถูกโฉลกกับธาตุเกิดประจำตัว ที่จะช่วยส่งเสริมโชคลาภให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์พูลสุข ทั้งเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน มาดูกันว่าแต่ละธาตุเกิดเหมาะที่จะตกแต่งบ้านด้วยสีอะไร หรือธาตุเกิดแต่ละธาตุควรจะตกแต่งด้วยสีแต่งบ้านสีไหนดีจึงจะถูกโฉลก สำหรับตอนนี้ก็ตามไปเช็กฮวงจุ้ยสีแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยบ้าน 2561 ที่กระปุกดอทคอมรวบรวมมาฝากกันในวันนี้พร้อม ๆ กันเลยครับ   1. ธาตุไฟ ธาตุไฟ ตัวแทนของพลังงานและความน่าหลงใหล เป็นธาตุที่มีบุคลิกดึงดูดเพศตรงข้าม ชอบการติดต่อสื่อสาร มีจินตนาการในการสร้างสรรค์หรือทำกิจกรรมใหม่ ๆ ที่สำคัญยังมีแรงพลังผลักดันให้ทำสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจไว้จนสำเร็จ ทั้งนี้สีแต่งบ้านนำโชคประจำธาตุไฟคือ สีส้ม สีแดง สีชมพู สีม่วง และสีเหลืองเข้ม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้า อีกทั้งยังทำให้เรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้นด้วย โดยการนำของแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ตามสีนำโชคที่ว่ามานี้ไปสร้างจุดเด่นหรือจุดนำสายตาให้กับห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน ห้องครัว หรือห้องนอน คู่กับโทนสีอ่อน เช่น หมอนอิงสีแดงบนโซฟาสีขาว ชุดเก้าอี้กินข้าวสีส้มกับโต๊ะกระจก ฉากกั้นสีเหลืองในนั่งเล่นห้องสีเบจ หรือชุดเครื่องนอนสีชมพู-ขาว เพื่อปรับบรรยากาศให้เหมาะกับการนอนมากยิ่งขึ้น ก็จะไม่น่าเบื่อหรือจืดชืด ไม่ทึบไม่คับแคบ แถมยังเป็นสิริมงคลด้วย   2. ธาตุดิน ธาตุดิน ตัวแทนของความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว หากตั้งใจทำอะไรแล้วจะไม่ลดละความพยายาม มีเป้าหมายชัดเจน จึงทำให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความรับผิดชอบสูง สีแต่งบ้านนำโชคสำหรับคนธาตุดินคือ สีเหลืองอ่อน สีทราย สีเบจ และสีเนื้อ ซึ่งโทนสีเหล่านี้ก็จะช่วยเสริมดวงให้ชีวิตมีความมั่นคง มีสเถียรภาพ สงบ มีสุขภาพที่ดี ที่สำคัญยังช่วยให้ความรักทั้งแบบคู่รักและครอบครัวมีความแน่นแฟ้นสามัคคีมากขึ้นอีกด้วย แต่ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ของหรือสีแต่งบ้านประจำธาตุดินเพียงอย่างเดียว หากจับคู่กับสีหรือของแต่งบ้านที่อยู่ในกลุ่มของธาตุไม้ ก็จะช่วยให้บรรยากาศในบ้านเป็นกันเอง ดูผ่อนคลาย โปร่งสบาย และเหมาะกับการพักผ่อนในทุก ๆ วัน อาทิ การตกแต่งแบล็กดรอปสีเหลืองอ่อนในห้องครัว ชุดเฟอร์นิเจอร์สีเบจสำหรับห้องนั่งเล่น หรือการทำผนังอิฐโชว์แนวหรือหัวเตียงในห้องนอน   3. ธาตุน้ำ ธาตุน้ำเป็นตัวแทนของความลื่นไหลและความอุดมสมบูรณ์ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ขี้สงสาร นุ่มนวลอ่อนโยน มองโลกในแง่ดี ชอบความสงบ ไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง มีอารมณ์ลุ่มลึกหรือคิดลึกซึ้งกับทุกเรื่อง ซึ่งสีนำโชคของธาตุน้ำคือ สีดำและสีน้ำเงิน ที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภเงินทองและความอุมสมบูรณ์ให้กับตัวเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังทำให้บ้านนั้นมีบรรยากาศที่สงบ ปลอดโปร่ง อยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุข ในขณะเดียวกันก็นำความสดชื่นมาให้ ทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องแต่งทั้งบ้านด้วยสีน้ำเงินหรือใช้เฟอร์นิเจอร์สีดำทั้งหมด เพียงใช้เป็นธีมสีในการเลือกสีทาบ้านในจุดที่ต้องการจะเน้นหรือใช้สำหรับเลือกของใช้ของตกแต่งในบ้านก็พอ แล้วนำกรอบกระจกหรือคริสตัลมาตกแต่งเพิ่ม ก็จะช่วยภายในบ้านดูสว่างไสวระยิบระยับสวยงามคล้ายประกายแสงจากผิวน้ำ ทำให้บรรยากาศมีความผ่อนคลายและน่าอยู่มากขึ้น   4. ธาตุไม้ ธาตุไม้เป็นตัวแทนของความเจริญเติบโตและความมีชีวิตชีวา เป็นคนซื่อตรง มีคุณธรรม รักศักดิ์ศรี มีความเข้มแข็งอดทน และเชื่อมั่นในตัวเองสูง สีแต่งบ้านนำโชคสำหรับธาตุไม้คือ สีน้ำตาลและสีเขียว ซึ่งจะช่วยให้มีความเป็นอยู่และมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้หากมีการนำต้นไม้มาปลูกหรือประดับในบ้านด้วย ก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการเงินและหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มีความมั่งคั่ง ส่วนของตกแต่งที่นำมาใช้นั้นก็ควรเน้นไปที่สิ่งของที่ทำด้วยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หินอ่อน ไม้สีอ่อนที่จะช่วยบรรยากาศในบ้านดูปลอดโปร่งกว่าไม้สีเข้ม หรือจับคู่ตกแต่งกับเฟอร์ธีมสีเขียวก็ได้ ก็จะช่วยสร้างความสมดุลให้กับบ้านได้อีกทาง โดยเฉพาะในห้องครัว ห้องกินข้าว ห้องน้ำ และห้องนั่งเล่น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความสงบและความรู้สึกอบอุ่นให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วย   5. ธาตุโลหะ ธาตุโลหะเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความเที่ยงตรง และไร้เดียงสา สีแต่งบ้านนำโชคสำหรับธาตุโลหะคือ สีขาว สีเทา และสีเมทาลิค นอกจากจะเป็นโทนสีที่ทำให้บ้านดูเรียบง่ายแต่หรูหรา สวยงามอย่างมีระดับแล้ว ยังเป็นสีที่ช่วยขจัดปัดเป่าและปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย พร้อมทั้งช่วยรักษาความสมดุลการเคลื่อนไหวของพลังงานชี่ที่จะนำพาความสงบสุขมาให้แก่คนในบ้าน นอกจากนี้การตกแต่งด้วยโทนสีขาว สีเทา และสีเมทาลิค ยังสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครเมื่อนำมาจับคู่กัน อาทิ สีขาวกับทองเมทาลิค หรือสีเทากับเงินเมทาลิค ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบความทันสมัยแบบสไตล์โมเดิร์น นอกจากนี้ยังช่วยให้บรรยากาศในบ้านดูสว่างและปลอดโปร่งขึ้นอีกด้วย การตกแต่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่และความชอบ เพียงเลือกสีเหล่านี้ไปผสมผสานกับการตกแต่งก็จะทำให้บ้านน่าอยู่มีบรรยากาศที่ดี พร้อมทั้งยังเป็นสิริมงคลกับตัวเองและคนในบ้านอีกด้วย  เป็นยังไงกันบ้างครับกับสาระดีๆ ที่เราเอามาฝาก ยังมีเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบ้านและคอนโดแบบนี้อีกมากมาย ติดตามต่อได้ที่นี่เลยนะค้าบบบ www.reviewyourliving.com/infographic ขอขอบคุณข้อมูลจาก ourhomeideas knowfengshui thespruce https://home.kapook.com/view181969.html
ทางสามแพร่ง ภายในหมู่บ้านจัดสรร ไม่ดีจริงหรือ ?

