Tag : Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพเมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่

1 ผลลัพธ์
พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา “กรุงเทพจตุรทิศ” เรื่อง “Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพเมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่”

พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา “กรุงเทพจตุรทิศ” เรื่อง “Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพเมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2560 กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง “Bangkok’s New Landmark แนวโน้มกรุงเทพเมืองใหม่จากแลนด์มาร์คใหม่” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานวิจัย ผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานเสวนาในครั้งนี้ บรรยายใต้ภาพ (จากขวาไปซ้าย ) นายสุธาทร สุทธิสนธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด นายอนุชา กุลวิสุทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นางสาวก่องกนก เมนะรุจิ นักวิเคราะห์นโยบายแผนและชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการขนส่งทางรางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. นายอิสระ บุญยัง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร