Tag : ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข

3 ผลลัพธ์
ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

ปฎิทินชีวิต ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะทุบกำแพงหรือทุบบ้าน ในวันนี้ถือว่าเหมาะสม โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง  และบ่าย 3 โมงถึง 5 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึง ตี 3 ทิศที่จะเสริมความมงคลคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศเหนือจะช่วยเสริมโชคลาภ ใครที่อยากเสริมโชคลาภควรใช้สีเขียวอ่อน  เขียวเข้ม ส่วนสี เหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต หญิงที่มีครรภ์ ระมัดระวังการทำอาหารด้วยครก และเตียงนอน วันนี้หากจัดงานมงคลหรือการฝังศพ ไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้   สำหรับวันอังคารที่ 26 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังซื้อเตียงนอนใหม่แล้วกำลังจะตั้งเตียง หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้าน หรือคอนโดมิเนียม วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีทำแล้วจะเป็นสิริมงคลในชีวิต โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง ตี 3 และ 9 โมง ถึง 11 โมง จากนั้นเป็นช่วง 5 โมง ถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศเหนือ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเสริมความมงคล สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ เขียวอ่อน และเขียวเข้ม แต่สีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมสิริมงคล หญิงที่มีครรภ์ระมัดระวังห้องน้ำและประตู ใครที่จะขึ้นเขาหรือลงเรือ วันนี้ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดอุบัติเหตุได้   สำหรับวันพุธที่ 27 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาวันที่ดีเพื่อตั้งเสาบ้าน และเตียงนอนใหม่ หรือเซ็นสัญญาซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม ถือเป็นวันที่ดี เริ่มแล้วชีวิตประสบความสำเร็จ โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5  และ 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วง 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่เสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะเสริมความมงคล  สีที่เพิ่มโชคลาภ ได้แก่ แดง ส้ม ชมพู ม่วง  แต่สีขาว บรอนซ์ และทอง หญิงครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเตาไฟ  อีกทั้งใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ ไม่เหมาะสม เพราะอาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังหาฤกษ์ตั้งเสาหรือซ่อมแซมบ้าน ให้รีบทำในวันนี้ บางคนที่กำลังจะ ตั้งเตียงนอนใหม่ แม้กระทั่งเซ็นสัญญาซื้อขายบ้านและคอนโดมิเนียมในวันนี้ ชีวิตจะมีแต่ความรุ่งเรือง โดยฤกษ์ที่ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า และ บ่ายโมงถึงบ่าย 3 โมง จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 5 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นสิริมงคล ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง ส่วนสีขาว บรอนซ์ ทอง จะเสริมความมงคล หญิงมีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารด้วยเตาไฟ ระมัดระวังห้องครัวและประตู ในวันนี้ไม่ควรฟ้องร้องเพราะอาจะเกิดอุปสรรคได้ สำหรับวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะขุดดินและตั้งเสา แม้กระทั่งตั้งเตียงนอนใหม่ ควรทำในวันนี้ ถือเป็นวันที่ดีจะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ 7 โมงเช้าถึง 9 โมง และบ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม จากนั้นเป็นช่วงเวลา 5 ทุ่ม ถึงตี 1 ทิศที่เสริมโชคลาภและเสริมสิริมงคล คือ ทิศใต้ ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล สำหรับวันเสาร์ที่  30 มิถุนายน ตรงกับวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8  ใครที่กำลังซ่อมแซมบ้านหรือแม้กระทั่งถมที่ดิน วันนี้เป็นวันดี ทำแล้วจะประสบความสำเร็จในชีวิต  โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึงตี 3 และ 9 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเป็นช่วงเวลา บ่าย 3 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีเหลืองและน้ำตาล ส่วนสีฟ้า น้ำเงิน ดำจะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ให้ระมัดระวังเตียงนอน ใครที่กำลังจะเปิดร้าน หรือรับตำแหน่งใหม่ ไม่เหมาะสมในวันนี้อาจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม ตรงกับวันแรม 4 ค่ำเดือน 8 ใครที่กำลังจะหาวันตั้งเสา คาน หรือซ่อมแซมบ้าน วันนี้ถือว่าเป็นวันดี จะประสบความสำเร็จในชีวิต โดยฤกษ์ดีจะเริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง ตี 5 และ 11 โมงถึงบ่าย 3 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ทิศที่จะเสริมโชคลาภคือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะเสริมความเป็นมงคลในชีวิต  ใครที่อยากเสริมโชคลาภให้ใช้สีขาว บรอนซ์ ทอง ส่วนสีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม จะเสริมสิริมงคล หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังการทำอาหารด้วยเครื่องบด และระมัดระวังประตู หากใครจะเดินเรือ หรือขุดบ่อน้ำ วันนี้ไม่เหมาะสมอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้     ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร
ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

ปฎิทินชีวิต: ฮวงจุ้ย อยู่ดีมีสุข ประจำวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2561

  สำหรับวันจันทร์ที่  18 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 หากใครมีแพลนจะถมที่ดินหรือซ่อมแซมบ้านบอกเลยว่าเป็นสิริมงคลมาก โดยฤกษ์ที่ดีนั้นจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้าไปจนถึง 9 โมงเช้า และบ่าย 3 โมง ไปจนถึง 1 ทุ่มตรง หรือถ้าใครไม่ว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีช่วงเวลาที่ดีอีกครั้งหนึ่งคือ 5 ทุ่ม ไปจนถึง ตี 1 ในส่วนของทิศที่เสริมโชคลาภในวันนี้คือ ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ทั้งนี้สีที่ดีจะช่วยเสริมทรัพย์มากขึ้น ได้แก่ สีขาว บรอนซ์ หรือทอง ส่วนใครอยากเสริมโชคลาภควรเป็นสี แดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนใครที่กำลังเตรียมเปิดกิจการร้านค้า หรือได้รับตำแหน่งใหม่ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้  สำหรับหญิงที่มีครรภ์ควรเลี่ยงการทำอาหารที่ใช้ครก เครื่องบด หรือแม้กระทั่งกรงนกก็ไม่ควรเข้าใกล้ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในวันนี้   สำหรับวันอังคารที่ 19 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังมองหาฤกษ์ตั้งเสาหรือคาน บ้าน ร้านค้า รวมทั้งซ่อมแซม  สามารถทำได้ในวันนี้จะช่วยเสริมสิริมงคล โดยฤกษ์ดีจะมีด้วยกัน 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 3 จนถึง ตี 5 จากนั้นเป็นช่วงเวลา 11 โมงถึง บ่าย 3 โมง และช่วงหัวค่ำคือ 1 ทุ่ม จนถึง 3 ทุ่ม หญิงที่มีครรภ์หลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก หรือเข้าโกดังเพราะ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่ช่วยเสริมให้ชีวิตดี และได้โชคลาภก้อนโตคือทิศใต้ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ เป็นสีที่ช่วยเสริมความมงคล ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะช่วยเสริมโชคลาภ ในวันนี้ใครที่จะเดินเรือหาปลาหรือขุดบ่อน้ำ ไม่เหมาะสมจะทำในวันนี้  เพราะอาจจะเกิดเคราะห์ร้ายได้   สำหรับวันพุธที่ 20 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้ใครที่จะก่อสร้างบ้าน ร้านค้า หรือรับตำแหน่งในอาชีพไม่เหมาะสม เพราะอาจจะเกิดปัญหา อุปสรรคได้ ควรทิ้งของเก่าในบ้าน หรือแก้ฮวงจุ้ยจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น  โดยฤกษ์ดีมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ตี 5 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมงถึง บ่าย 3 โมง และตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง ตี 1 หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังการเข้าห้องน้ำ หรือเตียงนอน เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ทิศที่เป็นมงคลในวันนี้ คือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนทิศใต้จะเสริมโชคลาภ สีฟ้า น้ำเงิน ดำ จะช่วยเสริมสิริมงคลในชีวิต ส่วนสีเหลืองและน้ำตาลจะเสริมโชคลาภ   สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ในวันนี้มีการเซ็นสัญญาซื้อบ้าน คอนโดมิเนียม หรือจะตั้งเจ้าที่ เป็นวันนี้จะช่วยให้ชีวิตดี ไม่มีอุปสรรค โดยฤกษ์ดีจะมี 3 ช่วง คือ เริ่มตั้งแต่ 7 โมงถึง 11 โมง จากนั้นจะเริ่มบ่าย 3 โมงถึง 5 โมงเย็น  และช่วง 5 ทุ่ม ถึงถึงตี 1 หากใครที่ซื้อเตียงใหม่มาจะจัดเตียง หรือย้ายเตียง ไม่ควรทำในวันนี้ เพราะอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ หญิงที่มีครรภ์ควรระมัดระวังประตู และเตาไฟ เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ทิศที่จะช่วยเสริมสิริมงคล คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนทิศที่จะช่วยเสริมโชคลาภคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ สีที่ช่วยเสริมในวันนี้คือ สีเขียวอ่อนและเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง สำหรับวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 หากจะทาสีบ้าน  ซ่อมแซม หรือตั้งเตียงสามารถทำได้ในวันนี้ ซึ่งสีที่เหมาะสมคือ สีเขียวอ่อนและสีเขียวเข้ม ส่วนสีที่เสริมโชคลาภ คือ สีขาว บรอนซ์ และทอง โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 1 ถึง ตี 3 จากนั้น 7 โมงเช้าถึง 11 โมง และ 5 โมงถึง 1 ทุ่ม ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะช่วยเสริมสิริมงคล ส่วนทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะช่วยด้านโชคลาภ  หญิงมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการทำอาหารด้วยครก เครื่องบด นอกจากนี้ต้องระมัดระวังประตู อีกด้วย ในวันนี้ใครที่จะเริ่มการเพาะปลูก ไม่ควรทำเพราะอาจจะเกิดอุปสรรค พืชผลไม่งอกงามได้   สำหรับวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 หากใครที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างบ้าน หรือย้ายเตียงนอนใหม่ สามารถทำได้ ซึ่งทิศที่เหมาะสมในการก่อสร้างและย้ายเตียงคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนทิศที่ช่วยเสริมโชคลาภ คือ ทิศตะวันตก โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง เริ่มตั้งแต่ตี 3 ถึง7 โมงเช้า จากนั้น 11 โมงถึงบ่าย 3 และ 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม สีที่ช่วยเสริมชีวิตควรเป็นสีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ระมัดระวังการทำอาหารในห้องครัว และเลี่ยงการเดินใกล้กรงสัตว์ ส่วนใครที่จะทำการฟ้องร้องในวันนี้ไม่ควรทำ เพราะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ใครที่กำลังจะสร้างหรือซ่อมแซมบ้านควรเริ่มทำในวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ดี แต่ในวันนี้ไม่ควรย้ายบ้านเพราะ อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคได้ ในวันนี้ทิศใต้ จะเป็นทิศที่เป็นมงคลส่วนทิศตะวันตก จะช่วยในเรื่องโชคลาภ โดยฤกษ์ที่ดีจะมี 3 ช่วง คือ ตี 3 ถึง 7 โมงเช้า จากนั้นจะเป็นบ่ายโมง - 3 โมง และ 3 ทุ่ม - 5 ทุ่ม สีที่จะช่วยเสริมในวันนี้ คือ สีแดง ส้ม ชมพู และม่วง ส่วนสีที่เสริมสิริมงคล ควรเป็นสีฟ้า น้ำเงิน ดำ หญิงมีครรภ์ควรระมัดระวังเตียงนอน หรือเลี่ยงเดินใกล้โกดัง อาจเกิดอุบัติเหตุได้   ขอบคุณข้อมูลจาก อ.ธนากร ตันอาวัชนการ ซินแสมังกร