ทางสามแพร่ง ภายในหมู่บ้านจัดสรร ไม่ดีจริงหรือ ?

ฮวงจุ้ยน่ารู้ ความเข้าใจผิดเรื่องทางสามแพร่ง และวิธีแก้ ตามความเชื่อของคนโบราณทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างบอกกันว่าทางสามแพร่งนั้นเป็นตำแหน่งไม่ดี อัปมงคล สิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อ แต่เป็นความจริงตามหลักการพื้นฐาน เนื่องจากการสร้างบ้านในตำแหน่งทางสามแพร่งอยู่ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอุบัติเหตุ เกิดความวุ่นวาย ก่อให้เกิดเสียงรบกวน แสงไฟสาดส่องเข้าบ้านในยามค่ำคืน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางสามแพร่งดังกล่าว จะหมายถึงเฉพาะบ้านที่อยู่ติดถนนใหญ่ หรือเป็นเส้นทางหลักที่มีรถสัญจร ยิ่งมีรถปริมาณมาก ขับเร็วมาก ยิ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่ดี ผู้อยู่อาศัยจะรู้สึกไม่สบายใจ ว้าวุ่นกังวลใจอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะรบกวนต่อการใช้ชีวิต ส่งผลให้ชีวิตไม่เป็นสุขได้   แต่ทั้งนี้ กรณีทางสามแพร่งในโครงการบ้านจัดสรร ไม่สามารถนำทฤษฎีทางสามแพร่งมาใช้ในหลักฮวงจุ้ยได้ทั้งหมด เนื่องจากลักษณะการอยู่อาศัยภายในโครงการบ้านจัดสรร จำกัดพื้นที่ความเป็นส่วนตัวไว้แล้ว ผู้ที่เข้ามาภายในโครงการบ้านโดยหลักจะเป็นผู้อยู่อาศัย หากเป็นโครงการบ้านขนาดใหญ่ตั้งแต่ 100 ยูนิตเป็นต้นไป และตำแหน่งทางสามแพร่งตั้งอยู่ตั้งแต่ต้นทางของโครงการ ตรงส่วนนี้อาจมีผลกระทบได้ แต่หากเป็นโครงการขนาดเล็กหรือทางสามแพร่งที่อยู่ท้ายโครงการ ตำแหน่งดังกล่าวจะไม่นับว่าเป็นจุดอัปมงคลแต่อย่างใด เนื่องจากโดยปกติแต่ละวันค่อนข้างมีรถผ่านเข้าออกน้อยมาก หรือหากผ่านเข้ามาก็จะขับกันอย่างช้าๆ เท่านั้น แม้ว่าทางสามแพร่งภายในโครงการบ้านจะไม่ได้มีผลใดกับฮวงจุ้ย แต่เชื่อได้ว่าบางท่านก็ยังอาจมีความกังวลใจอยู่บ้างไม่มากก็น้อย บ้านไอเดียขอปิดท้ายด้วย วิธีแก้เคล็ด ทางสามแพร่ง ซึ่งมีวิธีการไม่ยากเลยครับ ทำกำแพงบ้านกำแพงบ้านในตำแหน่งดังกล่าว ควรออกแบบให้เป็นกำแพงที่สามารถปกปิดได้ เหมาะกับลักษณะแบบกำแพงปูนด้านล่างปิดทึบ ด้านบนสลับด้วยวัสดุอื่นๆ เพื่อความสวยงาม ติดไฟไว้ตามเสากำแพงเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืน ตำแหน่งประตูรั้วประตูรั้วบ้านควรจะต้องอยู่ในตำแหน่งเยื้องจากทางที่พุ่งเข้ามา อาจต้องคำนวณดูว่า บ้านด้านใดกินพื้นที่ทางสามแพ่งมากกว่ากัน ให้เลือกทางที่กินพื้นที่น้อยที่สุดเพื่อเป็นการหลบมุม และไม่ควรเปิดประตูทิ้งไว้ เปิดเฉพาะช่วงเวลาเข้าออกเท่านั้น เสริมรั้วต้นไม้ ต้นไม้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาฮวงจุ้ยได้ เพราะต้นไม้นับเป็นเกราะป้องกันอีกชั้นควบคู่กับกำแพงบ้าน หากนำหลักความจริงเข้ามาวิเคราะห์ ต้นไม้ช่วยในการกรองฝุ่น แสงสาดส่องจากรถยนต์ บดบังตัวบ้านได้อย่างดี ควรเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะกับการทำรั้ว เช่น ต้นโมก ต้นแก้ว ต้นชา หรือไม้ยืนต้นอื่นๆ จัดสวนหน้าบ้านพื้นที่หน้าบ้านควรใช้เป็นพื้นที่ว่างสำหรับการจัดสวน ตำแหน่งบ้านร่นระยะเข้าไป หลักการดังกล่าวไม่เพียงแก้ฮวงจุ้ยได้ แต่ยังเหมาะกับการเสริมฮวงจุ้ยให้กับบ้านทั่วไปอีกด้วย บ้านที่ดีควรมีพื้นที่สวนหน้าบ้าน ไม่ควรให้บ้านอยู่ชิด ติดรั้วมากจนเกินไป ทำทางเท้าหากเป็นโครงการบ้านจัดสรร โดยทั่วไปนิยมทำทางเท้าไว้ให้แล้ว แต่หากไม่มี เจ้าของบ้านสามารถทำเป็นทางเท้าเพิ่มเติมได้เช่นกันครับ อาจนำกระถางต้นไม้มาประดับตกแต่งให้แลดูสวยงาม มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เรื่องราวของฮวงจุ้ยนั้น เป็นข้อมูลที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้น การจะบอกได้ว่าแบบไหนดี แบบไหนไม่ดี จำเป็นต้องดูตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ สำหรับบ้านภายในโครงการจัดสรรที่เป็นทางสามแพร่ง สามารถซื้อขาย หรืออยู่อาศัยได้เป็นปกติครับ จะว่าไปแล้วจุดดังกล่าวยังมีข้อดีกว่าแปลนที่มีบ้านเคียงข้างอยู่ติดกันอย่างแออัด ทั้งทางด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง แต่หากเป็นทางแยก พื้นที่หน้าบ้านจะโปร่งโล่ง สามารถรับลมได้ดีกว่าอีกด้วย และบางโครงการตำแหน่งดังกล่าวขายยาก ทางโครงการจึงมักลดราคา ผู้อยู่อาศัยสามารถสร้างบ้านในราคาต่ำกว่าปกติ เรียกได้ว่าเป็นโอกาสซื้อที่ดินถูกสำหรับผู้รู้เลย ขอบคุณแหล่งที่มา : http://www.banidea.com/fengshui-land-t-junction/
8 จุดบอดในห้องนอน เช็กแล้วรีบเปลี่ยน ก่อนฝันร้ายทุกคืน (ตอนที่ 1)

8 จุดบอดในห้องนอน เช็กแล้วรีบเปลี่ยน ก่อนฝันร้ายทุกคืน (ตอนที่ 1)

  วิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องนอน มาดูกันว่าจัดห้องนอนให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยควรทำอย่างไร ตอนนี้การแต่งห้องนอนถูกหรือยัง เช็กแล้วรีบเคลียร์ก่อนจะนอนไม่หลับหรือมีแต่ฝันร้าย  สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ บางทีอาจไม่ได้อยู่ที่สุขภาพ แต่เป็นเพราะการแต่งห้องนอนของคุณเองนั่นแหละ เอาล่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าการแต่งห้องนอนเกี่ยวอะไรกับการนอนไม่หลับ นั่นเป็นเพราะว่าผลจากฮวงจุ้ย แต่ไม่ต้องห่วงเพราะกระปุกดอทคอมมีวิธีแก้ฮวงจุ้ยห้องนอนมาบอกแล้ว มาดูพร้อม ๆ กันว่ามีอะไรที่ทำผิดไปจากหลักฮวงจุ้ยห้องนอนบ้าง จะได้รีบปรับให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย 1. เก็บของไว้ใต้เตียง   ต่อให้เป็นที่ว่างก็ไม่ควรนำเก็บไว้ตรงนี้ ของชิ้นเล็ก ๆ หรือชิ้นเดียวก็ไม่ควรนำมาวาง เพราะตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าการวางสิ่งของไว้ใต้เตียงจะขวางกั้นพลังงานชี่ให้ไหลเวียนไม่สะดวก ทั้งยังมีพลังด้วยลบรบกวนการนอน ซึ่งทำให้นอนหลับไม่สนิท กระสับกระส่าย หรือตื่นกลางดึกบ่อย ๆ ฉะนั้นหากตอนนี้มีของอยู่ใต้เตียง ควรรีบเคลียร์ออกซะ ทำให้บริเวณนั้นเป็นที่ว่างเหมือนเดิมโดยไว แล้วนำสิ่งของไปจัดเก็บไว้ที่อื่นดีกว่า 2. ทั้งรกและสกปรก   นอกจากการทำให้ห้องนอนมีบรรยากาศที่สบายและเหมาะกับการพักผ่อน ทุกจุดในห้องนอนไม่ว่าจะเป็นบนเตียงรวมไปถึงตามซอกมุมต่าง ๆ ก็ควรเช็ดให้สะอาด อย่าให้มีคราบสกปรกหรือฝุ่นหลงเหลือ ของอะไรที่ไม่ใช้แล้วก็จัดการเก็บกวาดและรวบรวมไปทิ้งหรือบริจาคซะ เพราะเหล่าสิ่งสกปรกและของเหลือใช้เหล่านี้เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้านลบ ที่จะทำให้เจอแต่เรื่องไม่ดี ทำอะไรก็มีแต่อุปสรรค 3. เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน   ไม่ใช่ผ่านมากี่สิบปีห้องนอนเป็นยังไง ตอนนี้ห้องนอนก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้น ทั้งข้าวของเครื่องใช้ สีสัน และตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ มองไปทางไหนก็ชวนให้คิดถึงภาพวันเก่า ๆ ในอดีต หากไม่อยากรีโนเวทใหม่ทั้งห้อง ก็เริ่มจากปรับหรือเปลี่ยนอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปก่อนก็ได้ เช่น กลิ่น โทนสี บรรยากาศ หรือซื้อเครื่องนอนใหม่มาใช้ แค่นี้ง่าย ๆ ก็ช่วยปรับฮวงจุ้ยห้องนอนให้ดีขึ้นได้แล้ว 4. มีแต่ของชอบแต่ใช้ไม่ได้   ก่อนจะลงมือตกแต่งห้องนอน นอกจากความชอบส่วนตัว อยากให้ลองพิจารณาดูว่าสิ่งของที่เราเลือกมานั้น มันมีประโยชน์และจำเป็นต่อการใช้งานจริง ๆ หรือไม่ อย่างเช่น หากนอนอยู่ในห้องนอนแค่คนเดียวก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเตียงเดี่ยวขนาดใหญ่มาใช้ให้เปลืองพื้นที่ นอกจากว่าจะมีแขกมาพักบ่อยหรือจะเผื่อที่ไว้ให้สัตว์เลี้ยงนอน นอกจากนี้ควรเผื่อที่เหลือไว้สำหรับวางของและเผื่อทางเดินไว้ด้วย เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับบทความดีๆ ที่เราเอามาฝาก นี่แค่ตอนที่ 1 เท่านั้น ยังมีตอนต่อไปให้ติดตาอีกนะคะ และยังมีบทความน่ารู้อีกมากมายให้ได้ติดตามกันได้ที่นะคะ https://goo.gl/dwpzgr ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://home.kapook.com/view164969.html
8 เรื่องเตือนสติ บ้านรกอาจทำให้ชีวิตพัง

8 เรื่องเตือนสติ บ้านรกอาจทำให้ชีวิตพัง

เชื่อหรือไม่ว่า หากปล่อยบ้านให้สกปรก ไม่เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ นอกจากจะทำให้บ้านไม่น่าอยู่แล้ว ยังสะท้อนถึงฮวงจุ้ยที่ไม่ดีอีกด้วยเราจึงรวบรวมหลักการแก้ฮวงจุ้ยไม่ดีมาให้ปรับแก้กัน   1.ทางเดินในบ้านอย่าปล่อยให้รก ข้าวของภายในบ้านควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าปล่อยให้มีสิ่งกีดขวาง หากภายในบ้านมีของน้อยชิ้นยิ่งดี หรือจะหากล่องมาใส่ข้าวของที่รกๆ แล้วจัดให้เป็นระเบียบก็ได้ เพราะความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีงามกับบ้าน   2.นำหิ้งพระย้ายเข้าไปเป็นสิ่งแรก กรณีย้ายเข้าบ้านที่มีคนเคยอาศัยอยู่แล้ว จากนั้นให้เล็มตัดแต่งต้นไม้ใบหญ้ารอบๆ พร้อมปัดกวาด เช็ดถูให้สะอาด   3.หากมีปัญหาการเงินอาจต้องสำรวจครัว ควรจัดห้องครัวให้สะอาดและเป็นระเบียบ โดยเฉพาะบริเวณเตาไฟ เพราะครัวสะอาดคือตัวเรียกทรัพย์และโชคลาภเข้าบ้าน หากครัวสกปรกจะทำให้เงินทองรั่วไหล   4.ปลูกต้นไผ่ เป็นพันธุ์ไม้ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหน้าบ้านมีกองขยะรกร้าง หรือสิ่งของวางระเกะระกะเต็มไปหมด การนำต้นไผ่มาปลูกจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้   5.จัดเก็บห้องรับแขกให้เรียบร้อย ห้องๆ นี้เป็นพื้นที่ให้โชคลภาพไหลเข้ามา ดังนั้นควรจัดห้องรับแขกให้เป็นระเบียบ วางข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องให้เป็นระเบียบ เพราะถ้าห้องรกจะทำให้บ้านไร้โชค   7.ห้องนั่งเล่นจัดแต่พอดี บางบ้านให้ความสำคัญกับห้องนั่งเล่น นำข้าวของต่างๆ มาตกแต่งเต็มไปหมดจนรกรุงรัง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตคนในบ้านวุ่นวาย ไม่มีความสุข ดังนั้นการตกแต่งห้องนั่งเล่นควรเน้นความโปร่งโล่ง   6.ตัดแต่งกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ถ้ากิ่งไม้ยื่นมาเกะกะบริเวณหน้าต่าง เชื่อกันว่าจะทำให้คนในบ้านทะเลาะวิวาทกัน ดังนั้นควรตัดแต่งให้เรียบร้อย   8.ควรปล่อยใต้เตียงให้โล่ง เพราะการที่ใต้เตียงรกจะส่งผลให้ชีวิตติดขัดทั้งการเงิน การงาน ชีวิตคู่   ขอขอบคุณข้อมูลจาก home.sanook.com